Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce alebo elektronicky na adresu: pavol.fecak@msumi.sk, alebo peter.kolbenhayer@msumi.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
58728/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4181/3 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: VK-Trade, spol. s r.o., Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné

(Ing. Pavol Fecák)
 
22. 5. 2023 26. 5. 2023
58384/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ing. Miroslav Maťaš, Uralská č. 4, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 4. 2023 3. 5. 2023
58383/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „E“ KN č.  1214 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Valéria Hausová, A. Markuša č. 4, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 4. 2023 3. 5. 2023
57837/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č.  1523 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Základná škola T. J. Moussona, T. J. Moussona č. 4, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
 
20. 4. 2023 26. 4. 2023
58088/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „E“ KN č.  1000/2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Bc. Jozefína Holejová, Topolianska č. 79, 071 01 Michalovce  

(Ing. Pavol Fecák)
 
20. 4. 2023 26. 4. 2023
58079/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 198 m² krovín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3253/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta č. 39, 851 04 Bratislava 

(Ing. Pavol Fecák)

4. 4. 2023 12. 4. 2023
57779/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 1214 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: PhDr. Jana Hűblerová, J. Hollého č. 3, 071 01 Michalovce 

(Ing. Pavol Fecák)

28. 3. 2023 3. 4. 2023
57892/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4664/7 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Viktor Kužma, Okružná č. 30, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.3.2023 28.3.2023
57868/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1755/9 k. ú. Stráňany.  
 
Žiadateľ: Ing. Ondrej Ondo, J. A. Komenského 1333/24, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.3.2023 27.3.2023
57836/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Beáta Némethová, Leningradská č. 3504/14, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
20.3.2023 24.3.2023
57380/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 3872 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica


(Ing. Pavol Fecák)
28.2.2023 6.3.2023
57834/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 1691/3 k.ú. Michalovce, lokalita – Humenská

Žiadateľ: VS1, s.r.o., T. J. Moussona 21, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
27.2.2023 6.3.2023
57375/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 682/1 k.ú. Michalovce, lokalita – Ukrajinská 9.

Žiadateľ: Štefan Paľovčík, Ukrajinská 5, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
27.2.2023 6.3.2023
57373/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 3034 k.ú. Michalovce, lokalita – Štefánikova 37.

Žiadateľ: Štefan Kopor, Štefánikova 37, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.2.2023 27.2.2023
56755/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín a 600 m² krovín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 4750/661 k. ú. Michalovce a „E“ KN č. 8522/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Daniel Mitera, Močarianska  č. 31, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
24.2.2023 2.3.2023
56830/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 548 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: Peter Pekara, Partizánska č. 68, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
10.2.2023 16.2.2023
56772/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 3034 k.ú. Michalovce. Lokalita – Štefánikova 33

Žiadateľ: Miroslav Iľko, Štefánikova 33, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
8.2.2023 13.2.2023
56443/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1690/7 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: Imrich Rudáš, Fraňa Kráľa č. 18, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
30.1.2023 3.2.2023
56131/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách  „E“ KN č. 2903/1 a 2865 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska č. 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
13.1.2023 19.1.2023
56113/2023

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 2328 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Gabriel Vass, Štefana Moyzesa č. 8, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
12.1.2023 18.1.2023
59161/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 5833/3 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Viliam Kohút, Fialková č. 7, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
27.12.2022 2.1.2023
59013/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 12 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č.  575/1 k. ú. Topoľany a „E“ KN č. 1002/1 a 1002/2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Ing. Jana Kasincová, A. V. Suvorovova č. 32, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
19.12.2022 23.12.2022
58663/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele  „C“ KN č.  2284 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: MVDr. Mária Nováková, P. Jilemnického č. 50, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
5.12.2022 9.12.2022
58639/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín a 4 m² krovín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 9/12, 9/10 a 9/3 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľ: DALITRANS s.r.o., Veľké Bierovce č. 266, 913 11 Veľké Bierovce


(Ing. Pavol Fecák)
1.12.2022 7.12.2022
58477/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2022 28.11.2022
58474/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľ: APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2022 28.11.2022
58488/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele C-KN 469,470 k.ú. Topoľany. Lokalita – Topolianska 172.

Žiadateľ: Oldřich Baďura, Topolianska 2828/172, 071 01 Michalovce


(Ing. Peter Kolbenhayer)
21.11.2022 25.11.2022
58470/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 1644/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Materská škola Michalovce, S. H. Vajanského č. 5,  071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58473/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 544 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľka: Ľubica Dolobáčová, Humenská č. 17, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58471/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 6389/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Peter Brecko, J. A. Gagarina 319, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2022 25.11.2022
58429/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 2372 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Viera Miškufová, Š. Moyzesa č. 28, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2022 22.11.2022
58428/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 8521/2 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ:  Arriva Michalovce a.s., Lastomírska č.1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2022 22.11.2022
58248/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách  „C“ KN č. 1622 a 1621 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ:  Igor Čisár, Moldavská č. 176/4, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
14.11.2022 21.11.2022
58323/2022

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 49522/2018  v zmysle § 89 ods. 2  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.    

