Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Matej Starják
Elias Michael Moldovan
Ema Hrabovská

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


Ing. Tomáš Sabovik a Ing. Emília Oklamčáková
Mgr. Martin Pančo a Mgr. Kristína Mihaľová
Stanislav Matina a Bc. Jana Minarčíková
Dušan Pak a Marcela Bauer

 

Oznamy o smútočných obradoch:

 

Ján Kostovčík, 66 r., pohreb sa uskutoční 30. mája o 13,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára 
Bartolomej Maliczki, 59 r., pohreb sa uskutoční 30. mája o 11,30 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Bernardína Hujdičová, rod. Kullová, 74 r., pohreb sa uskutoční 31. mája o 11,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Jozef Hollý, 89 r., pohreb sa uskutoční 29. mája o 14,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Otto Babinčák, 68 r., pohreb sa uskutoční 29. mája o 11,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Ján Mikeš, 68 r., pohreb sa uskutoční 29. mája o 13,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Jana Komárová, rod. Adamová, 69 r., pohreb sa uskutoční 1. júna o 11,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára
Kveta Balogová, rod. Lacková, 67 r., pohreb sa uskutoční 2. júna o 13,00 v Dome smútku Ul. J.Kollára

                                        O D P O Č Í V A J  V  P O K O J I !

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

 

Marián Barniak, 71 r.
Michal Pavliščák, 73 r.
Ing. Andrej Hakoš, 81 r.
Štefan Čarný, 22 r.
Artúr Treščanský, 67 r.