Výstupy projektu

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia projektu sa konala dňa 11.11.2014 v priestoroch kinosály MsKS a obrazdnej sieni MsÚ v Michalovciach. Pozrite si zhodnotenie a štatistiky projektu, publikované v buletine, zverejňujeme aj prezentáciu s podrobnými štatistikami a fotodokumentáciu z konferencie.

Vytvorené učebné materiály:

  1. Základy práce s počítačom, s informačno - komunikačnými technológiami:

  2. Ekonomické minimum [pdf, 288 kB]
  3. Právne minimum [pdf, 398 kB]
  4. Tvorivé dielne [pdf, 777 kB]
  5. Psychológia životnej cesty [pdf, 351 kB]
  6. Zdravoveda a správna výživa [pdf, 575 kB]

Pozn.: Učebné materiály sú len samotné učebné texty bez vonkajších obalov.

 

Logo OP Vzdelávanie Logo EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