Žiadateľka: BL FIVE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
10.11.2022 18.11.2022
58013/2022 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Andrea Angiová, Bieloruská č. 7, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
4.11.2022 10.11.2022
58218/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcele  „C“ KN č. 369 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Mgr. Martin Ščerbák, Gorazdova č. 14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

31.10.2022 7.11.2022
58069/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 4252/15 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda č. 33, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

24.10.2022 28.10.2022
58014/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „C“ KN č. 1837/177 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Vladimír Adamko, Nižná Rybnica č. 92, 073 01 Sobrance

(Ing. Pavol Fecák)

20.10.2022 26.10.2022
57924/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele  „E“ KN č. 9491/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Ján Jasovský, Brezová  č. 38, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

14.10.2022 20.10.2022
57904/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 2995  k. ú. Michalovce a parcele „E“ KN č. 2064/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Peter Sala, prof. Hlaváča č. 4, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

14.10.2022 20.10.2022
57853/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 577 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: Mgr. Marek Tokár, Komenského 669, 072 22 Strážske

(Ing. Pavol Fecák)

10.10.2022 14.10.2022
57788/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 112 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: hitp s.r.o., Kapušianska č. 560/66, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

07.10.2022 13.10.2022
57753/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 47 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 4184/1, 4184/2 a 4184/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: SAICO s.r.o., Š. Kukuru 154/14, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

06.10.2022 12.10.2022
57796/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3373/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Marek Jenčo, Okužná 1300/72, 071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.10.2022 11.10.2022
57486/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2 k. ú. Topoľany.    

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná č. 1,071 01  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

04.10.2022 10.10.2022
57426/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4872/3 k. ú. Michalovce.  
 
Žiadateľ: Železiarstvo Puškaš s.r.o., Pekárenská č. 1, 071 01  Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
12. 9. 2022 19. 9. 2022
57342/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 481 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Tomáš Ondko, Tehelná 1012, 093 03 Vranov nad Topľou


(Ing. Pavol Fecák)
 
8. 9. 2022 14. 9. 2022
57196/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/37 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ľudovít Szatmáry, Topoľová č. 5, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
26. 8. 2022 5. 9. 2022
56989/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1121/26 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: HM REAL INVEST s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1, 071 01 Michalovce


(Ing. Pavol Fecák)
 
15. 8. 2022 19. 8. 2022
56726/2022 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 24 ks drevín,  ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 4136/1 a 4136/2 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: DKB-KS, s.r.o., Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)
 
22. 7. 2022 28. 7. 2022

56425/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ladislav Nagy, F. Kráľa  č. 64, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

29.6.2022 6.7.2022

56197/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1542 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Edgar Mertens, Jána Hollého č. 83, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

16.6.2022 22.6.2022

55962/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1837/128 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: MUDr. Mária Grejtovská, Remeselnícka 24, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.6.2022 8.6.2022

55633/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 270 m² krovín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1512/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Základná škola  Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

13.5.2022 19.5.2022

55134/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3162/3 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Róbert Cenkner, Lastomír 200, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2022 14.4.2022

55023/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Mária Bodnárová, Moskovská  č. 6,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2022 14.4.2022

54273/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „E“ KN č. 2062/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Lenka Tokárová, Prof. Hlaváča č. 2,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

1.4.2022 7.4.2022

54224/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „C“ KN č. 834 k. ú. Stráňany a 1 ks strom rastúci na parcele „C“ KN č. 820/1 k. ú. Stráňany.   

Žiadateľka: RNDr. Mária Spišáková, J. Fándlyho č. 1  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

1.4.2022 7.4.2022

54570/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „E“ KN č. 159/2 k. ú. Močarany.    

Žiadateľ: Miroslav Ochraň, J. Švermu č. 7,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2022 5.4.2022

54563/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1568/159 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ján Rebič, Brezová č. 26,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2022 5.4.2022

54225/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks stromu, ktorý rastie na parcele „C“ KN č. 3034 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Gabriel Molnár, Štefánikova č. 35,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

28.3.2022 1.4.2022

53934/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4659/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ján Koloži, Kyjevská č. 4,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

18.3.2022 24.3.2022

54089/2022

Žiadosť o zmenu termínu výrubu stromu v zmysle § 89 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2496/1 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Š. Moyzesa č. 1,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

17.3.2022 24.3.2022

53939/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1615/2 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Vladimír Gaff, J. Kalinčiaka č. 5788, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

4.3.2022 10.3.2022

53697/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3036/27 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľka: Martina Mrusková, M. Rázusa 1867/13, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

25.2.2022 3.3.2022

53558/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny rastúcich na parcele C-KN 3066/1 k.ú. Michalovce. Lokalita – Jána Švermu 5948.

Žiadateľ: Jozef Zolota, Moskovská 3, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

16.2.2022 22.2.2022

53526/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 41 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 262/1 k. ú. Močarany.   

Žiadateľ: Ľubomír Sabovík, Tyršová č. 1045/65, 073 01 Sobrance

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.2.2022 21.2.2022

53527/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 400 m² krovín a 30 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 6769/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Jaroslav Ďurovčík, Krásnovce č. 181, 072 01 Krásnovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.2.2022 21.2.2022

53448/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1580/8 k. ú. Stráňany a 15 ks drevín ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1580/2 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: KARIMI s.r.o., Partizánska č. 66, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

8.2.2022 14.2.2022

53348/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 2720 a k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Andrea Štafurová, L. N. Tolstého 2273/1, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

7.2.2022 11.2.2022
53204/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3774 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Základná škola, J. A. Komenského č. 1, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

4.2.2022 10.2.2022
53389/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 1573 a k.ú. Michalovce

Žiadateľ: Ing. Štefan Jacik, Zemplínska 21, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

3.2.2022 10.2.2022
53388/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele C-KN 5363/2 a k.ú. Michalovce

Žiadateľ: Vladimír Valkovič, Ľud. Kukorelliho 169/9, 071 01 Michalovce

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

1.2.2022 7.2.2022
53205/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1211 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Miroslav Panuščik, Nad Laborcom 1777/34, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

24.1.2022 28.1.2022
53183/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny rastúce na parcelách C-KN 3201/6 a 3204/3 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: EDSTREX s.r.o., Petrovce nad Laborcom 135, 071 01 Petrovce nad Laborcom

(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

7.1.2022 14.1.2022
00061/2022

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Mária Tomková, Užhorodská 170/7, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

7.1.2022 13.1.2022
57161/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 419/1 k. ú. Vrbovec.    

Žiadateľ: ŠIRO – KOV s.r.o., Severná 3591/14, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

5.1.2022 12.1.2022
57058/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2496/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov, Š. Moyzesa č. 1, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

28.12.2021 3.1.2022
56830/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 1864/8 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Mgr. Marek Balogh, Cyrila a Metoda č. 25, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.12.2021 21.12.2021
56579/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1691/3 k. ú. Michalovce a 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3066/359 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Ing. Vladimír Szabó, S. H. Vajanského č. 57, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.12.2021 21.12.2021
56671/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín a 913m 2 krovín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 5009/115 a 5009/113 k. ú. Michalovce.   

Žiadateľ: SOAS a.s., K. Jarunkovej č. 2, 974 01 Banská Bystrica

(Ing. Pavol Fecák)

 

7.12.2021 13.12.2021
56582/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 873/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Martin Džongov, S. H. Vajanského č. 56, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.12.2021 8.12.2021
56581/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 39 ks drevín a 600mkrovín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 180/1 a 173 k. ú. Stráňany.    

Žiadatelia: JUDr. Jozef Blaško, Čečehov 111, 072 11 Čečehov, Miroslav Jankaj, SNP 5998/81A, 071 01 Michalovce a Michal Paľo, M. Benku č. 15, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

2.12.2021 8.12.2021
56555/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 161 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľka: Bc. Drahomíra Adamová, Ľ: Štúra 70/53, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

26.11.2021 2.12.2021
56367/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Peter Jakub, Smreková č. 1148/8, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.11.2021 22.11.2021
56368/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 216, 222, 219, 217/1 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Greckokatolická cirkev, farnosť Michalovce, J. Hollého č. 4, 071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

15.11.2021 22.11.2021
56322/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1837/173 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: MUDr. Patrik Dubrovskij, Klokočov 180, 072 36 Klokočov

(Ing. Pavol Fecák)

 

10.11.2021 16.11.2021
56291/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 5898/3 k. ú. Stráňany.    

Žiadateľ: Ing. Jozef Šulc, Ružová 5789/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

09.11.2021 15.11.2021
55857/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 101/1 k. ú. Vrbovec.   

Žiadateľka: Katarína Bojkunová, Vrbovská 3909/43A,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

11.10.2021 15.10.2021
55729/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3827 k. ú. Michalovce        

Žiadateľka: Mária Vaľková, Štefánikova č. 54,  071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

29.9.2021 5.10.2021
54667/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 685 k. ú. Michalovce       

Žiadateľ: MUDr. Ján Džugan, Clementisova č. 46, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

28.7.2021 3.8.2021
53736/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 1864/8 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: PhDr., Ing. Mirko Gejguš, PhD., Odbojárov č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.6.2021 18.6.2021
53815/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 716/1 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Michalovsky domov seniorov, J. Hollého č. 9, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

9.6.2021 15.6.2021
52847/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3042 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Michal Klima, Masarykova č. 76, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

17.5.2021 21.5.2021
52602/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5306 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Andrej Jaščur, Cyrila a Metoda č. 46, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.4.2021 22.4.2021
52601/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5306 k. ú. Michalovce   

Žiadateľ: Ing. Jozef Ružinský, Cyrila a Metoda č. 48, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.4.2021 22.4.2021
52754/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1296/2 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                    
Žiadateľ: Mgr. Ján Dzura, J. Murgaša č. 43, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

8.4.2021 14.4.2021
52629/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5124/23 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                   
Žiadateľka: Mgr. Viera Janočková, Smreková č. 5, 071 01 Michalovce  
(Ing. Pavol Fecák)

 

30.3.2021 7.4.2021
52598/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 507/1 k. ú. Michalovce                                                                                                                                                 
Žiadateľka: Ivana Laškodyová, Československej armády č. 13, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

