2. fáza projektu / The second phase of the project

 

Prvá výstava - Zemplín bez hraníc

The first Exhibition - Zemplín without borders


1. výstava Zemplín bez hraníc

 

Druhá výstava - Spoločné korene

 

Second exhibition - Common roots
 


2. výstava Spoločné korene

Tretia výstava - Výber z tvorby Ľudmily Lakomej-Krausovej

The third exhibition - Ľudmila Lakomá-Krausová - Selection of works


3. výstava Výber z tvorby Ľ. Lakomej Krausovej

Štvrtá výstava - Umenie nás spája - Výber z tvorby maďarských autorov

Fourth exhibition - Art unites us 


4. výstava  - Umenie nás spája

Otvorené tvorivé dielne - Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

Open creative workshops - Napkin technology, production of ornaments, patination


Tvorivé dielne - Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

Otvorené tvorivé dielne - Výroba šperkov technikou Tiffany, Výroba dekorácií z ovčieho rúna

 

Open creative workshops - Production of jewelry by Tiffany technique, production of felted wool sheep decorationsTvorivé dielne - Výroba šperkov technikou Tiffany

Piata výstava - Medzinárodné maliarske sympózium 2022

Fifth exhibition - International Painting Symposium 2022


5. výstava z diel Medzinárodného maliarskeho sympózia
 

The project is co-financed by the European Union
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation
Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union