INEDU-GOV

Východiská / Starting point of project

Východiská projektu, stav počítačovej gramotnosti a informatizácie, očakávaný stav v r. 2010 / Starting point of project...

Ciele projektu / The aim of the project

Globálny a špecifické ciele projektu, identifikácia projektu / The aim of the project, identification of the project...

Aktivity projektu / Activities of project

Naplánované aktivity projektu počas trvania projektu...

Implementácia / Implementation

Stav realizácie, dosiahnuté výsledky v realizácii projektu...

Fotogalérie projektu / Photos

Fotogalérie z realizácie aktivít projektu...