29.3.2021 6.4.2021
52480/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 5304/1 k. ú. Michalovce.                                                                                                                                               
Žiadateľ: Mgr. Milan Drotár, S.H. Vajanského 2356/45, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

24.3.2021 30.3.2021
52477/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 137/1 k. ú. Vrbovec                                                                                                                                            
Žiadateľka: JUDr. Ľuboš Kizivat, Vrbovská č. 6248/2, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

24.3.2021 30.3.2021
52321/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1294/42 k. ú. Michalovce                                                                                                                                          
Žiadateľka: RNDr. Jana Kalinová, Okružná č. 12, 071 01 Michalovce 
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.3.2021 23.3.2021
52200/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1678 k. ú. Michalovce                                                                                                                                       
Žiadateľ: Martin Doliňak, Zemplínska 12, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

10.3.2021 16.3.2021
51550/2021

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 53228/2020-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
                                                                     
Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín a Ing. Zdenka Šestáková, Stretava č. 125, 072 13 Palín
(Ing. Pavol Fecák)

 

4.2.2021 10.2.2021
00006/2021

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3036/3 k. ú. Michalovce
                                                                     
Žiadateľ: Mgr. Michal Čihák, Prof. Hlaváča č.14, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

11.1.2021 15.1.2021
56441/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č.1597/50 k. ú. Močarany
                                                                       
Žiadateľka: Mária Žačiková, Močarianska 1597/50, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56440/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2552/2 k. ú. Michalovce                                                                      

Žiadateľ: Mgr. Igor Ferjo, Vinné č. 2787, 072 31 Vinné
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56426/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 345 k. ú. Michalovce                                                                            

Žiadateľka: PaedDr. Martina Tomovčíková, Mojmírova 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

21.12.2020 29.12.2020
56108/2020

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 47563/2018 -Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                 
                                                         
Žiadateľ: Ing. Jozef Kuročka, Hrnčiarska č. 30,  071 01 Michalovce a Štefan Ivanko, Okružná č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

9.12.2020 15.12.2020
55776/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 682/1 k. ú. Michalovce                                                                           

Žiadateľ: Michal Halkai, Užhorodská č. 21, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

3.12.2020 9.12.2020
55898/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4185/27 k. ú. Michalovce                                                                           

Žiadateľ: Peter Lajčák, Františka Kubača č.35, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

23.11.2020 27.11.2020
55595/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1271/1 a 1314/1 k. ú. Michalovce                                                                       

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Michalovce, P. O. Hviezdoslava č. 50, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

09.11.2020 13.11.2020
55366/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 23 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 667/8 k. ú. Močarany.

Žiadateľ: JUDr. Maroš Penťa, J. Barč-Ivana 1658/1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

 

30.10.2020 06.11.2020
55618/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/69 k. ú. Stráňany                                                     
Žiadateľka: Mgr. Katarína Balogová, Jedľová č. 29, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

28.10.2020 03.11.2020
55476/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 421/1 k. ú. Stráňany                                                                             
Žiadateľ: Ing. Mária Čižmárová, Okružná č. 38, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

16.10.2020 22.10.2020
55442/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4648/1 k. ú. Michalovce.                                              
Žiadateľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová č. 2, 974 11 Banská bystrica
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.10.2020 21.10.2020
55293/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 265/3 k. ú. Močarany.                                               
Žiadateľ: J&T Buildings s.r.o., Michalská  9,  811 03 Bratislava
(Ing. Pavol Fecák)

 

5.10.2020 9.10.2020
55240/2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 46675/2018-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
Žiadateľ: APV Investment s.r.o, Špitálska č. 1255/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.9.2020 7.10.2020
55241/2020 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. V,ŽPaMR – 47469/2018-Fe, v zmysle § 89  ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.                                                                          
Žiadateľ: APV Investment s.r.o, Špitálska č. 1255/3,  071 01 Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

 

30.9.2020 7.10.2020
54930/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 780 k. ú. Straňany.                                                                         

Žiadateľ: Ing. Peter Hura, 1. mája č. 26, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

14.9.2020 21.9.2020
54845/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1511 k. ú. Michalovce.                                                                         

Žiadateľ: Ing. František Antonič, J. A. Gagarina č. 2643/22, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

31.8.2020 7.9.2020
54820/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 145 k. ú. Topoľany.                                                                         

Žiadateľka: Čarná Daniela, Topolianska č. 55, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

27.8.2020 3.9.2020
54400/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 573 k. ú. Michalovce.                                                                         

Žiadateľka: Dagmar Horňáková, A. V. Suvorova č. 6, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

 

17.8.2020 21.8.2020
53875/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2693 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Michalovciach, Dr. Vl. Clementisa č. 3104/5, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

30. 6. 2020 6. 7. 2020
53823/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 2975 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Nikoleta Miňová, prof. Hlaváča č. 38, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

