Kontakt MsP

 

Adresa:

Mestská polícia Michalovce
Námestie osloboditeľov 83
071 01 Michalovce

 

Telefónny kontakt:

159 - núdzové volanie
+421 56 642 22 79 - stála služba MsP
+421 56 688 67 82 - fax
+421 905 945 041 - náčelník MsP

Mestska policia

Nepretržitá služba:

Stála služba MsP Michalovce

stalasluzba.mspmi.@msumi.sk

 

E-mail:

mspmi@msumi.skdusan.santa@msumi.sk - náčelník MsP

viera.pivarnikova@msumi.sk - sekretariát, ekonomický úsek

priestupky@msumi.sk - oddelenie priestupkov

prevencia@msumi.sk - oddelenie prevencie kriminality

osl@msumi.sk - miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia

 Znak MsP