Voľné miesta

 

Ponuky pracovných miest

Pravidlá a poriadky výberových konaní

Zápisnice z výberových konaní

Aktuálna ponuka pracovných miest

 

PRIDANÉ 20.5.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - učiteľka materskej školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 20.5.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka ZŠ

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 15.5.2024

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa (sekundárneho vzdelávania) s aprobáciou matematika.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 13.5.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - člen MOaPS.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.5.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - samostatný odborný referent dopravy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.5.2024

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa (sekundárneho vzdelávania) s aprobáciou fyzika, technika.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 26.4.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka MŠ.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 26.4.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka ZŠ.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Archív
PRIDANÉ 9.4.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - samostatný odborný referent dopravy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.4.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - príslušník mestskej polície – policajt

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 28.3.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka ZŠ, Krymská 5, Michalovce.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.3.2024

Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 21.2.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - odborný manažér KC. 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 15.2.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - odborný referent právneho a priestupkového referátu.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 26.1.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - samostatný odborný referent investičnej prípravy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 26.1.2024

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - odborný manažér KC a pracovník KC.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 28.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - zástupca vedúceho odboru sociálnych vecí, školstva a športu.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 28.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - opatrovateľka detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 28.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - Samostatný odborný referent odboru komunikácie a marketingu.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 28.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - Samostatný odborný referent účtovníctva.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 20.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - Komunitný pracovník.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 20.12.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - Terénny sociálny pracovník.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 24.11.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - terénny pracovník.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 08.11.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - odborný referent správy majetku.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 06.11.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Michalovce.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 11.10.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu - riaditeľ/riaditeľka Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.10.2023

Mesto Michalovce, Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na 6 pracovných miest - členov miestnej občianskej a preventívnej hliadky (MOaPS).


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.10.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom Mgr. Miroslavom Dufincom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pracovnú pozíciu -  samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov.


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 8.6.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci/vedúca odboru právneho, priestupkov a verejného obstarávania.


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 8.6.2023

Základná škola, Školská 2, Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu referent/ka pre personalistiku a mzdy (PaM).


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 7.6.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom mesta informuje o o voľných pracovných miestach na pozíciu voľnom pracovnom mieste na pozíciu vedúci/vedúca školskej jedálne.


Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 1.6.2023

Mesto Michalovce zastúpené primátorom mesta informuje o obsadzovaní 4 pracovných pozícií "Príslušník mestskej polície – policajt"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 31.5.2023

Základná škola, Ul. krymská 5, 071 01 Michalovce zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pozíciu - učiteľ slovenského jazyka a literatúra, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a učiteľ telesnej a športovej výchovy, techniky.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 23.5.2023

Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - učiteľ/ka materskej školy.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 9.5.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 3.5.2023

Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J.Moussona 4, 07101 Michalovce, zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka s aprobáciou Anglický Jazyk.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 3.5.2023

Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J.Moussona 4, 07101 Michalovce, zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka s aprobáciou Matematika / Informatika.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 5.4.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 22.3.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 8.3.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 8.3.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.1.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.1.2023

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - opatrovateľ(ka) detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 29.12.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci(ca) odborný(á) referent(ka) daní, poplatkov a vymáhania.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 29.12.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný(á) odborný(á) referent(ka) účtovníctva.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 20.12.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný(á) odborný(á) referent(ka) útvaru primátora – sekretariát primátora.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 20.12.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - odborný(á) referent(ka) obslužných činností referátu vnútornej prevádzky.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 6.12.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 3.11.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky MsÚ, MsP a ZSD.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 24.10.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.10.2022

Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - Terénny sociálny pracovník.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.9.2022

Cirkevná základná škola sv. Michala vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou nemecký jazyk.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 7.9.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 6.9.2022

Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - Terénny sociálny pracovník.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 31.8.2022

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Príslušník mestskej polície – policajt"
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 19.8.2022

Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - Terénny sociálny pracovník.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.7.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - učiteľka Materskej školy.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 4.7.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 1.6.2022

Základná škola, Krymská 5, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka geografie a náboženskej výchovy.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 1.6.2022

Základná škola, Krymská 5, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka prvého stupňa.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 25.5.2022

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície -  riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Okružná 17, Michalovce.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 23.5.2022

Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície -  vedúci/vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole v Michalovciach, Jána Švermu 8.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 18.5.2022

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka prvého stupňa.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 18.5.2022

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka druhého stupňa s aprobáciou matematika-geografia, matematika-informatika.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 18.5.2022

Základná škola, Školská 2, 07101 Michalovce zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu asistent učiteľa.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 3.5.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) územných investícií.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 12.4.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Vedúci/vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry Mestského úradu Michalovce.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 12.4.2022

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Príslušník mestskej polície – policajt"
 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 29.3.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Vedúci/vedúca odboru školstva a športu Mestského úradu Michalovce

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.2.2022

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Školský špeciálny pedagóg v MŠ/ sociálny pedagóg v MŠ/ psychológ v MŠ

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.2.2022

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Rodičovský asistent 

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.2.2022

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Pedagogický asistent/asistentka

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 5.1.2022

Primátor mesta Michalovce vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Zástupca (kyňa) prednostu Mestského úradu Michalovce  

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 15.12.2021

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce.