26. 6. 2020 2. 7. 2020
53639/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 15555/7 k. ú. Stráňany.                                                                         
Žiadateľ: Nemocnica novej generácie  Michalovce, a. s., Moldavská cesta 8/A, 04011  Košice
(Ing. Pavol Fecák)
23. 6. 2020 29. 6. 2020
52200/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 1696/3 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Emil Kozák, Humenská č. 7, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
10.06.2020 17.06.2020
53228/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4673/12 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták a Ing. Zdenka  Šestáková, Stretava č. 125, 072 13 Palín Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.05.2020 28.05.2020
53187/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Špitálska č. 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.05.2020 28.05.2020
52936/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4659/14 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.05.2020 13.05.2020
52532/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcich na parcele "C" KN č. 682/74 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mgr. Lukáš Paľo, Jána Hollého 699/57,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.04.2020 23.04.2020
52559/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 9500 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Ján Jasovský, Brezová 38,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.04.2020 15.04.2020
52269/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 9588/3 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: TARGET GROUP, s.r.o., Fraňa Kráľa 57, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.03.2020 27.03.2020
52061/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 10 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 99/1 k. ú. Topoľany.                                                                        
Žiadateľ: Igor Sopko, Bánovce nad Ondavou  18, 072 04 Bánovce nad Ondavou
(Ing. Pavol Fecák)
10.03.2020 16.03.2020
52058/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4258 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.03.2020 17.03.2020
51546/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1699/42 k. ú. Stráňany.                                                                        
Žiadateľka: Ing. Nikoleta Pavlíčková, Ružová č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
10.03.2020 16.03.2020
51984/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1355/1 a 1354 k. ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Juraj Štovka, Boženy Nemcovej  č. 5, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
09.03.2020 13.03.2020
51944/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 412/1 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Stredná odborná škola Technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2020 12.03.2020
51943/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1/10 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: INVEST KM s.r.o., Petra Jilemnického 20, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2020 12.03.2020
51942/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcelách "C" KN č. 677,676 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Vladimír Repický, Užhorodská 196/20, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.03.2020 09.03.2020
51673/2020

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks stromov, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2038/1 k. ú.  Michalovce.                                                        Žiadateľ: REALITY, spol. s r. o., Družstevná 6, 075 01 Trebišov
(Ing. Pavol Fecák)

27.02.2020 05.03.2020
51668/2020  

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 36 ks drevín a 3733 m² rastúcich na parcelách "C" KN č. 5178/2,5192/4,5193/17,5194/1,5223/1 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: BUREX-Žeriavy s.r.o., Majakovského 6141/27, 066 01 Humenné 
(Ing. Peter Kolbenhayer)

