Denné centrá seniorov

DENNÉ CENTRUM (KLUBY DÔCHODCOV)
Mesto Michalovce je zriaďovateľom 9 denných centier (DC):
 
DC 1
 • Adresa: Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 58 08
 
DC 2
 • Adresa: Ulica školská 2, Michalovce
 • Telefón: +421 56 628 29 57
 
DC 3
 • Adresa: Ulica obrancov mieru 4, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 58 08
 
DC 4
 • Adresa: Ulica Zakarpatská 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 643 56 11
 
DC 5
 • Adresa: Ulica Komenského 34, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 54 56
 
DC 6
 • Adresa: Ulica J.Hollého 9, Michalovce
 • Telefón: +421 56 642 03 12
 
DC 7
 • Adresa: Ulica okružná 3567, Michalovce
 • Telefón: +421 56 688 36 56
 
DC 8
 • Adresa: Ulica A.Šándora 1 (bývalá MŠ Močarany), Michalovce
 • Telefón: +421 56 686 44 90
DC 9
 • Adresa: Nám.osloboditeľov 1042, Michalovce
 • Telefón: +421 56 333 71 21
 
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
a) sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.