Zdravotníctvo a služby

V Michalovciach sa nachádzajú dve nemocnice: Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom trpiacim psychickými chorobami a poruchami a Nemocnica Svet Zdravia Michalovce, ktorá patrí medzi najmodernejšie nemocnice na Slovensku a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť. V meste funguje tiež lekárska pohotovosť pre dospelých, deti a dorast a stomatologická pohotovosť.

Ambulancie všeobecných lekárov, ale aj špecializované ambulancie sa nachádzajú v menších zdravotníckych strediskách v rámci mesta:

  • Budova Polikliniky na Nám. osloboditeľov
  • Hreva, s.r.o., Masarykova ulica
  • Zdravotnícke stredisko Dr. Alberta Schweitzera, spol. s r.o., Štefánikova ulica
  • NZZ Antes Plus, s.r.o., Ul. Fraňa Kráľa