Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:

 

Dominik Tamáš
Markus Fajner

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:

 

Jakub Polák a Diana Mihalečková

 

Oznamy o smútočných obradoch:

 

Elena Paulovčáková, rod. Paulovčáková, 87 r., pohreb sa uskutoční 30. novembra o 10,00 v Dome smútku Ul. J. Kollára v Michalovciach
Michal Cejkovský, 79 r.,  pohreb sa uskutoční 30. novembra o 13,00 v Dome smútku Ul. J. Kollára v Michalovciach
Ján Šamudovský, 68 r., pohreb sa uskutoční 1. decembra o 13,00 v Dome smútku Ul. J. Kollára v Michalovciach
Andrej Kohút 87 r., pohreb sa uskutoční 4. decembra o 13,00 v Dome smútku Ul. J. Kollára v Michalovciach
Anna Butkovská, rod Zavadzanová, 79 r., pohreb sa uskutoční 30. novembra o 14,30 v Dome smútku Ul. J. Kollára v Michalovciach
 

                                        O D P O Č Í V A J  V  P O K O J I !

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

 

Mgr. Eva Záviská, rod. Semešiová, 83 r.
Július Peržeľ, 89 r.
Ján Bliščák, 79 r.
Miroslav Bilinský, 68 r.
Emil Malejčík, 71 r.
Kvetoslava Boldišová, rod, Hribiková, 74 r.
Mgr. Gabriela Šamudovská, rod. Šubáková, 66 r.