Voľby

 


2020


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na

sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Výsledky volieb


2019


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil  voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na

 • sobotu 25. mája 2019 v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Informácie pre voliča

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Tlačivá a vzory

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Výsledky volieb

 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
 • Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na

 • sobotu 16. marca 2019 od 07:00 do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na

 • sobotu 30. marca 2019 od 07:00 do 22:00 hod.

Informácie pre voličov

Informácie pre politické strany a petičné výbory

Výsledky voľby

Tlačivá

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Ďalšie dokumenty na stiahnutie


2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 10. novembra  2018

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

 

WEBGIS - mapa obvodov a okrskov

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v slovenskom jazyku
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Oznámenie o počte obyvateľov
Volebné obvody a počet mandátov
Volebné okrsky 
Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie
Delegovanie do volebných komisií

 

Zoznam kandidátov

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Kandidáti na primátora mesta

 

Termíny

 • Podávanie kandidátnych listín pre voľby primátora mesta a pre voľby do mestského zastupiteľstva: najneskôr 11.09.2018
 • Žrebovanie výlepných plôch
 • Delegovanie do volebných komisií:
 • Mestská volebná komisia do:  11.09.2018
 • Okrsková volebná komisia do: 11.10.2018
   

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí