Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Ella Gombitová
Emma Zienkovská
Lara Lukačovič


Do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Miroslav Karas a Martina Miľovčíková
 

Oznamy o smútočných obradoch:


Jiří Skočný, 79 r., pohreb sa uskutoční 27. januára 2023 o 11,00 hod. v Dome smútku na Ul. J.Kollára
Leopold  Stloukal, 61 r., pohreb sa uskutoční 31. januára 2023 o 11,00 hod. v Dome smútku na Ul. J.Kollára

                                          O D P O Č Í V A J  V  P O K O J I

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:


Marta Ivanková, rod. Ivanková, 64 r.
Andrej Hospodár, 83 r.
Mária Durkaiová, rod. Maturkaničová, 88 r.
Mária Štorová, rod. Paľová, 85 r.
Etela Kičková, rod. Kiššová, 88 r.