Hlavný kontrolór  - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 15.12.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Školský psychológ / špeciálny pedagóg

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 15.12.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Pedagogický asistent

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 09.12.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Riaditeľ/ka Materskej školy, Mlynská 1, Michalovce"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 06.09.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Príslušník mestskej polície – policajt"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 31.08.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Detská sestra v zariadení Kombinovaný denný stacionár pre deti"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.07.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ hudobného odboru - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.07.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ hudobného odboru - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.07.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ výtvarného odboru - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 13.07.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
 

PRIDANÉ 22.06.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
 

PRIDANÉ 10.06.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ slovenského a anglického jazyka - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 10.06.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ matematiky - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.04.2021

Primátor Mesta Michalovce v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  dňom 30. 04. 2021 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Fr. Kráľa 78
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Školská 5
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Jana Švermu 8
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Mlynská 1

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 27.04.2021
Primátor Mesta Michalovce v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  dňom 30. 04. 2021 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka .

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 21.04.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ materskej školy - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 13.04.2021

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 25.03.2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou MAT a NEJ alebo aprobácia Informatika - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 26.02.2021

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Michalovce. 

Hlavný kontrolór  - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 14.10.2020

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

Pedagogický asistent / asistentka - 1 pracovné miesto.

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 09.09.2020

Základná škola, P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01  Michalovce vypisuje výberové konanie na pozície:

 "Špeciálny pedagóg" 

"Školský psychológ"

"Asistent učiteľa"

