Odbory a útvary, úradné hodiny

Adresa:
Mestský úrad
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
msumi@msumi.sk
www.michalovce.sk 
ÚPVS: E0005587904

IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
Bankové spojenie: 4014801747/7500 Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747
BIC: CEKOSKBX

Primátor:
Viliam Zahorčák
Tel.: +421-56-6864211
Mobil: +421-905-289-210
viliam.zahorcak@msumi.sk

Zástupcovia primátora:
Ing. Jozef Sokologorský
Tel.: +421-56-6864212
Mobil:+421-905-289211
jozef.sokologorsky@msumi.sk

PhDr. Jana Cibereová
Tel.: +421-56-6864210
jana.cibereova@msumi.sk

 

Sekretariát primátora:
Tel.: +421-56-6864210,
simona.pazinkova@msumi.sk

Prednosta:
Ing. Zdenko Vasiľ
Tel.: +421-56-6864227
Mobil: +421- 0905260981
zdenko.vasil@msumi.sk

Zástupca prednostu:
 


 

Sekretariát prednostu:
Tel.: +421-56-6864225
jana.mazarikova@msumi.sk

Hlavný kontrolór:
Ing. Marta Bobovníková
Tel.: +421-56-6864218
Mobil: +421-905-516018
marta.bobovnikova@msumi.sk

Finančný odbor:
Ing. Oľga Bereznaninová
Tel.: +421-56-6864223
Mobil: +421-905-838855
olga.bereznaninova@msumi.sk

Organizačný odbor:
Mgr. Natália Slaninková
Tel.: +421-56-6864244
Mobil: +421-918-876 618
natalia.slaninkova@msumi.sk

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja :
Ing. Anna Mrázová
Tel.: +421-56-6864279
Mobil: +421-905-270232
anna.mrazova@msumi.sk

Odbor informatizácie a grantov:
RNDr. Jana Machová
Tel.: +421-56-6864290
Mobil: +421-918-876601
jana.machova@msumi.sk

Odbor hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozef Doležal
Tel.: +421-56-6864282
Mobil: +421-918-876602
jozef.dolezal@msumi.sk

Odbor školstva a športu:
Ing. Katarína Poláková
Tel.: +421-56-6864144
Mobil: +421-905-260980
katarina.polakova@msumi.sk

Odbor sociálnych vecí:
Ing. Ján Jasovský
Tel.: +421-56-6864177
Mobil: +421-915-763488
jan.jasovsky@msumi.sk

Odbor komunikácie, marketingu a kultúry:
Ing. Iveta Palečková
Tel.: +421-56-6864243
Mobil: +421-905-427260
iveta.paleckova@msumi.sk

Vedúci útvaru primátora personalista:
Ján Bumbera
Tel.: +421-56-6864224
Mobil: +421-905-270233
 jan.bumbera@msumi.sk

Mestský úrad

Odporúčané úradné hodiny pre klientov

Pondelok:
8.00 – 14.30
Streda: 9.00 - 16.30
Piatok: 8.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30

Matrika

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
Utorok: Deň, nevyhradený pre klientov
Streda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Štvrtok: Deň, nevyhradený pre klientov
Piatok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

V čase nevyhradených dní pre klientov, vybavujeme len súrne prípady (úmrtia).

Tel.: +421-56-6864109

Rodná matrika:

marta.vlkova@msumi.sk
jarmila.ceklovska@msumi.sk

Sobášna matrika:

jarmila.blahutova@msumi.sk

Úmrtná matrika:

martina.lebedova@msumi.sk

Pokladňa

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
Utorok:      8.00 – 12.00
Streda:      9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Štvrtok:     8.00 – 12.00
Piatok:      8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

Informačná kancelária

Pondelok: 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
Utorok:      8.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Streda:      8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
Štvrtok:     8.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Piatok:       8.00 - 12.00. 12.30 - 15.00