Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:

 

Diana Ďurechová
 

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:

 

Ing. Róbert Vasiľ a Bc. Jaroslava Mihaľková

 

Oznamy o smútočných obradoch:

 

JUDr. Gabriela Štefanoví, rod. Balážová, 68 r., pohreb sa uskutoční 23. apríla 2024 o 15,30 v Dome smútku v Chorvátskom Grobe 

 

                                        O D P O Č Í V A J  V  P O K O J I !

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

 

Pavlína Soročinová, rod. Filipčíková, 81 r.
PhDr. Ladislav Ďaďovský, 96 r.
Helena Borzová, rod. Tkáčová, 84 r.
Mária Becová, rod. Čuhaničová, 93 r.
Marta Čukalovská, rod. Šlangová, 54 r.
Marta Kudelková, rod. Poličeková, 85 r.