Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce alebo elektronicky na adresu: pavol.fecak@msumi.sk, alebo peter.kolbenhayer@msumi.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
61941/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 29 ks drevín 5 m 2 krovín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 2074 a 2075 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda č. 33, 071 01 Michalovce a Bc. Anna Vaľková, Cyrila a Metoda č. 33, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

16. 7. 2024 22.7. 2024
61793/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1296/19 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Miroslav Karabin, Vinné 3232, 072 31 Vinné

(Ing. Pavol Fecák)

4. 7. 2024 11.7. 2024
61666/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 5293 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Anna Onuška, T. J. Moussona č. 33, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

28. 6. 2024 4.7. 2024
61417/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 2905/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Mgr. Milan Vojník, K. Kuzmányho č. 11, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

17. 6. 2024 21.6. 2024
61151/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4330/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Ing. Ľubica Hatalová, Pri sýpke č. 14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

12. 6. 2024 18.6. 2024
61359/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 924 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Marián Strapoň, Sama Chalúpku č. 14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

12. 6. 2024 18.6. 2024
61298/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 344/1 k. ú. Topoľany.   
 
Žiadateľ: Ing. Marta Ondrkalová, Topolianska č. 132, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

10. 6. 2024 14.6. 2024
61295/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 2367/2 k. ú. Michalovce.     

Žiadateľ: Mgr. Ingrid Michajlová, A. Kmeťa č. 27, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

7. 6. 2024 13.6. 2024
61177/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 295/2 k. ú. Michalovce a 1 ks dreviny na parcele „C“-KN č. 917/8 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice,  Kuzmányho č. 8,041 02
Košice

(Ing. Pavol Fecák)

4. 6. 2024 10.6. 2024
61065/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 9345/2 a 9345/3 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľ: Farma Michalovce s.r.o., Hospodársky dvor Meďov,
071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

28. 5. 2024 3.6. 2024
60844/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny a 1300 m2 krovín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4774/103 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Lichtgitter FRP Slovakia s.r.o., Priemyselný park  č. 5, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

17. 5. 2024 23.5. 2024
60724/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1568/53 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: Gabriel Mohácsy, Ružová č. 7, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

9. 5. 2024 15.5. 2024
60362/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1384/2 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Bc. Michaela Domorádová Trebišovská, J. A. Gagarina  č. 6, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

19. 4. 2024 25.4. 2024
60364/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4434 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Roman Kostrej, F. Kráľa  č. 16, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

19. 4. 2024 25.4. 2024
60078/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 21 ks drevín a 2250 m 2 krovín,  ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 5885/1 a 5886/1 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: GREEN SIDE SK s.r.o., Partizánska 12A,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

25. 3. 2024 2.4. 2024
60022/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1411 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Rudolf Huňady a Ing. Marcela Huňadyová, Partizánska 27,  071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 3. 2024 28.3.2024
60023/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 3068/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Mária Revesová, Masarykova č. 1343/100, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 3. 2024 28.3. 2024
59508/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3036/130 a 4 ks drevín, ktoré rastú na parcele C-KN č. 3036/34 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
a. v., na Slovensku, Fr. Kráľa 1112/7, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 3. 2024 28.3. 2024
59407/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 2146 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Vladimír Vajs, M. Nešpora č. 31, 071 01 Michalovce

 

(Ing. Pavol Fecák)

12. 3. 2024 18. 3. 2024
59281/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 9500 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Marek Metod, A. Kmeťa č. 17, 071 01 Michalovce 

 

(Ing. Pavol Fecák)

27. 2. 2024 4. 3. 2024
59177/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 817/41 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Michal Miľák, Lúčna č. 1, 071 01 Michalovce 

 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 2. 2024 28. 2. 2024
59178/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4687/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Radoslav Popovič, Okružná č. 5, 071 01 Michalovce 

 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 2. 2024 28. 2. 2024
58747/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 3413 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: RNDr. Jana Kalinová, Okružná č. 42, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

22. 2. 2024 28. 2. 2024
59000/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 5007/14 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: STEEL TEEM s.r.o., Močarianska č. 3, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

19. 2. 2024 23. 2. 2024
58969/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 526/1 a 525 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľka: Katarína Proceková, Kapušianska č. 488/75, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

16. 2. 2024 22. 2. 2024
58968/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „E“ KN č. 5813/2 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľka: Mária Harmanová, Severná č. 5868/6, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

16. 2. 2024 22. 2. 2024
58965/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 321 k. ú. Močarany. 
  
Žiadateľka: Henrieta Varmeďová, Krásnovská č. 1643/2, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

16. 2. 2024 22. 2. 2024
58981/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 57 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľ: Matej Paľo, J. Hollého č. 74, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

16. 2. 2024 22. 2. 2024
58888/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4527 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ing. Ladislav Pittner, SNP č.  6104/64,  071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

14. 2. 2024 20. 2. 2024
58844/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3363 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Drahoslav Palovčík, Okružná č. 80, 071 01 Michalovce
 

(Ing. Pavol Fecák)

12. 2. 2024 16. 2. 2024
58569/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 3758 k. ú. Michalovce.  
 
Žiadateľ: Andrej Moško, Okružná č. 11, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

2. 2. 2024 8.2. 2024
58517/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1321/15 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Ing. Jana Hurová PhD., Svornosti  č. 3, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)

31. 1. 2024 6.2. 2024
58516/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3030 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Ružena Babušová, Štefánikova č. 13, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

31. 1. 2024 6.2. 2024
58176/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4471/58 k. ú. Michalovce.  
 
Žiadateľ: Ing. Ladislav Slezák, Ivana Krasku 28, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

17. 1. 2024 23.1. 2024
00017/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 3250 a 3249/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Rastislav Kirvej, Štefánikova č. 82, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

11. 1. 2024 17.1. 2024
62278/2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1837/119 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ing. Pavol Koba, Remeselnícka 8, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

9. 1. 2024 15.1. 2024
62232/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1336/1 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Stredná odborná škola technická, Partizánska č. 1, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

27. 12. 2023 3.1. 2024
62231/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 3068/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Oľga Kniežová, Masarykova 96, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

27. 12. 2023 3.1. 2024
61840/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3877/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava

(Ing. Pavol Fecák)

18.12. 2023 22.12. 2023
62039/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 114/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Milina Bobeničová, Trnavská č. 84, 040 11 Košice 

(Ing. Pavol Fecák)

15.12. 2023 21.12. 2023
62038/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1568/348 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: JUDr. Gabriel  Dobranský, Ul. kpt. Nálepku č. 20, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

15.12. 2023 21.12. 2023
61956/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 39 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „E“ KN č. 262/1/1 k. ú. Močarany.   

