Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
964/20 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2020
963/20 Byt do nájmu - Ulica obrancov mieru 4 Prenájmy 27. 11. 2020
962/20 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia bytu na ulici Severná Stavebné povolenie 26. 11. 2020
961/20 Radoslav Demeter - doručenie písomnosti Uložené písomnosti 25. 11. 2020
960/20 Pozvánka na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach Oznamy 24. 11. 2020
959/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 24. 11. 2020
958/20 Martina Solichová - Uloženie písomnosti Uložené písomnosti 23. 11. 2020
957/20 Milan Pastirik - Uloženie písomnosti Uložené písomnosti 23. 11. 2020
956/20 Ján Nagy - Uloženie písomnosti Uložené písomnosti 23. 11. 2020
955/20 Rozhodnutie o umiestnení stavby - Villa Park na Tichej Územné konanie 20. 11. 2020