Odbory a útvary, úradné hodiny

Adresa:
Mestský úrad
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
msumi@msumi.sk
www.michalovce.sk 
ÚPVS: E0005587904

IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
Bankové spojenie: 4014801747/7500 Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747
BIC: CEKOSKBX

Primátor:
Mgr. Miroslav Dufinec
Tel.: +421-56-6864211
Mobil: +421-917-484482
miroslav.dufinec@msumi.sk

Zástupcovia primátora:
JUDr. Tímea Sotáková
Tel.: +421-56-6864213
Mobil:+421-907-641062
timea.sotakova@msumi.sk

Ing. Jozef Sokologorský
Tel.: +421-56-6864210
Mobil:+421-905-289211
jozef.sokologorsky@msumi.sk

Vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky:
PhDr. Jana Cibereová
Mobil: +421-905-235375
jana.cibereova@msumi.sk

Sekretariát primátora:
Silvia Tkáčová
Tel.: +421-56-6864210
Mobil:+421-905-620009
silvia.tkacova@msumi.sk

Prednosta:
Ing. Peter Hajduk
Tel.: +421-56-6864227
Mobil: +421-905-948091
peter.hajduk@msumi.sk

Zástupca prednostu:
Ing. Marta Bobovníková
Tel.: +421-56-6864229
Mobil: +421-905-516018
marta.bobovnikova@msumi.sk

Sekretariát prednostu:
Ing. Miriam Kotorová
Tel.: +421-56-6864225
Mobil: +421-917-751566
miriam.kotorova@msumi.sk

Hlavný kontrolór:
Ing. Iveta Palečková
Mobil: +421-905-427260
iveta.paleckova@msumi.sk

Finančný odbor:
Ing. Oľga Bereznaninová
Mobil: +421-905-838855
olga.bereznaninova@msumi.sk

Organizačný odbor:
Mgr. Natália Slaninková
Mobil: +421-918-876 618
natalia.slaninkova@msumi.sk

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja :
Ing. Anna Mrázová
Mobil: +421-905-270232
anna.mrazova@msumi.sk

Odbor investícií a udržateľného mestského rozvoja:
RNDr. Jana Machová
Mobil: +421-918-876601
jana.machova@msumi.sk

Odbor hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozef Doležal
Mobil: +421-918-876602
jozef.dolezal@msumi.sk

Odbor sociálnych vecí, školstva a športu:
Ing. Ján Jasovský
Mobil: +421-915-763488
jan.jasovsky@msumi.sk

Odbor komunikácie a marketingu:
Mgr. Mária Stričková
Mobil: +421-907-796858
maria.strickova@msumi.sk

 

Mestský úrad

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
Streda: 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
 

Matrika

Štvrtok vybavujeme len súrne prípady (úmrtia).

Tel.: +421-56-6864142

Rodná matrika:

marta.vlkova@msumi.sk
jarmila.ceklovska@msumi.sk

Sobášna matrika:

jarmila.blahutova@msumi.sk

Úmrtná matrika:

valeria.strajnakova@msumi.sk

Pokladňa

Pondelok8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
Utorok:      8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
Streda:      9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Štvrtok:     8.00 - 12.00
Piatok:      7.00 - 12.00

Turistická informačná kancelária 

Adresa:
Nám. osloboditeľov 10 (Zlatý býk)
071 01 Michalovce

GPS: N 48.75718, E 21.92080

Tel. : 056 6864 707

E-mail: tikmichalovce@msumi.sk


Pondelok: 7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30
Utorok:      7.30 - 12.00, 13.00 - 15.30
Streda:      9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Štvrtok:     nestránkový deň
Piatok:       7.00 - 12.00.