Žiadateľ: Ľubomír Sabovík, Tyršová 1045/65, 073 01 Sobrance 

(Ing. Pavol Fecák)

13.12. 2023 19.12. 2023
61902/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 5316 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Karel Svobodník, Š. Moyzesa . 22, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

11.12. 2023 15.12. 2023
61698/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: MUDr. Tibor Sisol, Štefánikova č. 22, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

07.12. 2023 14.12. 2023
61860/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 495 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľ: Matúš Makšim, Samuela Tešedíka  č. 2, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

07.12. 2023 14.12. 2023
61827/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „E“ KN č. 8522/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Daniel Mitera, Močarianska č. 31,

071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

30.11. 2023 7.12. 2023
61782/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1837/175 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Anna Buktová, Kamenárska č. 22, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
29.11.2023 06.12.2023
61700/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „E“ KN č. 6389/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Štefánia Mazúrová, P. O. Hviezdoslava č. 60,  071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
28.11.2023 04.12.2023
61651/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 40 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 682/1 a 681  k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľka: JUDr. Elena Magáčová, Lipová č. 19, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2023 28.11.2023
61599/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 28 a 30 k. ú. Močarany.    

Žiadateľka: Mgr. Dominika Horňáková, Ložín č. 79, 072 05 Bracovce  

(Ing. Pavol Fecák)
16.11.2023 23.11.2023
61508/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1271/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod  Michalovce, P. O. Hviezdoslava č. 50, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2023 20.11.2023
61282/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 1838/162, 1838/346 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Michal Bučko MBA, S. H. Vajanského č. 63/A, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
27.10.2023 03.11.2023
61283/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1832/50 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľka: Denisa Poláková, Okružná 78, 071 01 Michalovce   

(Ing. Pavol Fecák)
27.10.2023 03.11.2023
61266/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 6 k. ú. Vrbovec.    

Žiadateľ: JUDr. Marián Havrila, Ruskovce 106, 073 01    

(Ing. Pavol Fecák)
27.10.2023 03.11.2023
61265/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice    

(Ing. Pavol Fecák)
27.10.2023 03.11.2023
61184/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4252/15 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda č. 33, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
20.10.2023 26.10.2023
61163/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Darina Polášková, Leningradská č. 3503/6, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
20.10.2023 26.10.2023
60733/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 681 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: MUDr. Viktória Ohrisková, F. Kubača č. 281/1, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
6.10.2023 12.10.2023
60929/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 211/1, 212 a 213 k. ú. Močarany.   

Žiadateľ: Lukáš Pulko, Brezová 18, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
3.10.2023 9.10.2023
60720/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny na parcele „C“ KN č. 3062 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Eduard Kopko, Jána Švermu č. 25, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
22.9.2023 28.9.2023
59061/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín a 2280 m2,   ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 1014/3 a 1010/2 k. ú. Topoľany. 
  
Žiadateľ: Chicken  Meals s.r.o., Topoľany č. 5952, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

20. 9. 2023 26. 9. 2023
60503/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3032 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Mária Jurašková, Štefánikova  č. 29, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

20. 9. 2023 26. 9. 2023
60546/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4139/3 k. ú. Michalovce, 919 m² krovín a 17 ks stromov na parcele „C“ KN č. 4142/1 k. ú. Michalovce a 715 m² krovín na parcele „C“ KN č. 4143 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: DKB-KS, s.r.o., Štefana Moyzesa 22, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

12. 9. 2023 20. 9. 2023
60396/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktorá rastú na parcele  „C“ KN č. 137/1 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľ: JUDr. Ľuboš Kizivat, Vrbovská  č. 620/B, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

12. 9. 2023 20. 9. 2023
60463/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 39061 k.ú. Michalovce. Lokalita – Saleziánov

Žiadateľ: COOP JEDNOTA MICHALOVCE spotrebné družstvo, Obchodná 2928/2, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

17. 8. 2023 24. 8. 2023
60195/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3733 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Mgr. Anna Karaffová, Komenského č. 12, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

17. 8. 2023 23. 8. 2023
60039/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 688 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľka: Mária Zahorčáková, Jána Hollého č. 61, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

4. 8. 2023 10. 8. 2023
59666/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4645/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Anna Mikulová, Jána Hollého č. 73, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
 
17. 7. 2023 21. 7. 2023
58728/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4181/3 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: VK-Trade, spol. s r.o., Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné

(Ing. Pavol Fecák)
 
22. 5. 2023 26. 5. 2023
58384/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ing. Miroslav Maťaš, Uralská č. 4, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 4. 2023 3. 5. 2023
58383/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „E“ KN č.  1214 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Valéria Hausová, A. Markuša č. 4, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 4. 2023 3. 5. 2023
57837/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č.  1523 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Základná škola T. J. Moussona, T. J. Moussona č. 4, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
 
20. 4. 2023 26. 4. 2023
58088/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „E“ KN č.  1000/2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Bc. Jozefína Holejová, Topolianska č. 79, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
 
20. 4. 2023 26. 4. 2023
58079/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 198 m² krovín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3253/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta č. 39, 851 04 Bratislava 

(Ing. Pavol Fecák)

4. 4. 2023 12. 4. 2023
57779/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 1214 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: PhDr. Jana Hűblerová, J. Hollého č. 3, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

28. 3. 2023 3. 4. 2023
57892/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4664/7 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Viktor Kužma, Okružná č. 30, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.3.2023 28.3.2023
57868/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1755/9 k. ú. Stráňany.  
 
Žiadateľ: Ing. Ondrej Ondo, J. A. Komenského 1333/24, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.3.2023 27.3.2023
57836/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Beáta Némethová, Leningradská č. 3504/14, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
20.3.2023 24.3.2023
57380/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3872 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica


(Ing. Pavol Fecák)
28.2.2023 6.3.2023
57834/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 1691/3 k.ú. Michalovce, lokalita – Humenská

Žiadateľ: VS1, s.r.o., T. J. Moussona 21, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
27.2.2023 6.3.2023
57375/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 682/1 k.ú. Michalovce, lokalita – Ukrajinská 9.

Žiadateľ: Štefan Paľovčík, Ukrajinská 5, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
27.2.2023 6.3.2023
57373/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 3034 k.ú. Michalovce, lokalita – Štefánikova 37.

Žiadateľ: Štefan Kopor, Štefánikova 37, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.2.2023 27.2.2023
56755/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín a 600 m² krovín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4750/661 k. ú. Michalovce a „E“ KN č. 8522/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Daniel Mitera, Močarianska  č. 31, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
24.2.2023 2.3.2023
56830/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 548 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: Peter Pekara, Partizánska č. 68, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
10.2.2023 16.2.2023
56772/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 3034 k.ú. Michalovce. Lokalita – Štefánikova 33

Žiadateľ: Miroslav Iľko, Štefánikova 33, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
8.2.2023 13.2.2023
56443/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1690/7 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: Imrich Rudáš, Fraňa Kráľa č. 18, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
30.1.2023 3.2.2023
56131/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 2903/1 a 2865 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska č. 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
13.1.2023 19.1.2023
56113/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 2328 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Gabriel Vass, Štefana Moyzesa č. 8, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
12.1.2023 18.1.2023
59161/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 5833/3 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Viliam Kohút, Fialková č. 7, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
27.12.2022 2.1.2023
59013/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 12 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č.  575/1 k. ú. Topoľany a „E“ KN č. 1002/1 a 1002/2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Ing. Jana Kasincová, A. V. Suvorovova č. 32, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
19.12.2022 23.12.2022
58663/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č.  2284 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: MVDr. Mária Nováková, P. Jilemnického č. 50, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
5.12.2022 9.12.2022
58639/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín a 4 m² krovín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 9/12, 9/10 a 9/3 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce č. 266, 913 11 Veľké Bierovce


(Ing. Pavol Fecák)
1.12.2022 7.12.2022
58477/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2022 28.11.2022
58474/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2022 28.11.2022
58488/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 469,470 k.ú. Topoľany. Lokalita – Topolianska 172.

Žiadateľ: Oldřich Baďura, Topolianska 2828/172, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
21.11.2022 25.11.2022
58470/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1644/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Materská škola Michalovce, S. H. Vajanského č. 5,  071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58473/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 544 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Ľubica Dolobáčová, Humenská č. 17, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58471/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 6389/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Peter Brecko, J. A. Gagarina 319, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58429/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 2372 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Viera Miškufová, Š. Moyzesa č. 28, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2022 22.11.2022
58428/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 8521/2 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ:  Arriva Michalovce a.s., Lastomírska č.1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2022 22.11.2022
58248/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 1622 a 1621 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ:  Igor Čisár, Moldavská č. 176/4, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
14.11.2022 21.11.2022
58323/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľka: BL FIVE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
10.11.2022 18.11.2022
58013/2022 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Andrea Angiová, Bieloruská č. 7, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
4.11.2022 10.11.2022
58218/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 369 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Mgr. Martin Ščerbák, Gorazdova č. 14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

31.10.2022 7.11.2022
58069/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4252/15 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda č. 33, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

24.10.2022 28.10.2022
58014/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1837/177 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Vladimír Adamko, Nižná Rybnica č. 92, 073 01 Sobrance

(Ing. Pavol Fecák)

20.10.2022 26.10.2022
57924/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 9491/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Ján Jasovský, Brezová  č. 38, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

14.10.2022 20.10.2022
57904/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 2995  k. ú. Michalovce a parcele „E“ KN č. 2064/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Peter Sala, prof. Hlaváča č. 4, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

14.10.2022 20.10.2022
57853/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 577 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: Mgr. Marek Tokár, Komenského 669, 072 22 Strážske

(Ing. Pavol Fecák)

10.10.2022 14.10.2022
57788/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 112 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: hitp s.r.o., Kapušianska č. 560/66, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

07.10.2022 13.10.2022
57753/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 47 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 4184/1, 4184/2 a 4184/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: SAICO s.r.o., Š. Kukuru 154/14, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

06.10.2022 12.10.2022
57796/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3373/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Marek Jenčo, Okužná 1300/72, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.10.2022 11.10.2022
57486/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná č. 1,071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

04.10.2022 10.10.2022
57426/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4872/3 k. ú. Michalovce.  
 
Žiadateľ: Železiarstvo Puškaš s.r.o., Pekárenská č. 1, 071 01  Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
12. 9. 2022 19. 9. 2022
57342/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 481 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Tomáš Ondko, Tehelná 1012, 093 03 Vranov nad Topľou


(Ing. Pavol Fecák)
 
8. 9. 2022 14. 9. 2022
57196/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/37 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ľudovít Szatmáry, Topoľová č. 5, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 8. 2022 5. 9. 2022
56989/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1121/26 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: HM REAL INVEST s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
15. 8. 2022 19. 8. 2022
56726/2022 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 24 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 4136/1 a 4136/2 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: DKB-KS, s.r.o., Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
 
22. 7. 2022 28. 7. 2022

56425/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ladislav Nagy, F. Kráľa  č. 64, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

29.6.2022 6.7.2022

56197/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1542 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Edgar Mertens, Jána Hollého č. 83, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

16.6.2022 22.6.2022

55962/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1837/128 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: MUDr. Mária Grejtovská, Remeselnícka 24, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.6.2022 8.6.2022

55633/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 270 m² krovín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1512/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Základná škola  Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

13.5.2022 19.5.2022

55134/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3162/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Róbert Cenkner, Lastomír 200, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2022 14.4.2022

55023/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Mária Bodnárová, Moskovská  č. 6,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2022 14.4.2022

54273/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „E“ KN č. 2062/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Lenka Tokárová, Prof. Hlaváča č. 2,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

1.4.2022 7.4.2022

54224/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „C“ KN č. 834 k. ú. Stráňany a 1 ks strom rastúci na parcele „C“ KN č. 820/1 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľka: RNDr. Mária Spišáková, J. Fándlyho č. 1  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

1.4.2022 7.4.2022

54570/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „E“ KN č. 159/2 k. ú. Močarany.    

