Charitný dom Juraja Jendžeľovského - Špeciálne zariadenie

Popis

 

 

Špecializované zariadenie (kapacita 20 miest)

V zariadení sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

V zariadení sa zabezpečuje:

  • pracovná terapia
  • záujmová činnosť

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.76522754414655 / E 21.926239792926026