2. fáza projektu / The second phase of the project

 

Prvá výstava - Zemplín bez hraníc

The first Exhibition - Zemplín without borders


1. výstava Zemplín bez hraníc

 

Druhá výstava - Spoločné korene

 

Second exhibition - Common roots
 


2. výstava Spoločné korene

Tretia výstava - Výber z tvorby Ľudmily Lakomej-Krausovej

The third exhibition - Ľudmila Lakomá-Krausová - Selection of works


3. výstava Výber z tvorby Ľ. Lakomej Krausovej

Štvrtá výstava - Umenie nás spája - Výber z tvorby maďarských autorov

Fourth exhibition - Art unites us 


4. výstava  - Umenie nás spája

Otvorené tvorivé dielne I.- Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

Open creative workshops - Napkin technology, production of ornaments, patination


Tvorivé dielne - Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

Otvorené tvorivé dielne II.- Výroba šperkov technikou Tiffany, Výroba dekorácií z ovčieho rúna

 

Open creative workshops - Production of jewelry by Tiffany technique, production of felted wool sheep decorationsTvorivé dielne - Výroba šperkov technikou Tiffany

Piata výstava - Medzinárodné maliarske sympózium 2022

Fifth exhibition - International Painting Symposium 2022


5. výstava z diel Medzinárodného maliarskeho sympózia

Malí umelci v galérii - kreatívne detské denné tábory

Little artists in the gallery - creative children's day camps


Vernisáž jedného zo 4 turnusov Detských letných táborov "Malí umelci v galérii"

 

Otvorené tvorivé dielne III. - Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

  • Plagát
  • Fotodokumentácia z workshopu

Open creative workshops - Napkin technology, production of ornaments, patination


Tvorivé dielne - Servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie

Otvorené tvorivé dielne IV.- Výroba šperkov technikou Tiffany, Výroba dekorácií z ovčieho rúna

 
  • Plagát
  • Fotodokumentácia z workshopu

Open creative workshops - Production of jewelry by Tiffany technique, production of felted wool sheep decorationsTvorivé dielne - Výroba šperkov technikou Tiffany

Šiesta výstava - Výber z tvorby autorov Zemplína

Sixth exhibition - 


6. výstava - Výber z tvorby autorov Zemplína - galerijný fond

 

The project is co-financed by the European Union
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie

 

Táto stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie. Za obsah ankety zodpovedá výlučne mesto Michalovce a tento obsah nemusí vyjadrovať názory Európskej únie.

 

The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation
Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union

This web page was produced with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Town of Michalovce and do not necessarily reflect the views of the European Union.