Petície

11.1.2024 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za riešenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky v lokalitách hrádok a Tehelné pole v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia

5.1.2024 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za zmenu VZN č. 4/2023 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce..". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia

18.12.2023 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za zachovanie finančného poplatku na stanoviska.". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia
 3. Uznesenie

24.11.2023 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za zabezpečenie bezpečnosti na ulici Štefana Fidlíka v Michalovciach.". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia

03.10.2023 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petíciio prejednanie počinu Vladimíra Zboraja". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia

26.04.2023 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia na riešenie - stanovisko". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

 1. Stanovisko
 2. Petícia

03.06.2022 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia za odstránenie čiernych stavieb". Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

1. Stanovisko k Petícii
2. Uznesenie MsZ č. 293


24.05.2022 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia za odstránenie kovových rohoží". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


28.04.2022 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia za udržateľný rozvoj sídliska Stráňany lokalita IBV". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


20.04.2022 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia za rekonštrukciu komunikácie na Ulici tehliarskej (hlavne v časti križovatky Tehliarska ulica a Klobučnícka ulica)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


01.03.2022 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícia proti zámeru výstavby bytových domov na C-KN p.č.398/4 a 398/7 pre k.ú. Stráňany v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


22.12.2021 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za obnovenie basketbalového ihriska a nové vybavenie detského ihriska na ulici Moskovskej a Užhorodskej, blok B". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. Príloha.


06.12.2021 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za udržateľný rozvoj sídliska SNP". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. Príloha (Uznesenie MsZ).


11.01.2021 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii , oznámenie o zmenách a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


03.12.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za ponechanie pani učiteľky Dominiky Banduričovej v školskom roku 2020/2021 ". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


15.07.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii proti zmene územného plánu mesta v lokalite Tehelné pole, Kamenárska ulica". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


03.07.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za zrušenie výstavby Novostavba bytového domu s polyfunkciou Ul. kpt. Nálepku". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


13.11.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii na odstránenie čiernych stavieb na Ul. Mikuláša Gerbu, k. ú. Stráňany Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


24.10.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje "Stanovisko k petícií proti prevádzke chovu brojlerov na farme Topoľany v zmysle zákona 852/1990 Zb.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


14.05.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje vybavenie petície obyvateľov bytového domu na Ulici staničnej 3 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.