Mapy mesta

Geografický informačný systém na Web-GIS - polohopisná mapa s vrstvami - súpisné a orientačné čísla, katastrálna mapa, ortofotomapa,  pasport zelene, verejné osvetlenie

Mapa cyklotrás v Meste Michalovce. Mestom bicyklujem bezpečne - informačný leták na stiahnutie

Mapa mesta  na Google maps

Pocitová mapa mesta Michalovce