Voľby

 


2023


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na

sobotu 30. septembra 2023 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

 • Právo byť volený

 • Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

 • Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

 • Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

 • Delegovanie do volebných komisií

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

 • Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu

 • Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín

 • Hlasovacie lístky pre voľbu poštou

 • Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Volebná kampaň

Pridelenie výlepných plôch

Legislatíva SR k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnice okrskových volebných komisií 

 


2023


Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/ 2022 Z.z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na

sobotu 21. januára 2023 v čase od 07,00 h do22,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany a Petičný výbor

Tlačivá

Termíny

 • Okrsková volebná komisia: 24.11.2022 do 24,00 hod.

 • Hlasovací preukaz: osobne najneskôr 20. 1. 2023 v úradných hodinách obce
  e-mailom: najneskôr 2.1.2023

 • Voľba poštou: písomne najneskôr 2. 12. 2022
  e-mailom najneskôr 2. 12. 2022

Žiadosti o Hlasovací preukaz a Voľbu poštou zasielajte na adresu:
Písomne: Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
e-mail: michal.palovcik@msumi.sk

Legislatíva SR k referendu

 


2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Zoznam kandidátov

Oznámenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry:

-  Jozef Bobík

-  Jozef Hajduk

- Štefan Tomáš

Termíny

 • Podávanie kandidátnych listín: 30.8.2022 do 24,00 hod.

 • Späťvzatie kandidátnej listiny: 27.10.2022 do 7,00 hod.

 • Delegovanie do volebných komisií:
  Mestská volebná komisia do: 30.8.2022 do 24,00 hod.
  Okrsková volebná komisia do: 22.9.2022 do 24,00 hod.

 • Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Oznámenie o žrebovaní výlepných plôch

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Výsledky - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí


2020


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na

sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Výsledky volieb


2019


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil  voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Výsledky volieb


VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na

Informácie pre voličov

Informácie pre politické strany a petičné výbory

Výsledky voľby

Tlačivá

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Ďalšie dokumenty na stiahnutie


2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 10. novembra  2018

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

WEBGIS - mapa obvodov a okrskov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v slovenskom jazyku
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Oznámenie o počte obyvateľov
Volebné obvody a počet mandátov
Volebné okrsky 
Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie
Delegovanie do volebných komisií

Zoznam kandidátov

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Kandidáti na primátora mesta

Termíny

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí


2023


Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/ 2022 Z.z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na

sobotu 21. januára 2023 v čase od 07,00 h do22,00 hod.

Informácie pre voliča