Žiadateľ: Miroslav Ochraň, J. Švermu č. 7,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2022 5.4.2022

54563/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1568/159 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ján Rebič, Brezová č. 26,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2022 5.4.2022

54225/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „C“ KN č. 3034 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Gabriel Molnár, Štefánikova č. 35,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

28.3.2022 1.4.2022

53934/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ján Koloži, Kyjevská č. 4,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

18.3.2022 24.3.2022

54089/2022

Žiadosť o zmenu termínu výrubu stromu v zmysle § 89 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2496/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Š. Moyzesa č. 1,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

17.3.2022 24.3.2022

53939/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1615/2 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Vladimír Gaff, J. Kalinčiaka č. 5788, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

4.3.2022 10.3.2022

53697/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3036/27 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Martina Mrusková, M. Rázusa 1867/13, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

25.2.2022 3.3.2022

53558/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny rastúcich na parcele C-KN 3066/1 k.ú. Michalovce. Lokalita – Jána Švermu 5948.

Žiadateľ: Jozef Zolota, Moskovská 3, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

16.2.2022 22.2.2022

53526/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 41 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 262/1 k. ú. Močarany.   

Žiadateľ: Ľubomír Sabovík, Tyršová č. 1045/65, 073 01 Sobrance

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.2.2022 21.2.2022

53527/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 400 m² krovín a 30 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 6769/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Jaroslav Ďurovčík, Krásnovce č. 181, 072 01 Krásnovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.2.2022 21.2.2022

53448/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1580/8 k. ú. Stráňany a 15 ks drevín ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1580/2 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: KARIMI s.r.o., Partizánska č. 66, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.2.2022 14.2.2022

53348/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 2720 a k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Andrea Štafurová, L. N. Tolstého 2273/1, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

7.2.2022 11.2.2022
53204/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3774 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Základná škola, J. A. Komenského č. 1, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

4.2.2022 10.2.2022
53389/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 1573 a k.ú. Michalovce

Žiadateľ: Ing. Štefan Jacik, Zemplínska 21, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

3.2.2022 10.2.2022
53388/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 5363/2 a k.ú. Michalovce

Žiadateľ: Vladimír Valkovič, Ľud. Kukorelliho 169/9, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

1.2.2022 7.2.2022
53205/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1211 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Miroslav Panuščik, Nad Laborcom 1777/34, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

24.1.2022 28.1.2022
53183/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny rastúce na parcelách C-KN 3201/6 a 3204/3 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: EDSTREX s.r.o., Petrovce nad Laborcom 135, 071 01 Petrovce nad Laborcom

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

7.1.2022 14.1.2022
00061/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Mária Tomková, Užhorodská 170/7, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

7.1.2022 13.1.2022
57161/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 419/1 k. ú. Vrbovec.    

Žiadateľ: ŠIRO – KOV s.r.o., Severná 3591/14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

5.1.2022 12.1.2022
57058/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2496/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov, Š. Moyzesa č. 1, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

28.12.2021 3.1.2022
56830/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 1864/8 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Mgr. Marek Balogh, Cyrila a Metoda č. 25, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.12.2021 21.12.2021
56579/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1691/3 k. ú. Michalovce a 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3066/359 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Vladimír Szabó, S. H. Vajanského č. 57, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.12.2021 21.12.2021
56671/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín a 913m 2 krovín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 5009/115 a 5009/113 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: SOAS a.s., K. Jarunkovej č. 2, 974 01 Banská Bystrica

(Ing. Pavol Fecák)

 

7.12.2021 13.12.2021
56582/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 873/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Martin Džongov, S. H. Vajanského č. 56, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.12.2021 8.12.2021
56581/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 39 ks drevín a 600mkrovín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 180/1 a 173 k. ú. Stráňany.    

Žiadatelia: JUDr. Jozef Blaško, Čečehov 111, 072 11 Čečehov, Miroslav Jankaj, SNP 5998/81A, 071 01 Michalovce a Michal Paľo, M. Benku č. 15, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.12.2021 8.12.2021
56555/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 161 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Bc. Drahomíra Adamová, Ľ: Štúra 70/53, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

26.11.2021 2.12.2021
56367/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Peter Jakub, Smreková č. 1148/8, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.11.2021 22.11.2021
56368/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 216, 222, 219, 217/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Greckokatolická cirkev, farnosť Michalovce, J. Hollého č. 4, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.11.2021 22.11.2021
56322/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1837/173 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: MUDr. Patrik Dubrovskij, Klokočov 180, 072 36 Klokočov

(Ing. Pavol Fecák)

 

10.11.2021 16.11.2021
56291/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 5898/3 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Jozef Šulc, Ružová 5789/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

09.11.2021 15.11.2021
55857/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 101/1 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľka: Katarína Bojkunová, Vrbovská 3909/43A,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

11.10.2021 15.10.2021
55729/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3827 k. ú. Michalovce        

Žiadateľka: Mária Vaľková, Štefánikova č. 54,  071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

29.9.2021 5.10.2021
54667/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 685 k. ú. Michalovce       

Žiadateľ: MUDr. Ján Džugan, Clementisova č. 46, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

28.7.2021 3.8.2021
53736/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 1864/8 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: PhDr., Ing. Mirko Gejguš, PhD., Odbojárov č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.6.2021 18.6.2021
53815/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 716/1 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Michalovsky domov seniorov, J. Hollého č. 9, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

9.6.2021 15.6.2021
52847/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3042 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Michal Klima, Masarykova č. 76, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

17.5.2021 21.5.2021
52602/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5306 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Andrej Jaščur, Cyrila a Metoda č. 46, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.4.2021 22.4.2021
52601/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5306 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Ing. Jozef Ružinský, Cyrila a Metoda č. 48, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.4.2021 22.4.2021
52754/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1296/2 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                    
Žiadateľ: Mgr. Ján Dzura, J. Murgaša č. 43, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2021 14.4.2021
52629/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5124/23 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                   
Žiadateľka: Mgr. Viera Janočková, Smreková č. 5, 071 01 Michalovce  
(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2021 7.4.2021
52598/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 507/1 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                 
Žiadateľka: Ivana Laškodyová, Československej armády č. 13, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