26.02.2020 03.03.2020
51667/2020  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 2378/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Radovan Čollák, Mirka Nešporu 11, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
24.02.2020 02.03.2020
51666/2020  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "E" KN č. 9386 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Mária Palenčíková., Kapušianska 121, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.02.2020 24.02.2020
51191/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 363 k. ú. Močarany.                                                                        
Žiadateľ: Jozef Molnár, Močarianska č. 68, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
11.02.2020 17.02.2020
51163/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 381/11 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Vladimír Hostovičák, Koceľova 402/2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.02.2020 13.02.2020
51061/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,
ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3774 k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
06.02.2020 12.02.2020
51022/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 300 m2
krovín,   ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 9456 k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
05.02.2020 11.02.2020
50896/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava 51, 072 13 Stretava
(Ing. Peter Kolbenhayer)
28.01.2020 03.02.2020
53559/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 30 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 5135/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: STAVIMPEX LOGISTIK, s.r.o., Zelená 274/10, 079 01 Veľké Kapušany
(Ing. Peter Kolbenhayer)
23.12.2019 31.12.2019
53417/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3034 k.ú. Michalovce.                                                                        
Žiadateľ: Marek Soročina, Štefánikova č. 27,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.12.2019 20.12.2019
53395/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/14 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Dana Janošová, Lipová 81/43, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.12.2019 17.12.2019
53078/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/14 k.ú. Stráňany.                                                                        
Žiadateľka: Marta Ďurovičová, Brestová č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
03.12.2019 09.12.2019
52703/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín a 2 ks kríkov,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3920 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľka: Tatiana Manová, J. Murgaša č. 1325/47, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
02.12.2019 06.12.2019
52821/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 441/2 k. ú. Močarany.                                                                       
Žiadateľ: Ing. Ján Viselka, Močarianska č. 35, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.11.2019 28.11.2019
52435/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3902 k. ú. Topoľany.                                                                       
Žiadateľka: Mária Irchová, Lastomír  č. 273, 072 37 Lastomír
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2019 12.11.2019
52440/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 7 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľka: Zemplínske múzeum v Michalovciach, kostolné námestie  č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2019 12.11.2019
52297/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.                                                                       
Žiadateľka: Mgr. Monika Lešová, Lipová  č. 3, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
31.10.2019 07.11.2019
52026/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4571/1 k. ú. Michalovce.                                                                       
Žiadateľ: Jozef Suchanič, F. Kráľa č. 58, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.10.2019 25.10.2019
51947/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 400/1 k.ú. Vrbovec.                                                                       
Žiadateľ: Mgr. Viera Bánociová, Kapušianska č. 16, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.10.2019 22.10.2019
51805/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 907/226 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Andrej Činčár, M. Kukučína 1801/23, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.10.2019 17.10.2019
51801/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Anna Olexová, Smrekova 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.10.2019 13.10.2019
51746/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „c“ KN č. 4645/1 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Ing. Jana Balkovicová, J. Hollého č. 95, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
07.10.2019 14.10.2019
51800/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 53 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Tomáš Kostovčík, Farská 28, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.10.2019 09.10.2019
51798/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 975/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
(Ing. Peter Kolbenhayer)
02.10.2019 09.10.2019
51330/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 831/2 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: MERK REALITY a.s., Gorkého 8,
81109 Bratislava
(Ing. Pavol Fecák)
02.10.2019 09.10.2019
50531/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 900 k.ú. Stráňany.                                                                      
Žiadateľ: Ing. František Kmeč, M. Kukučína č. 12,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.09.2019 11.09.2019
50545/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 4659/1 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Ing. Dana Lazárová, Leningradská č. 5,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.08.2019 28.08.2019
50543/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 9588/3 k.ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: TARGET GROUP s.r.o., F. Kráľa č. 57,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.08.2019 28.08.2019
50879/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 3041 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Michal Adamčík, Masarykova 82, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.08.2019 26.08.2019
50884/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 1568/93 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Jozef Kudla, Smrekova 11, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
15.08.2019 21.08.2019
50612/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 12 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 2532  k. ú. Michalovce.
(Ing. Pavol Fecák)
15.08.2019 22.08.2019
50878/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4649 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: ZŠ Moskovská, Moskovská 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
13.08.2019 19.08.2019
49273/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 4687/15k.ú.Michalovce.                                                                       
Žiadateľ: CS Hlavat s.r.o., Mlynská 1485, 093 01 Vranov nad Topľou
(Ing. Pavol Fecák)
19.06.2019 26.06.2019
49215/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 3837 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Bohuš Prokop, Štefánikova 74, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.06.2019 16.06.2019
48845/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,   ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 1611 a 1644/9 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Mirko Gejguš, Odbojárov č. 4, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
30.05.2019 06.06.2019
47531/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín,   ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 3459/1k.ú.Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Michal Polovinčák, Okružná č. 26, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
23.05.2019 29.05.2019
47768/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 742 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Zlatica Kloková, P. Jilemnického č. 12, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
02.04.2019 08.04.2019
47603/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín,  ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 1634/1 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: VENTISA, s.r.o., Špitálska č. 3, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.03.2019 28.03.2019
47574/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5308 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Milan Bučko, Kolibabovce č. 71, 072 61 Kolibabovce
(Ing. Pavol Fecák)
21.03.2019 27.03.2019
47579/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 2692 k. ú. Topoľany.  
Žiadateľ: Juraj Tkačik, Topolianska 89, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
20.03.2019 26.03.2019
47578/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 1702/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Marián Červenák, Staré nábrežie 8, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
15.03.2019 22.03.2019
47469/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 3830 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľka: Svitlana Glosarová, Štefánikova č. 66,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
15.03.2019 21.03.2019
47050/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1407 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ing. Peter Pastušák, Odbojárov č. 14,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.03.2019 19.03.2019
47577/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 3036/22 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Miroslav Végšo, Martina Rázusa 5, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
11.03.2019 18.03.2019
47523/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 356 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Jozef Končík, Kapušianska 70, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
07.03.2019 14.03.2019
47575/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4645/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Peter Kollár, Jána Hollého 81, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
06.03.2019 12.03.2019
47048/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 1568/126 k. ú. Stráňany                                                                      
Žiadateľ: František Čurgo, Liesková č. 7, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.03.2019 12.03.2019
47049/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 15 ks drevín a 350m 2 krovín, ktoré rastú na parcele „C“ KN č. 5085/1 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: TAES s.r.o., Stavbárov 6321/8A, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.03.2019 12.03.2019
47272/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Milena Majerníková, Ukrajinská 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2019 11.03.2019
47465/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich a100 m² kríkov na parcele "C" KN č. 6665/3 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Eduard Gavlik, Močarianska 136, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.03.2019 11.03.2019
46907/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,   ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 5322 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Peter Voľanský, Naciná Ves č. 141, 072 21 Naciná Ves, Mgr. Zuzana Voľanská, Naciná Ves č. 141, 072 21 Naciná Ves
(Ing. Pavol Fecák)
04.03.2019 08.03.2019
46563/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks stromov, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 5833/3 k. ú. Stráňany.                                                                      
Žiadateľka: Iveta Štofaníková, Narcisová č. 1,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.02.2019 28.02.2019
46209/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4729 m 2
krovín, ktoré rastú na parcele „E“ KN č. 6383/7 k. ú. Michalovce.                                                                      
Žiadateľ: Ľuboš  Tindhofer, S. H. Vajanského č. 42,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
08.02.2019 15.02.2019
46030/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú na parcelách „C“ KN č. 3036/67 a 3036/40 k. ú. Michalovce.                                                                    
Žiadateľ: Základná škola, J. Švermu č. 6,   071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.02.2019 11.02.2019
45751/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 599 k. ú. Michalovce a 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „C“ KN č. 597 k.ú. Michalovce                                                                   
Žiadateľ: Stanislav Praskai, Čsl. armády č. 31,  071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
23.01.2019 29.01.2019
45853/2019 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú na parcele  "C" KN č. 1254/35 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Peter Šipoš, Štefánikova 1408/52, 07101 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
21.01.2019 25.01.2019
49896/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 21 ks drevín  a 15m2 krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "E“ KN č. 470/2, 467/9, 471/2 a 472/1  k. ú. Vrbovec. 
Žiadateľ: Slavomír Ondočík, Kapušianska č. 124, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
30.11.2018 06.12.2018
49750/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5800 m 2
krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "C“ KN č. 62, 63 a 64  k. ú. Močarany. 
Žiadateľ: JUDr. Viera Vidumanská, Slovenskej jednoty č. 36, 040 01 Košice a Pavol Čurma, Klokočov č. 81, 072 36 Kaluža
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2018 28.11.2018
49780/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 1568/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Jaroslava Pavlová, Lipová 146/40, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
19.11.2018 25.11.2018
49606/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcele "C“ KN č. 4955/1  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: KOBRA I. s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1072/20, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2018 21.11.2018
49779/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Eva Makayová, Moskovská 9, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
13.11.2018 20.11.2018
49540/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Miroslav Olexa, Moskovská 184/1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

