Pracovná doba

Stránkové dni a hodiny MsP Michalovce

Stránkové dni na MsP Michalovce vyplývajú z pracovnej doby MsP, pričom v rámci svojich kompetencií Vás vybaví i stála služba MsP.

PRACOVNÝ ČAS MsP MICHALOVCE

Pondelok - Nedeľa: nepretržite 24 hodín