Technické a záhradnícke služby

Predmet činnosti TaZs

Zriadenie a predmet činnnosti TaZS ako samostatnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou.

Kontakty

Telefonické kontakty.

Služby

TaZS poskytujú občanom aj podnikateľom rôzne služby, zoznam a cenníky služieb nájdete práve tu.

Triedený zber v meste

Informácie o separácii TKO v meste, prevádzkové hodiny zberných dvorov, infolinky TaZS a MsÚ.

Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Rozdeleni ulíc do obvodove pre zber separovaného zberu, termíny vývozu separovaného odpadu.

Oznamy TaZS

Aktuálne oznamy TaZS, upozornenia a výzvy pre občanov.