Jarmoky a trhy

Termíny konaní

22. Jarné trhy 2024 – 3. – 4. mája 2024 (piatok – sobota)

53. Zemplínsky jarmok 2024 – 16. – 17. augusta 2024 (piatok – sobota)

31. Vianočné trhy 2024 -  13. – 14. decembra 2024 (piatok – sobota)

Formulár, pokyny a rozdelenie jarmočiska

Prihláška na jarmok a trhy

Prehľad podľa sektorov

 

Kontaktná osoba

Predajné stánky, občerstvenie, tel.: +421 56 68 129jarmoky@msumi.sk, Mgr. Michal Paľovčík

Ulička remesiel, tel.: +421 908 982 358, vladimir.juricko@msksmi.sk, Mgr. Vladimír Juričko

Prihláška - Ulička remesiel

Atrakcie na jarmokoch, tel. +421 56 68 276, peter.kolbenhayer@msumi.sk, Ing. Peter Kolbenhayer

Jarné trhy

Mesto Michalovce organizuje počas roka 3 významné trhy. Ide o vianočné trhy, jarný trhy a Zemplínsky jarmok, ktoré sa medzi obyvateľstvom ale aj obchodníkmi tešia veľkej obľube.
Jarné trhy sa konajú tradične v dňoch 30. apríla – 1. mája. Tieto trhy sú veľmi obľúbené nielen z dôvodu možnosti nákupu bohatého sortimentu ponúkaného tovaru ale aj kultúrneho programu, typického pre toto obdobie - Stavanie mája, vystúpenia mnohých folklórnych skupín a súborov. Veľmi známou sprievodnou akciou je „Jarná cena Michaloviec“ – súťaž v parkúrovom skákaní.

Zemplínsky jarmok

Každý rok sa tradične v letných mesiacoch, presnejšie tretí augustový víkend, organizuje „Zemplínsky jarmok“, ktorý láka množstvo obchodníkov, kupujúcich nielen z nášho mesta a okolia ale aj mnohých kútov našej krajiny.
K Zemplínskemu jarmoku okrem ukážky tradičných remesiel a predajných stánkov patrí aj podvečerná zábava na kolotočoch. Okrem tkaných výrobkov je jarmok plný aj ďalších - rezbárskych, kováčskych, košikárskych, keramických, maliarskych, či iných produktov. Atmosféru jarmoku dotvárajú aj sprievodné akcie ako napr. Výstava drobnochovateľov, Výstava bonsajov. Spestrením programu je aj prejazd motocyklov centrom mesta v rámci Medzinárodného motozrazu, ktorý organizuje redakcia časopisu Svet motocyklov.

Vianočné trhy

Vianočné trhy sa tešia veľkej obľube z dôvodu ich konania v predvianočnom období, spravidla v čase striebornej nedele. Tieto trhy trvajú dva dni a návštevníci môžu nakúpiť rôzne vianočné darčeky, ktorými môžu potešiť svojich najbližších. Kultúrny program, ktorý zabezpečuje mestské kultúrne stredisko je plný kolied, ukážky vianočných zvykov a pokojnej vianočnej atmosféry.