Zariadenie pre seniorov Minerva n.o.

Deň Hodiny
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:30

Popis

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe:
   a)  ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoci inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
   b) ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Súčasťou sociálnej služby je:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmová činnosť

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe:
   a)  ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoci inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
   b) ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Súčasťou sociálnej služby je:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje záujmová činnosť

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75622071130341 / E 21.938921277148445