Zdravotníctvo a služby

Zdravotnícka infraštruktúra v meste 

(Zdroj MsÚ 2012)

 
(Zdroj MsÚ 2012)