Realizácia projektu

Od  7. októbra 2013 do 31.12.2014 sa  realizovali kurzy v siedmych programoch, pozrite si "fotoprezenčky" zo školení ako aj výsledky práce účastníkov jednotlivých skupín v uvedených programoch:

 

 • Tvorivé dielne

  • 1.skupina (pondelok: 9,00 - 11,30; streda: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 2.skupina (utorok: 9,00 - 11,30; štvrtok: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 3.skupina (pondelok: 18,30 - 20,30; streda: 18,30 - 20,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 4.skupina (pondelok: 9,00 - 11,30; streda: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 5.skupina (utorok: 9,00 - 11,30; štvrtok: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 6. skupina (pondelok: 18,30 - 20,30; streda: 18,30 - 20,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 7. skupina (pondelok: 9,00 - 11,30; streda: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 8. skupina (utorok: 9,00 - 11,30; štvrtok: 9,00 - 11,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 9. skupina (pondelok: 18,30 - 20,30; streda: 18,30 - 20,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)
  • 10. skupina (pondelok: 18,30 - 20,30; streda: 18,30 - 20,30 - Hollého 9 - učebňa dielní)


 • Počítačové kurzy - Práca s počítačom a IKT

  • 1.skupina (pondelok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 2.skupina (utorok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 3.skupina  (streda: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 4.skupina  (piatok: 7,30 - 10,30 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 5.skupina  (streda: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 6.skupina  (štvrtok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 7.skupina  (piatok: 7,30 - 10,30 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 8.skupina  (piatok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 9.skupina  (pondelok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 10.skupina  (utorok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 11.skupina  (streda: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 12.skupina  (štvrtok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 13.skupina  (piatok: 7,30 - 10,30 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 14.skupina  (piatok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 15.skupina  (pondelok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 16.skupina  (utorok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 17.skupina  (streda: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 18.skupina  (štvrtok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 19.skupina  (piatok: 11,50 - 14,50 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 20.skupina  (piatok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 21.skupina  (utorok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)
  • 22.skupina  (pondelok: 15,00 - 18,00 - Hollého 9 - učebňa IKT)


 • Pohybové aktivity - Pilates

  • 1.skupina (utorok: 15,00 - 16,00 - Partizánska 23 - SMM s.r.o. resp. VII.ZŠ Krymská 5) - fotogaléria
    
  • 2.skupina (utorok: 16,30 - 17,30 a štvrtok:16,30 - 17,30 - Partizánska 23 resp. VII.ZŠ Krymská 5) - fotogaléria
    
  • 3.skupina (štvrtok: 15,00 - 16,00 - Partizánska 23 - SMM s.r.o. resp. VII.ZŠ Krymská 5) - fotogaléria
    
  • 4.skupina (utorok: 15,00 - 16,00 - VII.ZŠ Krymská 5) - fotogaléria
    
  • 5.skupina (štvrtok: 15,00 - 16,00 - VII.ZŠ Krymská 5) - fotogaléria
    
  • 6.skupina (utorok: 16,30 - 17,30 a piatok: 16:30 - 17.30  - VII.ZŠ Krymská 5)  fotogaléria
    
  • 7.skupina (utorok: 15,00 - 16,00 a piatok: 15,00 - 16,00 - VII.ZŠ Krymská 5) fotogaléria
    
  • 8.skupina (utorok: 16,30 - 17,30 a piatok: 16,30 - 17,30 - VII.ZŠ Krymská 5) fotogaléria
    
  • 9.skupina (utorok: 15,00 - 16,00 a piatok: 15,00 - 16,00 - VII.ZŠ Krymská 5) fotogaléria
    
  • 10.skupina (utorok: 16,30 - 17,30 a piatok: 16,30 - 17,30 - VII.ZŠ Krymská 5) fotogaléria


 • Psychológia životnej cesty

  • 1.skupina (štvrtok: 9,00 - 12,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria  
    
  • 2.skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 3.skupina (štvrtok: 9,00 - 12,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria 
    
  • 4. skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 5. skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 6.skupina (štvrtok: 9,00 - 12,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) 
    
  • 7. skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 9. skupina (štvrtok: 9,00 - 12,00 - DCS Nad Laborcom - spol. miestnosť) - fotogaléria
    
  • 10.skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - DCS Komenského- spol. miestnosť) - fotogaléria 
    
  • 11.skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) 
    
  • 12.skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) fotogaléria 
    
  • 13.skupina (štvrtok: 16,00 - 19,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) fotogaléria  • Zdravoveda a správna výživa

  • 1.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 2.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 3.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 4.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 5.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 6.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 7.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - DCS Komenského - spoloč. miestnosť) - fotogaléria
    
  • 8.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 9.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 10.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa)
    
  • 11.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa) - fotogaléria
    
  • 12.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:16,00 - 18,00 - A.Šándora 1 - spol. miestnosť) - fotogaléria
    
  • 13.skupina (pondelok: 16,00 - 18,00, piatok:14,00 - 16,00 - Hollého 9 - spol. učebňa)
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 1. skupina - 6. - 7. 4. 2014 - fotogaléria
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 2. skupina - 11. - 12. 4. 2014 - fotogaléria
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 3. skupina - 8. - 9. 6. 2014 - fotogaléria
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 4. skupina - 26. - 27. 10. 2014 - fotogaléria
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 5. skupina - 7. - 8. 11. 2014 - fotogaléria
    
  • Exkurzia do Bardejovských kúpeľov - 6. skupina - 5. - 6. 12. 2014 - fotogaléria


 • Ekonomické minimum

  • 1.skupina (11.11. a 12.12. 2013 - spoloč. miestnosť DSC) - fotogaléria
    
  • 2.skupina (7.1. a 10.1. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) 
    
  • 3.skupina (16.1. a 10.2. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) 
    
  • 4.skupina (23.1. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) 
    
  • 5.skupina (3.2. a 5.3. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) - fotogaléria
    
  • 6.skupina (24.2.2014 a 3.3. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) 
    
  • 7.skupina (7.1. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) 
    
  • 8.skupina (20.3. a 2.4. 2014 - spoloč. miestnosť DSC) - fotogaléria
    
  • 9.skupina (23.4. a 30.4.2014 - spoloč. miestnosť DSC) - fotogaléria
    
  • 10.skupina (28.11. 2014 a 2.12.2014 - spoloč. miestnosť DSC) 


 • Právne minimum

  • 1.skupina (13. a 20.11.2013 - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 2.skupina  (15.11. a 18.11. 2013 - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 3.skupina  (22.11. a 28.11. 2013 - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 4.skupina  (20.11. 2013 - spoloč. miestnosť DCS)
    
  • 5.skupina  (2.12.2013  - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 6.skupina  (4.2 a 11.2.2014 - spoloč. miestnosť DCS) 
    
  • 7.skupina  (17.2 a 24.2.2014 - spoloč. miestnosť DCS) 
    
  • 8.skupina  (25.3 a 1.4.2014 - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 9.skupina  (8.4. a 15.4, 2014 - spoloč. miestnosť DCS) - fotogaléria
    
  • 10.skupina  (4.12 a 11.12.2014 - spoloč. miestnosť DCS) Logo OP Vzdelávanie     Logo EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