Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:

 

Gabriel Balejčík
Matúš Lukáč
Mia Salma
Ester Šalachová
Lara Petrušová

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:

 

Vladislav Babič a Mgr. Simona Szőllősiová
Ing. Martin Zoričak, PhD. a Ing. Jana Zausinová, PhD.

 

Oznamy o smútočných obradoch:

 

Anna Kočanová, rod. Hribiková, 83 r., pohreb sa uskutoční 22. júla 2024 o 10,30 v Dome smútku na Ul. J. Kollára v Michalovciach
Vlasta Rudolfová, rod. Rambousková, 83 r., pohreb sa uskutoční 23. júla 2024 o 10,00 v Dome smútku na Ul. J. Kollára v Michalovciach
Alojz Hujdič, 63 r.,  pohreb sa uskutoční 24. júla 2024 o 11,00 v Dome smútku na Ul. J. Kollára v Michalovciach
Pavol Kolbenhayer, 77 r., pohreb sa uskutoční 25. júla 2024 o 11,00 v Dome smútku na Ul. J. Kollára v Michalovciach
 

                                        O D P O Č Í V A J  V  P O K O J I !

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

 

Ľudmila Struňáková, rod. Paulovčáková, 78 r.
Jozef Bazger, 82 r.
Miroslav Giraltoš, 67 r.
Angela Kistyová, rod. Oravcová, 91 r.
Jaroslav Harasty, 62 r.