Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
468/21 Prenájom nebytových priestorov - Ul. J. Hollého č.9 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
467/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 10 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
466/21 Prenájom nebytových priestorov - Ul. športová Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
465/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
464/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
463/21 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 17. 9. 2021
462/21 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania Oznamy 17. 9. 2021
461/21 Upovedomenie - Odstránenie vozidla a jeho odovzdanie na určené parkovisko - Peugeot MI-403DK Odtiahnuté vozidlá 17. 9. 2021
460/21 Prerušenie distribúcie elektrickej energie -12. október 2021 Oznamy 17. 9. 2021
459/21 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO Územné konanie 14. 9. 2021