Informácie o ISO

Normy ISO 9000 a nasledujúce obsahujú súbor odporúčaní, čo a ako sa má pri manažérstve kvality dokumentovať.

Náš Mestský úrad a Mesto Michalovce je držiteľom certifikátu manažérstva kvality v odbore služby obyvateľstvu poskytované verejnou správou, ktorý jej udelila nezávislá kontrolná, konzultačná a certifikačná organizácia SGS Slovakia spol. s r.o.

Vyhlásenie primátora mesta k politike kvality

ISO_9000