Odbory a útvary, úradné hodiny

Adresa:
Mestský úrad
Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
msumi@msumi.sk
www.michalovce.sk 
ÚPVS: E0005587904

IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
Bankové spojenie: 4014801747/7500 Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747
BIC: CEKOSKBX

Primátor:
Mgr. Miroslav Dufinec
Tel.: +421-56-6864211
Mobil: +421-917-484482
miroslav.dufinec@msumi.sk

Zástupcovia primátora:
Ing. Jozef Sokologorský
Tel.: +421-56-6864210
Mobil:+421-905-289211
jozef.sokologorsky@msumi.sk

Vedúci útvaru primátora a referátu personalistiky:
PhDr. Jana Cibereová
Mobil: +421-905-235375
jana.cibereova@msumi.sk

Sekretariát primátora:
Ing. Miriam Kotorová 
Tel.: +421-56-6864210,
miriam.kotorova@msumi.sk

Prednosta:
Ing. Peter Hajduk
Tel.: +421-56-6864227
Mobil: +421-905-948091
peter.hajduk@msumi.sk

Zástupca prednostu:
Ing. Marta Bobovníková
Tel.: +421-56-6864229
Mobil: +421-905-516018
marta.bobovnikova@msumi.sk

Sekretariát prednostu:
Mgr. Jana Mažariková
Tel.: +421-56-6864225
Mobil: +421-905-876675
jana.mazarikova@msumi.sk

Hlavný kontrolór:
Ing. Iveta Palečková
Mobil: +421-905-427260
iveta.paleckova@msumi.sk

Finančný odbor:
Ing. Oľga Bereznaninová
Mobil: +421-905-838855
olga.bereznaninova@msumi.sk

Organizačný odbor:
Mgr. Natália Slaninková
Mobil: +421-918-876 618
natalia.slaninkova@msumi.sk

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja :
Ing. Anna Mrázová
Mobil: +421-905-270232
anna.mrazova@msumi.sk

Odbor informatizácie a grantov:
RNDr. Jana Machová
Mobil: +421-918-876601
jana.machova@msumi.sk

Odbor hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozef Doležal
Mobil: +421-918-876602
jozef.dolezal@msumi.sk

Odbor školstva a športu:
Ing. Alexander Šoth
Mobil: +421-905-260980
alexander.soth@msumi.sk

Odbor sociálnych vecí:
Ing. Ján Jasovský
Mobil: +421-915-763488
jan.jasovsky@msumi.sk

Odbor komunikácie, marketingu a kultúry:
Mgr. Mária Stričková
Mobil: +421-907-796858
maria.strickova@msumi.sk

 

Mestský úrad

Odporúčané úradné hodiny pre klientov


Pondelok: 8.00 – 14.30
Streda: 9.00 - 16.00
Piatok: 8.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30

Matrika

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
Utorok: Deň, nevyhradený pre klientov
Streda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Štvrtok: Deň, nevyhradený pre klientov
Piatok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

V čase nevyhradených dní pre klientov, vybavujeme len súrne prípady (úmrtia).

Tel.: +421-56-6864142

Rodná matrika:

marta.vlkova@msumi.sk
jarmila.ceklovska@msumi.sk

Sobášna matrika:

jarmila.blahutova@msumi.sk

Úmrtná matrika:

martina.cizmarova@msumi.sk

Pokladňa

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
Utorok:      8.00 – 12.00
Streda:      9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Štvrtok:     8.00 – 12.00
Piatok:      8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

Turistická informačná kancelária 

Adresa:
Nám. osloboditeľov 10 (Zlatý býk)
071 01 Michalovce

GPS: N 48.75718, E 21.92080

Tel. : 056 6864 707

E-mail: tikmichalovce@msumi.sk

Pondelok: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Utorok:      8.00 - 12.00, 13.00 - 15.30
Streda:      8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Štvrtok:     8.00 - 12.00, 13.00 - 15.30
Piatok:       8.00 - 12.00. 13.00 - 15.00