29.3.2021 6.4.2021
52480/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 5304/1 k. ú. Michalovce.                                                                                                                                               
Žiadateľ: Mgr. Milan Drotár, S.H. Vajanského 2356/45, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

24.3.2021 30.3.2021
52477/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 137/1 k. ú. Vrbovec                                                                                                                                            
Žiadateľka: JUDr. Ľuboš Kizivat, Vrbovská č. 6248/2, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

24.3.2021 30.3.2021
52321/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1294/42 k. ú. Michalovce                                                                                                                                          
Žiadateľka: RNDr. Jana Kalinová, Okružná č. 12, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.3.2021 23.3.2021
52200/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1678 k. ú. Michalovce                                                                                                                                       
Žiadateľ: Martin Doliňak, Zemplínska 12, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

10.3.2021 16.3.2021
51550/2021

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 53228/2020-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
                                                                     
Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín a Ing. Zdenka Šestáková, Stretava č. 125, 072 13 Palín
(Ing. Pavol Fecák)

 

4.2.2021 10.2.2021
00006/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3036/3 k. ú. Michalovce
                                                                     
Žiadateľ: Mgr. Michal Čihák, Prof. Hlaváča č.14, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

11.1.2021 15.1.2021
56441/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č.1597/50 k. ú. Močarany
                                                                       
Žiadateľka: Mária Žačiková, Močarianska 1597/50, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56440/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2552/2 k. ú. Michalovce                                                                      

Žiadateľ: Mgr. Igor Ferjo, Vinné č. 2787, 072 31 Vinné
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56426/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 345 k. ú. Michalovce                                                                            

Žiadateľka: PaedDr. Martina Tomovčíková, Mojmírova 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56108/2020

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 47563/2018 -Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                 
                                                         
Žiadateľ: Ing. Jozef Kuročka, Hrnčiarska č. 30,  071 01 Michalovce a Štefan Ivanko, Okružná č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

9.12.2020 15.12.2020
55776/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce                                                                           

Žiadateľ: Michal Halkai, Užhorodská č. 21, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

3.12.2020 9.12.2020
55898/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4185/27 k. ú. Michalovce                                                                           

Žiadateľ: Peter Lajčák, Františka Kubača č.35, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

23.11.2020 27.11.2020
55595/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1271/1 a 1314/1 k. ú. Michalovce                                                                       

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava č. 50, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

09.11.2020 13.11.2020
55366/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 23 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 667/8 k. ú. Močarany.

Žiadateľ: JUDr. Maroš Penťa, J. Barč-Ivana 1658/1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

30.10.2020 06.11.2020
55618/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/69 k. ú. Stráňany                                                     
Žiadateľka: Mgr. Katarína Balogová, Jedľová č. 29, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

28.10.2020 03.11.2020
55476/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 421/1 k. ú. Stráňany                                                                             
Žiadateľ: Ing. Mária Čižmárová, Okružná č. 38, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.10.2020 22.10.2020
55442/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4648/1 k. ú. Michalovce.                                              
Žiadateľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová č. 2, 974 11 Banská bystrica
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.10.2020 21.10.2020
55293/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 265/3 k. ú. Močarany.                                               
Žiadateľ: J&T Buildings s.r.o., Michalská  9,  811 03 Bratislava
(Ing. Pavol Fecák)

 

5.10.2020 9.10.2020
55240/2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 46675/2018-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
Žiadateľ: APV Investment s.r.o, Špitálska č. 1255/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.9.2020 7.10.2020
55241/2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 47469/2018-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
Žiadateľ: APV Investment s.r.o, Špitálska č. 1255/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.9.2020 7.10.2020
54930/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 780 k. ú. Straňany.                                                                         

Žiadateľ: Ing. Peter Hura, 1. mája č. 26, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.9.2020 21.9.2020
54845/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1511 k. ú. Michalovce.                                                                         

Žiadateľ: Ing. František Antonič, J. A. Gagarina č. 2643/22, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

31.8.2020 7.9.2020
54820/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 145 k. ú. Topoľany.                                                                         

Žiadateľka: Čarná Daniela, Topolianska č. 55, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

27.8.2020 3.9.2020
54400/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 573 k. ú. Michalovce.                                                                         

Žiadateľka: Dagmar Horňáková, A. V. Suvorova č. 6, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

17.8.2020 21.8.2020
53875/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2693 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Michalovciach, Dr. Vl. Clementisa č. 3104/5, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

30. 6. 2020 6. 7. 2020
53823/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2975 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Nikoleta Miňová, prof. Hlaváča č. 38, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

26. 6. 2020 2. 7. 2020
53639/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 15555/7 k. ú. Stráňany.                                                                         
Žiadateľ: Nemocnica novej generácie  Michalovce, a. s., Moldavská cesta 8/A, 04011  Košice
(Ing. Pavol Fecák)
23. 6. 2020 29. 6. 2020
52200/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1696/3 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Emil Kozák, Humenská č. 7, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
10.06.2020 17.06.2020
53228/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4673/12 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták a Ing. Zdenka  Šestáková, Stretava č. 125, 072 13 Palín Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.05.2020 28.05.2020
53187/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Špitálska č. 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.05.2020 28.05.2020
52936/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4659/14 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.05.2020 13.05.2020
52532/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcich na parcele "C" KN č. 682/74 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mgr. Lukáš Paľo, Jána Hollého 699/57,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.04.2020 23.04.2020
52559/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 9500 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Ján Jasovský, Brezová 38,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.04.2020 15.04.2020
52269/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 9588/3 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: TARGET GROUP, s.r.o., Fraňa Kráľa 57, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.03.2020 27.03.2020
52061/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 99/1 k. ú. Topoľany.                                                                        
Žiadateľ: Igor Sopko, Bánovce nad Ondavou  18, 072 04 Bánovce nad Ondavou
(Ing. Pavol Fecák)
10.03.2020 16.03.2020
52058/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4258 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.03.2020 17.03.2020
51546/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1699/42 k. ú. Stráňany.                                                                        
Žiadateľka: Ing. Nikoleta Pavlíčková, Ružová č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
10.03.2020 16.03.2020
51984/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1355/1 a 1354 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Juraj Štovka, Boženy Nemcovej  č. 5, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
09.03.2020 13.03.2020
51944/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 412/1 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Stredná odborná škola Technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2020 12.03.2020
51943/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1/10 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: INVEST KM s.r.o., Petra Jilemnického 20, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2020 12.03.2020
51942/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcelách "C" KN č. 677,676 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Vladimír Repický, Užhorodská 196/20, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.03.2020 09.03.2020
51673/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2038/1 k. ú.  Michalovce.                                                        Žiadateľ: REALITY, spol. s r. o., Družstevná 6, 075 01 Trebišov
(Ing. Pavol Fecák)

