Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:

---


Do stavu manželského vstúpili tieto páry:

---
 

Oznamy o smútočných obradoch: 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

---