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

PRIDANÉ 19.08.2020
Základná škola, J. A. Komenského 1, 071 01  Michalovce vypisuje výberové konanie na pozíciu "Školský psychológ".  Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 19.08.2020
Základná škola, J. A. Komenského 1, 071 01  Michalovce vypisuje výberové konanie na pozíciu  "Asistent učiteľa".  Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 03.08.2020
Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Odborný referent útvaru primátora - sekretariát primátora". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 26.02.2020
Základná škola Michalovce, Moskovská 1 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Učiteľ základnej školy pre 2. stupeň". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 13.02.2020
Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný referent miestnych daní a poplatkov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 13.02.2020
Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný referent dotácii a grantov".. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 29.01.2020
Základná umelecká škola v Michalovciach vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu "učiteľ hudobného odboru na Základnej umeleckej škole, Hudobná náuka, Hra na husliach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 08.11.2019
Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 08.11.2019
Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 04.07.2019
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Učitel'ka Materskej školy v Michalovciach, Fr. Král'a 78 učitel'ka Materskej školy v Michalovciach, Školská 2 učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 03.07.2019
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) dotácií a grantov (pracovný pomer na dobu určitú počas rodičovskej dovolenky). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 22.05.2019
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) správy bytového fondu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 12.04.2019
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje dňom 12.04.2019 výberové konanie na obsadenie funkcie "Riaditeľ/ka materskej školy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 10.04.2019
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) odboru komunikácie, marketingu a kultúry". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 02.04.2019
Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "Riaditeľ/ka základnej školy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 27.03.2019
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) referátu daní, poplatkov a vymáhania". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 13.03.2019
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií "Príslušník mestskej polície – policajt". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 27.11.2018
Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 22.11.2018
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Samostatný(a) odborný(á) referent(ka) metodických činností pre základne a materské školy. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 22.10.2018
Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 17.09.2018
Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 11.09.2018
Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent / asistentka. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 11.09.2018
Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný pedagogický zamestnanec – sociálny pedagóg. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 28.08.2018
Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o vyhlásení výberového konania na pracovné miesto terénneho pracovníka. Viac informácii v prílohe.
PRIDANÉ 24.08.2018
Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent / asistentka. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 24.08.2018
Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný pedagogický zamestnanec - školský špeciálny pedagóg. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 04.07.2018
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: samostatný(a) odborný(á) referent(ka) finančného odboru (rozpočtovníctvo a účtovníctvo). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 11.05.2018
Primátor mesta Michalovce vypisuje  výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka školskej jedálne pri materskej škole, Jána A. Komenského 2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 14.02.2018
Primátor mesta Michalovce vypisuje  výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "samostatný(á)  odborný(á) referent(ka) referátu daní, poplatkov a vymáhania". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
PRIDANÉ 03.01.2018
Primátor mesta Michalovce vypisuje  výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "príslušník mestskej polície - policajt (dve pracovné pozície)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 124 kB]
PRIDANÉ 08.11.2017
Primátor mesta Michalovce vypisuje  výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "metodik/metodička školského úradu  pre školské jedálne". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 86 kB]
Pridané 11.10.2017
Primátor mesta Michalovce vypisuje  výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: príslušník mestskej polície – policajt (tri pracovné pozície). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf, 40 kB]
Pridané 03.10.2017
Mesto Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 100 kB]
Pridané 29.09.2017
Mesto Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: pracovné miesto pracovníka KC. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 500 kB]
Pridané 06.07.2017
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Príslušník mestskej polície - policajt". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 85 kB].
Pridané 21.06.2017
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) stavebného úradu - stavebného poriadku. Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[86 kB]
Pridané 14.06.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre - 1 miesto odborný garant KC, 1 miesto odborný pracovník KC, 1 miesto praconíka KC". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[131 kB]
Pridané 09.06.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[106 kB]
Pridané 27.04.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Vedúci odboru komunikácie, marketingu a kultúry". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[100 kB]
Pridané 27.04.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) mzdovej agendy". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[99 kB]
Pridané 16.02.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný(á) odborný(á) referent(ka) referátu komunikácie, propagácie a kultúry". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[99 kB]
Pridané 03.01.2017:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "samostatný(a) odborný(á) referent(ka) finančného odboru (rozpočtovníctvo a účtovníctvo)". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[44 kB]
Pridané 21.11.2016:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "samostatný(á) odborný(á) referent(ka) marketingu a strategického plánovania". Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[99 kB]
Pridané 14.10.2016:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Samostatný odborný(á) referent(ka) útvaru primátora – sekretariát primátora" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[86 kB]
Pridané 31.08.2016:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "samostatný(á) odborný(á) referent(ka) stavebného úradu - stavebného poriadku (v rozsahu polovičného pracovného úväzku)." Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[40 kB]
Pridané 13.07.2016:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Školskej jedálne pri Materskej škole v Michalovciach, Školská 5" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete priloženom súbore.[94 kB]
Pridané 18.12.2015:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "odborný(á) referent(ka) vecných bremien" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[86 kB]
Pridané 25.09.2015:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "učiteľka Materskej školy" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[93 kB]
Pridané 10.07.2015:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "príslušník mestskej polície - policajt". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[85 kB]
Pridané 29.04.2015:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[37 kB]
Pridané 09.01.2015:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "Riaditeť(ka) Zariadenia pre seniorov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[40,5 kB]
Pridané 28.08.2014:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[75 kB]
Pridané 28.08.2014:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie "riaditeľ/ka Základnej školy" Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach, T. J. Moussona 4. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[45 kB]
Pridané 04.08.2014:
Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "učiteľka Materskej školy" v Michalovciach, Leningradská 1. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[93 kB]
Pridané 29.05.2014:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "príslušník mestskej polície - policajt". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[83 kB]
Pridané 16.05.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka školskej jedálne pri MŠ" (Okružná 19, J. A. Komenského 2, Masarykova 30). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[93 kB]
Pridané 16.05.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka základnej umeleckej školy" (Štefánikova 20). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[94 kB]
Pridané 16.05.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka materskej školy" (S. H. Vajanského). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[97 kB]
Pridané 16.05.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka materskej školy" (F. Kráľa 78, Školská 5, J. A. Komenského 2, Masarykova 30, Okružná 19, Leningradská 1, Jána Švermu 8). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[97 kB]
Pridané 16.05.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ/ka základnej školy" (Jána Švermu 6, Moskovská 1, J. A. Komenského 1, Školská 2, Okružná 17, Krymská 5, Kpt. Nálepku 16). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[97 kB]
Pridané 17.04.2014:
Primátor mesta vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "sociálny pracovník" (v zariadení opatrovateľskej služby). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[756 kB]
Pridané 29.01.2014:
Mesto Michalovce vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu "asistent terénneho sociálneho pracovníka". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,98 MB]
Pridané 10.01.2014:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "samostatný/á odborný/á referent/ka stavebného úradu - stavebného poriadku". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[175 kB]
Pridané 31.10.2013:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: samostatný odborný zamestnanec školského úradu pre prácu s mládežou - mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[124 kB]
Pridané 03.09.2013:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[85 kB]
Pridané 21.01.2013:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "príslušník mestskej polície - policajt". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[109 kB]
Pridané 04.06.2012:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: samostatný(á) odborný(á) referent(ka) finančného odboru (finančníctvo a rozpočtovníctvo). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[129 kB]
Pridané 27.04.2012:
Primátor mesta Michalovce vypisuje podľa zákona č.552/2003 Z.z. v platnom znení o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci (a) odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[128 kB]
Pridané 13.04.2012:
Mesto Michalovce zverejňuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[91 kB]
Pridané 05.01.2012:
Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície príslušník mestskej polície - zástupca náčelníka. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[110 kB]