13.11.2018 20.11.2018
49522/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 56 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 879/4, 881, 914/1 a 914/45  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: BL Five s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2018 19.11.2018
49425/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rodu lipa,  ktoré rastú  na  parcele   "C“ KN č. 5318   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Július Thúr, Lekárovce č. 388
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49427/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rodu smrek,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 682/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Štefan Paľovčík, Ukrajinská č. 5,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49400/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4252/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda 33, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.11.2018 09.11.2018
49362/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 5278/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Motor-Car Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
29.10.2018 07.11.2018
49151/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 16 ks drevín a 150 m 2  krovín, ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 1838/204, 1838/417, 1843/4, 1842/5, 1845/4 a 1845/7   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Slavko Jakubčo, Staré nábrežie č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
24.10.2018 31.10.2018
49015/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1196/1   k. ú. Stráňany. 
Žiadateľka: Ing. Zuzana Synčáková, Nad Laborcom  č. 48, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.10.2018 29.10.2018
49014/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "E“ KN č. 9437/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: MUDr. Janka Stanková, Farská č. 18, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

18.10.2018 2510.2018
48930/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 3134 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Dana Porvazová, M. Rázusa č. 1848/8, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.10.2018 22.10.2018
48634/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 2860 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ján Valiska -Timečko, Hrnčiarska č.32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
03.10.2018 09.10.2018
48189/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "E“ KN č. 9458/2 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Helena Demeterová, Pri mlyne č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
18.09.2018 24.09.2018
47998/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č.1263/18 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MI PLASTIK PLUS a.s., P. O. Hviezdoslava 1364/21, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
23.08.2018 31.08.2018
47997/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č.1840/5 k. ú. Michalovce. Žiadateľ: Kamil Kužma, Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

23.08.2018 31.08.2018
47563/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C“ KN č. 4311/1 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Jozef Kuročka, Hrnčiarska  3776/30, Michalovce a Štefan Ivanko, Okružná 992/4, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.08.2018 27.08.2018
47469/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 36 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1192/46 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o., Špitálska č. 1255/83,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.08.2018 23.08.2018
47812/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 29 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mária Rozsypalová, Michala Bónu 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47813/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 408 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: MUDr. Štefan Lipčák, Martina Rázusa 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47470/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1893/1 
k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ing. Štefan Polomčák, Cyrila a Metoda č. 52, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
25.07.2018 31.07.2018
47357/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 549 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mgr. Henrieta Pižňavská, V. I. Čapajeva 16, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.07.2018 23.07.2018
47254/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "E" KN č. 7631, 7641/2, 7565/2 k. ú. Michalovce. 