27.02.2020 05.03.2020
51668/2020  

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 36 ks drevín a 3733 m² rastúcich na parcelách "C" KN č. 5178/2,5192/4,5193/17,5194/1,5223/1 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: BUREX-Žeriavy s.r.o., Majakovského 6141/27, 066 01 Humenné 
(Ing. Peter Kolbenhayer)

26.02.2020 03.03.2020
51667/2020  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 2378/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Radovan Čollák, Mirka Nešporu 11, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
24.02.2020 02.03.2020
51666/2020  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "E" KN č. 9386 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Mária Palenčíková., Kapušianska 121, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.02.2020 24.02.2020
51191/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 363 k. ú. Močarany.                                                                        
Žiadateľ: Jozef Molnár, Močarianska č. 68, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
11.02.2020 17.02.2020
51163/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 381/11 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Vladimír Hostovičák, Koceľova 402/2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.02.2020 13.02.2020
51061/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,
ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3774 k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
06.02.2020 12.02.2020
51022/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 300 m2
krovín,   ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 9456 k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
05.02.2020 11.02.2020
50896/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava 51, 072 13 Stretava
(Ing. Peter Kolbenhayer)
28.01.2020 03.02.2020
53559/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 30 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 5135/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: STAVIMPEX LOGISTIK, s.r.o., Zelená 274/10, 079 01 Veľké Kapušany
(Ing. Peter Kolbenhayer)
23.12.2019 31.12.2019
53417/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3034 k.ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Marek Soročina, Štefánikova č. 27,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.12.2019 20.12.2019
53395/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/14 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Dana Janošová, Lipová 81/43, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.12.2019 17.12.2019
53078/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/14 k.ú. Stráňany.                                                                        
Žiadateľka: Marta Ďurovičová, Brestová č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
03.12.2019 09.12.2019
52703/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín a 2 ks kríkov,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3920 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľka: Tatiana Manová, J. Murgaša č. 1325/47, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
02.12.2019 06.12.2019
52821/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 441/2 k. ú. Močarany.                                                                       
Žiadateľ: Ing. Ján Viselka, Močarianska č. 35, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2019 28.11.2019
52435/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3902 k. ú. Topoľany.                                                                       
Žiadateľka: Mária Irchová, Lastomír  č. 273, 072 37 Lastomír
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2019 12.11.2019
52440/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 7 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľka: Zemplínske múzeum v Michalovciach, kostolné námestie  č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2019 12.11.2019
52297/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.                                                                       
Žiadateľka: Mgr. Monika Lešová, Lipová  č. 3, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
31.10.2019 07.11.2019
52026/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4571/1 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľ: Jozef Suchanič, F. Kráľa č. 58, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.10.2019 25.10.2019
51947/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 400/1 k.ú. Vrbovec.                                                                       
Žiadateľ: Mgr. Viera Bánociová, Kapušianska č. 16, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.10.2019 22.10.2019
51805/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 907/226 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Andrej Činčár, M. Kukučína 1801/23, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.10.2019 17.10.2019
51801/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Anna Olexová, Smrekova 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.10.2019 13.10.2019
51746/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „c“ KN č. 4645/1 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Ing. Jana Balkovicová, J. Hollého č. 95, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
07.10.2019 14.10.2019
51800/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 53 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Tomáš Kostovčík, Farská 28, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.10.2019 09.10.2019
51798/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 975/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.10.2019 09.10.2019
51330/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 831/2 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: MERK REALITY a.s., Gorkého 8,
81109 Bratislava
(Ing. Pavol Fecák)
02.10.2019 09.10.2019
50531/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 900 k.ú. Stráňany.                                                                      
Žiadateľ: Ing. František Kmeč, M. Kukučína č. 12,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.09.2019 11.09.2019
50545/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4659/1 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Ing. Dana Lazárová, Leningradská č. 5,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.08.2019 28.08.2019
50543/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 9588/3 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: TARGET GROUP s.r.o., F. Kráľa č. 57,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.08.2019 28.08.2019
50879/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 3041 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Michal Adamčík, Masarykova 82, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.08.2019 26.08.2019
50884/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/93 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Jozef Kudla, Smrekova 11, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
15.08.2019 21.08.2019
50612/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 12 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2532  k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
15.08.2019 22.08.2019
50878/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4649 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: ZŠ Moskovská, Moskovská 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
13.08.2019 19.08.2019
49273/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4687/15k.ú.Michalovce.                                                                       
Žiadateľ: CS Hlavat s.r.o., Mlynská 1485, 093 01 Vranov nad Topľou
(Ing. Pavol Fecák)
19.06.2019 26.06.2019
49215/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 3837 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Bohuš Prokop, Štefánikova 74, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.06.2019 16.06.2019
48845/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1611 a 1644/9 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Mirko Gejguš, Odbojárov č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
30.05.2019 06.06.2019
47531/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3459/1k.ú.Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Michal Polovinčák, Okružná č. 26, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
23.05.2019 29.05.2019
47768/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 742 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Zlatica Kloková, P. Jilemnického č. 12, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
02.04.2019 08.04.2019
47603/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1634/1 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: VENTISA, s.r.o., Špitálska č. 3, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.03.2019 28.03.2019
47574/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5308 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Milan Bučko, Kolibabovce č. 71, 072 61 Kolibabovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.03.2019 27.03.2019
47579/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 2692 k. ú. Topoľany.  
Žiadateľ: Juraj Tkačik, Topolianska 89, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.03.2019 26.03.2019
47578/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 1702/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Marián Červenák, Staré nábrežie 8, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
15.03.2019 22.03.2019
47469/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3830 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Svitlana Glosarová, Štefánikova č. 66,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
15.03.2019 21.03.2019
47050/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1407 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Peter Pastušák, Odbojárov č. 14,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.03.2019 19.03.2019
47577/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 3036/22 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Miroslav Végšo, Martina Rázusa 5, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.03.2019 18.03.2019
47523/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 356 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Jozef Končík, Kapušianska 70, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.03.2019 14.03.2019
47575/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4645/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Peter Kollár, Jána Hollého 81, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
06.03.2019 12.03.2019
47048/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/126 k. ú. Stráňany                                                                      
Žiadateľ: František Čurgo, Liesková č. 7, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.03.2019 12.03.2019
47049/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 15 ks drevín a 350m 2 krovín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 5085/1 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: TAES s.r.o., Stavbárov 6321/8A, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.03.2019 12.03.2019
47272/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Milena Majerníková, Ukrajinská 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2019 11.03.2019
47465/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich a100 m² kríkov na parcele "C" KN č. 6665/3 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Eduard Gavlik, Močarianska 136, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2019 11.03.2019
46907/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5322 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Peter Voľanský, Naciná Ves č. 141, 072 21 Naciná Ves, Mgr. Zuzana Voľanská, Naciná Ves č. 141, 072 21 Naciná Ves
(Ing. Pavol Fecák)
04.03.2019 08.03.2019
46563/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 5833/3 k. ú. Stráňany.                                                                      
Žiadateľka: Iveta Štofaníková, Narcisová č. 1,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.02.2019 28.02.2019
46209/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4729 m 2
krovín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 6383/7 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ľuboš  Tindhofer, S. H. Vajanského č. 42,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
08.02.2019 15.02.2019
46030/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 3036/67 a 3036/40 k. ú. Michalovce.                                                                    
Žiadateľ: Základná škola, J. Švermu č. 6,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.02.2019 11.02.2019
45751/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 599 k. ú. Michalovce a 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 597 k.ú. Michalovce                                                                   
Žiadateľ: Stanislav Praskai, Čsl. armády č. 31,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
23.01.2019 29.01.2019
45853/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele  "C" KN č. 1254/35 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Peter Šipoš, Štefánikova 1408/52, 07101 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
21.01.2019 25.01.2019
49896/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 21 ks drevín  a 15m2 krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "E“ KN č. 470/2, 467/9, 471/2 a 472/1  k. ú. Vrbovec. 
Žiadateľ: Slavomír Ondočík, Kapušianska č. 124, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
30.11.2018 06.12.2018
49750/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5800 m 2
krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "C“ KN č. 62, 63 a 64  k. ú. Močarany. 
Žiadateľ: JUDr. Viera Vidumanská, Slovenskej jednoty č. 36, 040 01 Košice a Pavol Čurma, Klokočov č. 81, 072 36 Kaluža
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2018 28.11.2018
49780/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 1568/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Jaroslava Pavlová, Lipová 146/40, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
19.11.2018 25.11.2018
49606/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcele "C“ KN č. 4955/1  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: KOBRA I. s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1072/20, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2018 21.11.2018
49779/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Eva Makayová, Moskovská 9, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
13.11.2018 20.11.2018
49540/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Miroslav Olexa, Moskovská 184/1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

