Voľby

2024


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

sobotu 8. júna 2024 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany a petičný výbor

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových komisií v meste Michalovce na voľby do Európskeho parlamentu:

michal.palovcik@msumi.sk

termín doručenia do 9.4.2024 24:00 emailom alebo osobne.

Termín vyžrebovania výklepných plôch pre voľby do Európskeho parlamentu

10.04.2024 o 10:00 hod. v zasadačke č.130 na mestskom úrade na prízemí

Zápisnica zo žrebovania

Zoznam kandidátov

Zoznam vyžrebovaných


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na

sobotu 23. marca 2024 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať


v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany a petičný výbor

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových komisií v meste Michalovce na voľby prezidenta SR:

michal.palovcik@msumi.sk

termín doručenia do 19.2.2024

Termín vyžrebovania výklepných plôch pre parlamentné politické strany a petičné výbory:

26.02.2023 o 13:00 hod. v zasadačke č.130 na mestskom úrade na prízemí

Pridelenie výlepných plôch

Zápisnica zo žrebovania

Zápisnice okrskových volebných komisií 1. kolo

Zápisnice okrskových volebných komisií 2. kolo


2023


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na

sobotu 30. septembra 2023 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

 • Základné informácie

 • Oznámenie o čase a mieste konania volieb

 • Právo voliť

 • Spôsob hlasovania

 • Informácia o podávaní žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

 • Upozorňujeme obyvateľov mesta Michalovce  s trvalým pobytom na uliciach Humenská 1, 2A, 3, 5 - 17, 43, Masarykova 92 -108, Slovenská, Staničná, Štefániková 51 – 67 a Milovaná  (volebný okrsok číslo 21), že Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 sa budú konať vo volebnej miestnosti v priestoroch II Základnej školy na ulici Jána Švermu 6.

 • Upozorňujeme obyvateľov mesta Michalovce  s trvalým pobytom na uliciach Fialková, Narcisová, Tulipánová, Zvončeková, Púpavová, Ružová, Astrová a Muškátová (volebný okrsok číslo 31), že Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 sa budú konať vo volebnej miestnosti v priestoroch Mestskej športovej haly, Športová 31.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

 • Právo byť volený

 • Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

 • Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

 • Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

 • Delegovanie do volebných komisií

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

 • Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu

 • Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín

 • Hlasovacie lístky pre voľbu poštou

 • Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Volebná kampaň

Pridelenie výlepných plôch

Legislatíva SR k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnice okrskových volebných komisií 

 


2023


Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/ 2022 Z.z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na

sobotu 21. januára 2023 v čase od 07,00 h do22,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany a Petičný výbor

Tlačivá

Termíny

 • Okrsková volebná komisia: 24.11.2022 do 24,00 hod.

 • Hlasovací preukaz: osobne najneskôr 20. 1. 2023 v úradných hodinách obce
  e-mailom: najneskôr 2.1.2023

 • Voľba poštou: písomne najneskôr 2. 12. 2022
  e-mailom najneskôr 2. 12. 2022

Žiadosti o Hlasovací preukaz a Voľbu poštou zasielajte na adresu:
Písomne: Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
e-mail: michal.palovcik@msumi.sk

Legislatíva SR k referendu

 


2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Zoznam kandidátov

Oznámenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry:

-  Jozef Bobík

-  Jozef Hajduk

- Štefan Tomáš

Termíny

 • Podávanie kandidátnych listín: 30.8.2022 do 24,00 hod.

 • Späťvzatie kandidátnej listiny: 27.10.2022 do 7,00 hod.

 • Delegovanie do volebných komisií:
  Mestská volebná komisia do: 30.8.2022 do 24,00 hod.
  Okrsková volebná komisia do: 22.9.2022 do 24,00 hod.

 • Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Oznámenie o žrebovaní výlepných plôch

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Výsledky - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí


2020


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na

sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Výsledky volieb


2019


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil  voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Výsledky volieb


VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na

Informácie pre voličov

Informácie pre politické strany a petičné výbory

Výsledky voľby

Tlačivá

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Ďalšie dokumenty na stiahnutie


2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 10. novembra  2018

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

WEBGIS - mapa obvodov a okrskov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v slovenskom jazyku
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Oznámenie o počte obyvateľov
Volebné obvody a počet mandátov
Volebné okrsky 
Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie
Delegovanie do volebných komisií

Zoznam kandidátov

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Kandidáti na primátora mesta

Termíny

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí


2023


Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/ 2022 Z.z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na

sobotu 21. januára 2023 v čase od 07,00 h do22,00 hod.

Informácie pre voliča


2023


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na

sobotu 30. septembra 2023 v čase od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

 • Právo byť volený

 • Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

 • Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

 •