Žiadateľ: CASSPOS a. s., Závod ZEST, Továrenská č. 6,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
12.07.2018 18.07.2018
47171/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1832/73 
k. ú. Stráňany. 
Žiadateľ: Michal Stanko, Leningradská č. 12, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
09.07.2018 13.07.2018
47062/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1699/59 a 1699/82 k. ú. Stráňany, Ul. Ružová č. 9. 
Žiadateľ: Juraj Pavličko a Ing. Nikoleta Pavličková, Ružová č. 9, Michalovce a Ing. Juraj Pavličko a Anna Pavličková, Spišská č. 35, Poprad.
(Ing. Pavol Fecák)
29.06.2018 09.07.2018
46736/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "E" KN č. 1691/3 k. ú. Michalovce, ulica Humenská cesta. 
Žiadateľ: CESTY  KOŠICE s. r. o. , Mlynská č. 28, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
14.06.2018 21.06.2018
46675/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1192/37 a 1192/11 k. ú. Michalovce, ulica  Nám. osloboditeľov. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o. , Špitálska č. 1255/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
11.06.2018 18.06.2018
46530/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 55 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Špitálska č. 2. 
Žiadateľ: ENTO spol. s r. o., Jesenského č. 6, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
05.06.2018 12.06.2018
45586/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2818/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Masarykova č. 1. 
Žiadateľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
20.04.2018 26.04.2018
45587/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 474/1 k. ú. Vrbovec, ulica Kapušianska 19. 
Žiadateľka: Anna Draganová, Kapušianska č. 19, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.04.2018 26.04.2018
45083/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2860 k. ú. Michalovce, Ul.  Obrancov mieru. 
Žiadateľ: Ján Valiska – Timečko, Hrnčiarska  č. 32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
04.04.2018 10.04.2018
44592/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "E" KN č. 9491 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MUDr. Jozef Džurina, Štúrova 472/2, 073 01 Sobrance.
(Ing. Peter Kolbenhayer)
09.03.2018 16.03.2018
44544/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 5318 k. ú. Michalovce, Ul. A. I. Dobrianskeho. 
Žiadateľ: Ing. Ján Harman a Ing. Lucia Harmanová, Vihorlatská 625, Strážske
(Ing. Pavol Fecák)
12.03.2018 16.03.2018
44307/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/122 k. ú. Michalovce, Ul. remeselnícka. 
Žiadateľ: MUDr. František Zitrický, Remeselnícka  č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
07.03.2018 13.03.2018
44090/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 5813/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Mária Harmanová, Severná 6,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44091/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín a 1500 m² kríkov rastúcich na parcele "E" KN č. 476/2 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Dušan Varady, Vrbovská 35,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44085/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce, Ul. Štefánikova. 
Žiadateľ: František Kuchta, Štefánikova č. 28, MIchalovce
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
44086/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 915/10  k. ú. Michalovce, Ul. Jaroslawská. 
Žiadateľ: Valér Mihaľo, Vinné č. 376, Vinné
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
43870/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4704/4  k. ú. Michalovce, Ul. Š. Tučeka. 
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho č. 8,  Košice
(Ing. Pavol Fecák)
23.02.2018 01.03.2018
43724/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 2615/2 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Oľga Kočišová, L.N. Tolstého 12,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

20.02.2018 27.02.2018
43578/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/175 k.ú. Michalovce, Ul. agátová. 

Žiadateľ: Jozef Gujda, Š. Fidlika č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

16.02.2018 22.02.2018
43513/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4664/7 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Viktor Kuzma, Okružná 30, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

16.02.2018 22.02.2018
43054/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4368 k.ú. Michalovce a 1 ks dreviny na parcele "C" KN č. 4364 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 16

Žiadateľka: Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku č. 16, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

12.02.2018 19.02.2018
42924/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "E" KN č. 795 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 2

Žiadateľka: Jarmila Škultétyová, Kpt. Nálepku č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

09.02.2018 15.02.2018
42583/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 370 k.ú. Michalovce, Ul. Gorazdova č. 12.
Žiadateľ: MUDr. Valentín Daňo, Gorazdova  č.12, Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.02.2018 09.02.2018
42347/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v platnom znení: 1148 m2 krovín, ktoré rastú na parcele "C" KN č. 1556/1 k. ú. Stráňany a 768 m2 krovín na parcele "C" KN č. 1555/1 k. ú. Stráňany - Ul. A. Hrehovčíka 

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce,
n. o., Areál Psychiatricej nemocnice Stráňany, A. Hrehovčíka č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

31.01.2018 07.02.2018
42346/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4466 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Mgr. Helena Svätá, Jána Jessenia 1196/4,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

25.01.2018 31.01.2018
42343/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 3 k.ú. Topoľany, Ul. topolianska č. 153

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná  č.1,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

24.01.2018 30.01.2018
00244/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4898/1 k.ú. Michalovce, Ul. Močarianska č. 14.

Žiadateľ: Sladovňa, a.s., Močarianska č. 14,  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

23.01.2018 29.01.2018
00202/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4648/1 k.ú. Michalovce, Ul. Užhorodská.

Žiadateľ: MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Michalovce 1, Moyzesova 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

19.01.2018 25.01.2018
00175/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 682/1 k.ú. Michalovce, Ul. Bieloruská.

Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava č. 51, Stretava
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
00174/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parce  "C" KN č. 4471/67 k.ú. Michalovce.

Žiadateľka: Katarína Ondočíková, I. Krasku č. 10, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
47293/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 2769/1 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Štefan Spišák, J. G. Tajovského č. 11, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

28.12.2017 05.01.2018
47171/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele "C" KN č. 4673/12  k.ú. Michalovce. Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín

(Ing. Pavol Fecák)

19.12.2017 28.12.2017
46872/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 2969/21 a 5285/2  k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Simona Knežová, kuzmányho č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.12.2017 12.12.2017
46325/2017

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 417/30 k.ú. Vrovec. Žiadateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska č. 2,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

01.12.2017 07.12.2017
46578/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 510/1 a 510/2 k.ú. Močarany.
Žiadateľ: Blažej Koščo, Obrancov mieru  č. 27,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46579/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 4434 k.ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ladislav Kocian, Nám. osloboditeľov  č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46452/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 2745/1 k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Ing. Jana Šimková, Tajovského č. 9,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2017 21.11.2017

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie na parcele „E“ KN č. 873/2 k. ú. Michalovce.    

Žiadateľ: Martin Džongov, S. H. Vajanského č. 56, 071 01 Michalovce