13.11.2018 20.11.2018
49522/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 56 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 879/4, 881, 914/1 a 914/45  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: BL Five s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2018 19.11.2018
49425/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rodu lipa,  ktoré rastú  na  parcele   "C“ KN č. 5318   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Július Thúr, Lekárovce č. 388
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49427/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rodu smrek,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 682/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Štefan Paľovčík, Ukrajinská č. 5,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49400/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4252/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda 33, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.11.2018 09.11.2018
49362/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 5278/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Motor-Car Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
29.10.2018 07.11.2018
49151/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 16 ks drevín a 150 m 2  krovín, ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 1838/204, 1838/417, 1843/4, 1842/5, 1845/4 a 1845/7   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Slavko Jakubčo, Staré nábrežie č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
24.10.2018 31.10.2018
49015/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1196/1   k. ú. Stráňany. 
Žiadateľka: Ing. Zuzana Synčáková, Nad Laborcom  č. 48, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.10.2018 29.10.2018
49014/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "E“ KN č. 9437/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: MUDr. Janka Stanková, Farská č. 18, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

18.10.2018 2510.2018
48930/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 3134 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Dana Porvazová, M. Rázusa č. 1848/8, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.10.2018 22.10.2018
48634/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 2860 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ján Valiska -Timečko, Hrnčiarska č.32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
03.10.2018 09.10.2018
48189/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "E“ KN č. 9458/2 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Helena Demeterová, Pri mlyne č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
18.09.2018 24.09.2018
47998/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č.1263/18 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MI PLASTIK PLUS a.s., P. O. Hviezdoslava 1364/21, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
23.08.2018 31.08.2018
47997/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č.1840/5 k. ú. Michalovce. Žiadateľ: Kamil Kužma, Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

23.08.2018 31.08.2018
47563/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C“ KN č. 4311/1 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Jozef Kuročka, Hrnčiarska  3776/30, Michalovce a Štefan Ivanko, Okružná 992/4, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.08.2018 27.08.2018
47469/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 36 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1192/46 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o., Špitálska č. 1255/83,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.08.2018 23.08.2018
47812/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 29 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mária Rozsypalová, Michala Bónu 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47813/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 408 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: MUDr. Štefan Lipčák, Martina Rázusa 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47470/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1893/1 
k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ing. Štefan Polomčák, Cyrila a Metoda č. 52, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
25.07.2018 31.07.2018
47357/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 549 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mgr. Henrieta Pižňavská, V. I. Čapajeva 16, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.07.2018 23.07.2018
47254/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "E" KN č. 7631, 7641/2, 7565/2 k. ú. Michalovce. 

