Druhy vzdelávania

V projekte bolo možné vzdelávať sa v 7 rôznych druhoch učebných programov, ktoré sa líšili zameraním, obsahom, formou ale aj hodinovou dotáciou.  

Učebné programy:

I. Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými technológiami

Predpokladaný počet účastníkov: 220 (22 skupín po 10 účastníkov v kurze) Spolu 36 hodín výučby v jednom kurze skupiny
Obsah výučby:

 • Práca s OS Windows
 • Práca v textovom editore
 • Práca s internetom, vyhľadávanie, možnosti internetovej siete
 • Základy tabuľkového kalkulátora
 • Komunikácia v sieti, komunikačné programy
 • Grafické programy – prehliadač obrázkov, práca s obrázkami
   

II. Ekonomické minimum

Predpokladaný počet účastníkov: 400 (20 skupín po 20 účastníkov v kurze) Spolu 4 hodiny výučby v jednom kurze skupiny formou prednášok

Obsah výučby: Vysvetlenie základných ekonomických pojmov, úvod do predmetu ekonomika a hospodárstvo, výber tém na základe potrieb cieľovej skupiny:

 • Banková sústava na Slovensku
 • Platobný styk
 • Elektronické bankovníctvo
 • Medzinárodný platobný styk
 • Daňová sústava, dane fyzických osôb
   

II. Právne minimum

Predpokladaný počet účastníkov: 400 (20 skupín po 20 účastníkov v kurze)  Spolu 4 hodiny výučby v jednom kurze skupiny formou prednášok

Obsah výučby: Vysvetlenie základných pojmov, úvod do práva, výber tém na základe potrieb cieľovej skupiny:

 • Základy občianskeho práva
 • Právne úkony, dedenie
 • Právna ochrana spotrebiteľa
 • Právo a bytová problematika
 • Základná úprava ochrany ľudských práv
 • Poskytovanie právnej pomoci
   

IV. Tvorivé dielne

Predpokladaný počet účastníkov: 120 (10 skupín po 12 účastníkov v kurze)Spolu 20 hodín výučby v jednom kurze skupiny formou tvorivých dielní, workshopov

Obsah výučby: Výučba inovatívnych  techník pre rozvoj zručností a umeleckého vyjadrovania:

 • servítková technika (zdobenie kvetináčov, tvorba šperkovnice a ozdobných krabičiek)
 • maľovanie na hodváb (maľovanie  na hodvábny kruh a maľovanie šatky)
 • práca s modelovacou hmotou fimo (tvorba rôznych tvarov a figúr, ich aplikácia)
 • kombinované techniky (tvorba fotografického rámu  s využitím všetkých techník).
   

V. Zdravoveda a základy prvej pomoci

Predpokladaný počet účastníkov: 320 (16 skupín po 20 účastníkov v kurze – 6 hodín výučby, 8 skupín po 40 účastníkov  - 4 hodiny výučby v rámci exkurzie)

Obsah výučby:

 • Cesty k zdraviu
 • Správna výživa – prevencia predčasného starnutia
 • Stravovanie a jeho vplyv na zdravotný stav
 • Imunita a zmeny podmienené vekom
 • Mozog v dobrej kondícii – rozvíjanie mozgových funkcií
 • Náročné životné situácie, stres, jeho vplyv a zvládanie
 • Civilizačné choroby
 • Základy prvej pomoci s praktickými nácvikmi
   

VI. Psychológia životnej cesty

Predpokladaný počet účastníkov: 300 (20 skupín po 15 účastníkov v kurze) Spolu 6 hodín výučby v jednom kurze skupiny formou prednášok, diskusií a zážitkových techník

Obsah výučby:

 • Každá etapa životnej cesty má svoje čaro
 • Pozitívny prístup k životu, pozitívna psychológia
 • Zdravá komunikácia, asertivita a medziľudské vzťahy
 • Rola obete - rola tvorcu
 • To, ako sa cítim, je moja voľba
 • Byť a žiť TU a TERAZ
   

VII. Pohybové aktivity – Pilates

Predpokladaný počet účastníkov: 150 (10 skupín po 15 účastníkov v kurze) Spolu 20 hodín výučby v jednom kurze skupiny formou praktických cvičení

Obsah výučby: Telovýchovné aktivity a cvičebné programy  vhodné pre seniorov. Pilates slúži k uvoľneniu svalstva, kĺbov, správnemu dýchaniu, koncentrácii, koordinácii pohybov a aj správnemu držaniu tela. Cvičenie odstraňuje  bolesť krku, krčného svalstva, bolesť chrbta.Cvičenie bude prebiehať s využitím pomôcok na cvičenie Pilates:

 • Fit lopta – koordináciu pohybov, držanie tela
 • Overball (malá lopta) – správne dýchanie, koordinácia pohybov
 • Expander (gumený pás) – posilňovanie svalstva, kĺbov
 • Podložka na cvičenie

 


Logo OP Vzdelávanie Logo EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