Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Triedený zber v rodinných domoch sa v roku 2024 realizuje prostredníctvom plastových zberových nádob  alebo plastových vriec a mesto je rozdelené na jednotlivé obvody:

Obvod č. 1 - ulica Duklianska, Špitálska, S. Chalúpku, J. Kollára, F. Kráľa, P. I. Čajkovského, I. Krasku, Pri sýpke, J. Jessenia, M. Aleša,  Slovenská, Obrancov mieru, A. S. Makarenku, A. Bernoláka, P. Jilemnického, F. Hečku, J. Kostru, Záhradná, J. Alexyho,   Kpt. Nálepku, Pri  mlyne, Nám. osloboditeľov, Štefánikova, B.S. Timravy, Slovenská, A. Hrehovčíka, M. Kukučína, N. V. Gogoľa, J. Bottu,  J. Jánošíka, Agátová 2 až 24, Agátová 1 až 19, Cyrila a Metoda 33 až 57, Cyrila a Metoda 44 až 62, Konečná

Obvod  č. 2  - ulica Kostolné námestie, Ľ. Štúra, Farská, Verbovčík, Mojmírova, Rastislavova, F. Kubača, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova,  V.I. Čapajeva, M. I. Kutuzova, Čsl. armády, A. V. Suvorova, Užhorodská, Nábrežie J. M. Hurbana, Grófa A. Sztárayho, Svornosti,   J. Ľ. Holubyho, M. Kopernika, B.Nemcovej, J. A. Gagarina, Kavarnianska, T. Vansovej, Gorazda Zvonického, Odbojárov, Samová

Obvod č. 3 - ulica T. J. Moussona, Zemplínska, P. J. Šafárika, Ulica pri Duši, Sklenárska, Kamenárska, Tehliarska, Remeselnícka, Klobučnícka,  Agátová časť, J. Kalinčiaka, J. Palárika, Cyrila a Metoda časť, M. Nešporu, A. S. Puškina, A. Kmeťa, Š. Moyzesa, Hrnčiarka, A. I. Dobrianského, L. N. Tolstého, Pribinova, J. Záborského P.O. Hviezdoslava, J. G. Tajovského, S. H. Vajanského, J. Palkoviča, Vyškovská, Masarykova, Gen. Petrova

Obvod č. 4 - ulica Partizánska, Višňová, J. Borodáča, Lúčna, M. Benku, J. Fándlyho, M. Uhra, E. Urxa, Krátka, 9. mája, 1. mája, S. Tomášika,   Dr. V. Clementisa,  P. Horova, Široká, L. Novomeského, Lipová, Brezová, Topoľová, Liesková, Jedľová, Sosnová, Smreková,  Brestová, SNP, Š. Fidlíka, M. Bónu, Staré nábrežie, Starolaborecká, Vila-Real, Športová

Obvod č. 5 - ulica Kapušianska, Tichá, Vrbovská, S. Tešedíka, Meďovská

Obvod č. 6 – ulica  Močarianska, Krásnovská, J. Barča-Ivana, Topolianska, Jarná, Letná

  

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2024 bude realizovať v týchto termínoch:

Obvod č. 1 [PDF - 110 kB] 
Obvod č. 2 [PDF - 109 kB] 
Obvod č. 3 [PDF - 109 kB] 
Obvod č. 4 [PDF - 109 kB] 
Obvod č. 5 [PDF - 105 kB] 
Obvod č. 6 [PDF - 104 kB]