Zverejňovanie dokumentov

 

Sociálne služby mesta Michalovce

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v Eur za rok 2021

Príloha č. 1
Príloha č. 2

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v Eur za rok 2020

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3