Technické a záhradnícke služby

Predmet činnosti TaZs

Zriadenie a predmet činnnosti TaZS ako samostatnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou. viac...

Kontakty a personálne zabezpečenie

Personálne obsadenie a vedenie TaZS, telefonické kontakty. Kontaktné informácie TaZs a prevádzok - adresa, telefón, fax a mail. viac...

Služby

TaZS poskytujú občanom aj podnikateľom rôzne služby, zoznam a cenníky služieb nájdete práve tu. viac...

Triedený zber v meste

Informácie o separácii TKO v meste, prevádzkové hodiny zberných dvorov, infolinky TaZS a MsÚ viac...

Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Rozdeleni ulíc do obvodove pre zber separovaného zberu, termíny vývozu separovaného odpadu viac...

Oznamy TaZS

Aktuálne oznamy TaZS, upozornenia a výzvy pre občanov. viac...