Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
465/20 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Smolák Uložené písomnosti 19. 10. 2020
464/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 19. 10. 2020
463/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 19. 10. 2020
462/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. Svätopluková Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
461/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Práčovňa Lastomírska Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
460/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. partizánska Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
459/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. okružná Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
458/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. J. Kollára Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
457/20 Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce - Ul. Kapušianska Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 16. 10. 2020
456/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 15. 10. 2020