Pravidlá a poriadky výberových konaní

Pravidlá a poriadok výberového konania pre výber kandidátov na pracovné pozície zamestnávateľa Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad s prevahou duševnej práce
Pravidlá a poriadok výberového pre výber kandidátov na pracovnú pozíciu policajt - príslušník mestskej polície

Zápisnice z výberových konaní

PRIDANÉ 29.4.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 18.4.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - námestník (-čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 20.3.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - odborný referent investičnej prípravy. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 13.3.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - odborný referent právneho a priestupkového referátu. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 25.1.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - zástupca vedúceho odboru sociálnych vecí, školstva a športu. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 25.1.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - opatrovateľka detí v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 24.1.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - samostatný odborný referent komunikácie a marketingu. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 23.1.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - samostatný odborný referent účtovníctva. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 4.12.2024:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 1.12.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - odborný referent správy majetku. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 15.11.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - riaditeľ TaZS . Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 24.10.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta -  samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov. Bližšie informácie nájdete priloženom dokumente.
PRIDANÉ 19.10.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - členov miestnej občianskej a preventívnej hliadky (MOaPS). Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 03.8.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - vedúci odboru právneho, priestupkov a verejného obstarávania. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 03.8.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 15.5.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 16.2.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie 2 pracovných miest na pozíciu opatrovateľ(ka) detí. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 25.1.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície samostatný(á) odborný(á) referent(ka) účtovníctva. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 24.1.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci odborný(á) referent(ka) daní, poplatkov a vymáhania. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 19.1.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície samostatný(á) odborný(á) referent(ka) útvaru primátora - sekretariát primátora. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 18.1.2023:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície odborný(á) referent(ka) obslužných činností referátu vnútornej prevádzky. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 20.12.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky MsÚ, MsP a ZSD Mestského úradu Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 4.10.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent investičnej výstavby. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 4.10.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 31.08.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent investičnej výstavby. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 27.05.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný(á) odborný(á) referent(ka) územných investícií. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 17.05.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 27.04.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci / vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry Mestského úradu Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 27.04.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúci / vedúca odboru školstva a športu Mestského úradu Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 08.02.2022:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta zástupca(kyňa) prednostu Mestského úradu Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 23.09.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta detská sestra v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 21.09.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník mestskej polície - policajt. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 17.08.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku.  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 13.08.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
PRIDANÉ 12.08.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta referent vymáhania daní a poplatkov. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 27.07.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 11.05.2021:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborný referent stavebného úradu, stavebného poriadku. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 08.10.2020:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent tvorby projektov odboru informatizácie a grantov. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 11.09.2020:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent útvaru primátora - sekretariát primátora. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 29.06.2020:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent odboru informatizácie a grantov. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 17.04.2019:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície.. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 15.01.2019:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Samostatný(a) odborný(a) referent(ka) metodických činností pre základné a materské školy.. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 26.09.2018:
Zápisnica z výberového konania na pracovnú pozíciu Sociálny pedagóg v Materskej škole v Michalovciach, J. A. Komenského 2 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 26.09.2018:
Zápisnica z výberového konania na pracovnú pozíciu Asistent učiteľa v Materskej škole v Michalovciach, J. A. Komenského 2 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – NP PRIM. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 19.09.2018:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície Terénny pracovník v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 22.08.2018:
Zápisnica výberového konania vyhláseného Poskytovateľom služby Mesto Michalovce na obsadenie pracovnej pozície odborný pracovník KC. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 20.08.2018:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný(a) odborný(a) referent(ka) finančného odboru – rozpočtovníctvo a účtovníctvo  dňa 6.8.2018. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 18.06.2018:
Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditel'ky školskej jedálne Školskájedáleň pri Materskej škole v Michalovciach, Jana A. Komenského 2. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 20.03.2018:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "samostatný(á)  odborný(á) referent(ka) referátu daní, poplatkov a vymáhania" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 25.01.2018:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "príslušník Mestskej polície" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.
Pridané 27.11.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Príslušník MsP" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente  [pdf, 46 kB]
Pridané 23.10.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Terénny pracovník" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente  [pdf, 58 kB]
Pridané 18.10.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Pracovník KC" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente  [pdf, 82 kB]
Pridané 23.08.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "príslušník Mestskej polície" Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente  [pdf, 90 kB]
Pridané 20.07.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Pracovník KC" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[77 kB]
Pridané 20.07.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Odborný pracovník KC" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[78 kB]
Pridané 20.07.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Odborný garant KC" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[78 kB]
Pridané 10.07.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Terénny sociálny pracovník" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[53 kB]
Pridané 10.07.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Terénny pracovník" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[52 kB]
Pridané 08.06.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "samostatný(a) odborný(a) referent(ka) mzdovej agendy Mestského úradu v Michalovciach pracovisko odbor školstva a športu" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[90 kB]
Pridané 25.05.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Vedúci(a) odboru komunikácie, marketingu a kultúry" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[41 kB]
Pridané 20.03.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný(á) referent(ka) referátu komunikácie, propagácie a kultúry" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[171 kB]
Pridané 06.02.2017:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný(á) referent(ka) finančného odboru účtovníctvo a rozpočtovníctvo" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[91 kB]
Pridané 29.12.2016:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný(á) referent(ka) marketingu - a strategického plánovania" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[166 kB]
Pridané 04.11.2016:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "Samostatný odborný(á) referent(ka) útvaru primátora – sekretariát primátora" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[190 kB]
Pridané 27.09.2016:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "samostatný(á) odborný(á) referent(ka) stavebného úradu - stavebného poriadku (v rozsahu polovičného pracovného úväzku)." Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,38 MB]
Pridané 22.08.2016:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "riaditel'(ka) školskej jedálne", Ul. školská. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [1,78 MB]
Pridané 26.01.2016:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "odborný(á) referent(ka) vecných bremien". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[205 kB]
Pridané 27.10.2015:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "učiteľ, učiteľka MŠ". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,72 MB]
Pridané 27.08.2015:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "príslušník Mestskej polície". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,37 MB]
Pridané 06.02.2015:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ(ka) Zariadenia pre seniorov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[53,8 kB]
Pridané 25.09.2014:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície "riaditeľ Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[165 kB]
Pridané 15.07.2014:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovných miest na riaditeľov základných škôl uskutočnený dňa 16.6. - 18.6. 2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[2,38 MB]
Pridané 15.07.2014:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovných miest na riaditeľov školských jedální uskutočnený dňa 18.6.2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[5,44 MB]
Pridané 23.05.2014:
Zápisnica z výberového z výberového pohovoru na obsadenie pracovného miesta sociálny pracovník (v zariadení opatrovatel'skej služby) uskutočnený dňa 21.5.2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,68 MB]
Pridané 17.02.2014:
Zápisnica z výberového konania, zo dňa 17.2.2014, v Michalovciach, Námestie osloboditeľov č.30. budova Mestského úradu Michalovce, prízemie, zasadacia miestnosť Č. dverí 129. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[996 kB]
Pridané 12.02.2014:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný zamestnanec stavebného úradu - stavebný poriadok dňa 30.1.2014 a 11.2.2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,92 MB]
Pridané 07.01.2014:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborný referent sociálneho odboru - krátkodobý zástup počas práceneschopností, uskutočnený dňa 7.1.2014. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[802 kB]
Pridané 28.11.2013:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný zamestnanec školského úradu pre prácu s mládežou - mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ dňa 15.11.2013, 18.11.2013 a 27.11.2013. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,44 MB]
Pridané 30.09.2013:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície dňa 17.9.2013 a 24.9.2013. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,58 MB]
Pridané 28.02.2013:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície dňa 11.2.2013 a 21.2.2013. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[2,06 MB]
Pridané 27.06.2012:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta samostatný odborný referent finančného odboru dňa 18.6.2012 a 27.6.2012. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[871 kB]
Pridané 23.05.2012:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície vedúci(a) odboru sociálnych veci Mestského úradu v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,57 MB]
Pridané 17.05.2012:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície dňa 4.5.2012 a 14.5.2012. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,49 MB]
Pridané 31.01.2012:
Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta príslušník Mestskej polície - zástupca náčelníka dňa 20.1.2012 a 30.1.2012. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.[1,31 MB]

 

PRIDANÉ 4.3.2024