Jarmoky a trhy

Termíny konaní

20. Jarné trhy – 30. apríla – 02. mája 2020 (štvrtok, piatok, sobota) ZRUŠENÉ

51. Zemplínsky jarmok – 14. augusta – 15. augusta 2020 (piatok, sobota) ZRUŠENÉ

29. Vianočné trhy – 11. decembra – 12.decembra 2020 (piatok, sobota) ZRUŠENÉ

Formulár, pokyny a rozdelenie jarmočiska

Prihláška na jarmoky a trhy

Prehľad podľa sektorov

Pokyny pre účastníkov

Kontaktná osoba

Predajné stánky, občerstvenie, tel.: +421 56 68 64 129, jarmoky@msumi.sk, Mgr. Michal Paľovčík

Ulička remesiel, tel.: +421 56 642 35 02, milada.tomkova@msksmi.sk, PhDr. Milada Tomková

Atrakcie na jarmokoch, tel. +421 56 68 64 276, peter.kolbenhayer@msumi.sk, Ing. Peter Kolbenhayer

Jarné trhy

Mesto Michalovce organizuje počas roka 3 významné trhy. Ide o vianočné trhy, jarný trhy a Zemplínsky jarmok, ktoré sa medzi obyvateľstvom ale aj obchodníkmi tešia veľkej obľube.
Jarné trhy sa konajú tradične v dňoch 30. apríla – 1. mája. Tieto trhy sú veľmi obľúbené nielen z dôvodu možnosti nákupu bohatého sortimentu ponúkaného tovaru ale aj kultúrneho programu, typického pre toto obdobie - Stavanie mája, vystúpenia mnohých folklórnych skupín a súborov. Veľmi známou sprievodnou akciou je „Jarná cena Michaloviec“ – súťaž v parkúrovom skákaní.

Zemplínsky jarmok

Každý rok sa tradične v letných mesiacoch, presnejšie tretí augustový víkend, organizuje „Zemplínsky jarmok“, ktorý láka množstvo obchodníkov, kupujúcich nielen z nášho mesta a okolia ale aj mnohých kútov našej krajiny.
K Zemplínskemu jarmoku okrem ukážky tradičných remesiel a predajných stánkov patrí aj podvečerná zábava na kolotočoch. Okrem tkaných výrobkov je jarmok plný aj ďalších - rezbárskych, kováčskych, košikárskych, keramických, maliarskych, či iných produktov. Atmosféru jarmoku dotvárajú aj sprievodné akcie ako napr. Výstava drobnochovateľov, Výstava bonsajov. Spestrením programu je aj prejazd motocyklov centrom mesta v rámci Medzinárodného motozrazu, ktorý organizuje redakcia časopisu Svet motocyklov.

Vianočné trhy

Vianočné trhy sa tešia veľkej obľube z dôvodu ich konania v predvianočnom období, spravidla v čase striebornej nedele. Tieto trhy trvajú dva dni a návštevníci môžu nakúpiť rôzne vianočné darčeky, ktorými môžu potešiť svojich najbližších. Kultúrny program, ktorý zabezpečuje mestské kultúrne stredisko je plný kolied, ukážky vianočných zvykov a pokojnej vianočnej atmosféry.