Žiadateľ: CASSPOS a. s., Závod ZEST, Továrenská č. 6,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
12.07.2018 18.07.2018
47171/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1832/73 
k. ú. Stráňany. 
Žiadateľ: Michal Stanko, Leningradská č. 12, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
09.07.2018 13.07.2018
47062/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1699/59 a 1699/82 k. ú. Stráňany, Ul. Ružová č. 9. 
Žiadateľ: Juraj Pavličko a Ing. Nikoleta Pavličková, Ružová č. 9, Michalovce a Ing. Juraj Pavličko a Anna Pavličková, Spišská č. 35, Poprad.
(Ing. Pavol Fecák)
29.06.2018 09.07.2018
46736/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "E" KN č. 1691/3 k. ú. Michalovce, ulica Humenská cesta. 
Žiadateľ: CESTY  KOŠICE s. r. o. , Mlynská č. 28, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
14.06.2018 21.06.2018
46675/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1192/37 a 1192/11 k. ú. Michalovce, ulica  Nám. osloboditeľov. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o. , Špitálska č. 1255/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
11.06.2018 18.06.2018
46530/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 55 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Špitálska č. 2. 
Žiadateľ: ENTO spol. s r. o., Jesenského č. 6, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
05.06.2018 12.06.2018
45586/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2818/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Masarykova č. 1. 
Žiadateľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
20.04.2018 26.04.2018
45587/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 474/1 k. ú. Vrbovec, ulica Kapušianska 19. 
Žiadateľka: Anna Draganová, Kapušianska č. 19, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.04.2018 26.04.2018
45083/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2860 k. ú. Michalovce, Ul.  Obrancov mieru. 
Žiadateľ: Ján Valiska – Timečko, Hrnčiarska  č. 32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
04.04.2018 10.04.2018
44592/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "E" KN č. 9491 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MUDr. Jozef Džurina, Štúrova 472/2, 073 01 Sobrance.
(Ing. Peter Kolbenhayer)
09.03.2018 16.03.2018
44544/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 5318 k. ú. Michalovce, Ul. A. I. Dobrianskeho. 
Žiadateľ: Ing. Ján Harman a Ing. Lucia Harmanová, Vihorlatská 625, Strážske
(Ing. Pavol Fecák)
12.03.2018 16.03.2018
44307/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/122 k. ú. Michalovce, Ul. remeselnícka. 
Žiadateľ: MUDr. František Zitrický, Remeselnícka  č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
07.03.2018 13.03.2018
44090/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 5813/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Mária Harmanová, Severná 6,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44091/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín a 1500 m² kríkov rastúcich na parcele "E" KN č. 476/2 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Dušan Varady, Vrbovská 35,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44085/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce, Ul. Štefánikova. 
Žiadateľ: František Kuchta, Štefánikova č. 28, MIchalovce
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
44086/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 915/10  k. ú. Michalovce, Ul. Jaroslawská. 
Žiadateľ: Valér Mihaľo, Vinné č. 376, Vinné
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
43870/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4704/4  k. ú. Michalovce, Ul. Š. Tučeka. 
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho č. 8,  Košice
(Ing. Pavol Fecák)
23.02.2018 01.03.2018
43724/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 2615/2 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Oľga Kočišová, L.N. Tolstého 12,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

20.02.2018 27.02.2018
43578/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/175 k.ú. Michalovce, Ul. agátová. 

Žiadateľ: Jozef Gujda, Š. Fidlika č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

16.02.2018 22.02.2018
43513/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4664/7 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Viktor Kuzma, Okružná 30, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

16.02.2018 22.02.2018
43054/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4368 k.ú. Michalovce a 1 ks dreviny na parcele "C" KN č. 4364 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 16

Žiadateľka: Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku č. 16, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

12.02.2018 19.02.2018
42924/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "E" KN č. 795 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 2

Žiadateľka: Jarmila Škultétyová, Kpt. Nálepku č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

09.02.2018 15.02.2018
42583/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 370 k.ú. Michalovce, Ul. Gorazdova č. 12.
Žiadateľ: MUDr. Valentín Daňo, Gorazdova  č.12, Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.02.2018 09.02.2018
42347/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v platnom znení: 1148 m2 krovín, ktoré rastú na parcele "C" KN č. 1556/1 k. ú. Stráňany a 768 m2 krovín na parcele "C" KN č. 1555/1 k. ú. Stráňany - Ul. A. Hrehovčíka 

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce,
n. o., Areál Psychiatricej nemocnice Stráňany, A. Hrehovčíka č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

31.01.2018 07.02.2018
42346/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4466 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Mgr. Helena Svätá, Jána Jessenia 1196/4,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

25.01.2018 31.01.2018
42343/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 3 k.ú. Topoľany, Ul. topolianska č. 153

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná  č.1,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

24.01.2018 30.01.2018
00244/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4898/1 k.ú. Michalovce, Ul. Močarianska č. 14.

Žiadateľ: Sladovňa, a.s., Močarianska č. 14,  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

23.01.2018 29.01.2018
00202/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4648/1 k.ú. Michalovce, Ul. Užhorodská.

Žiadateľ: MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Michalovce 1, Moyzesova 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

19.01.2018 25.01.2018
00175/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 682/1 k.ú. Michalovce, Ul. Bieloruská.

Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava č. 51, Stretava
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
00174/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parce  "C" KN č. 4471/67 k.ú. Michalovce.

Žiadateľka: Katarína Ondočíková, I. Krasku č. 10, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
47293/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 2769/1 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Štefan Spišák, J. G. Tajovského č. 11, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

28.12.2017 05.01.2018
47171/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele "C" KN č. 4673/12  k.ú. Michalovce. Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín

(Ing. Pavol Fecák)

19.12.2017 28.12.2017
46872/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 2969/21 a 5285/2  k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Simona Knežová, kuzmányho č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.12.2017 12.12.2017
46325/2017

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 417/30 k.ú. Vrovec. Žiadateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska č. 2,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

01.12.2017 07.12.2017
46578/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 510/1 a 510/2 k.ú. Močarany.
Žiadateľ: Blažej Koščo, Obrancov mieru  č. 27,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46579/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 4434 k.ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ladislav Kocian, Nám. osloboditeľov  č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46452/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 2745/1 k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Ing. Jana Šimková, Tajovského č. 9,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2017 21.11.2017

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 873/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Martin Džongov, S. H. Vajanského č. 56, 071 01 Michalovce

 

28.3. 2024