Petície

11.01.2021 Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii , oznámenie o zmenách a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


03.12.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za ponechanie pani učiteľky Dominiky Banduričovej v školskom roku 2020/2021 ". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


15.07.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii proti zmene územného plánu mesta v lokalite Tehelné pole, Kamenárska ulica". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


03.07.2020 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii za zrušenie výstavby Novostavba bytového domu s polyfunkciou Ul. kpt. Nálepku". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


13.11.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii na odstránenie čiernych stavieb na Ul. Mikuláša Gerbu, k. ú. Stráňany Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


24.10.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje "Stanovisko k petícií proti prevádzke chovu brojlerov na farme Topoľany v zmysle zákona 852/1990 Zb.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


14.05.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje vybavenie petície obyvateľov bytového domu na Ulici staničnej 3 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.