Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Pri vrecovom systéme zberu je mesto rozdelené na jednotlivé obvody:

4– obvod – S. H. Vajanského vpravo - Odbojárov, T. J. Moussona, J. A. Gagarina, J. Palkoviča, J. Palárika, B. Nemcovej, Svornosti , M. Kopernika, P. Ľ. Holubyho , P. J. Šafárika, Zemplínska, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, J. I. Bajzu, Agátová, J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Gogoľa, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Remeselnícka, Kamenárska

5 – obvod – S. H. Vajanského vľavo po Masarykovu - J. G. Tajovského, Gen. Petrova, L. N. Tolstého, J. Záborského, Pribinova, A. I. Dobrianského, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyškovská, B. S. Timravy, Hviezdoslavova, Duklianska, Obrancov mieru

6 – obvod – M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándliho, M. Uhra, E. Urxa, Krátka, Višňová, Villa real, 1. mája, 9. mája, Úzka, S. Tomášika, Široká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. Novomeského, Lipová, Borovicová, Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, Sosnová, Smreková, Brestová, Partizánska, SNP, Š. Fidlíka, Starolaborecká, M. Bónu, Športová, A. Hrehovčíka

7 – obvod – Nábrežie J.M. Hurbana, Verbovčík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova, V. I. Čapajeva, F. Kubača, Samova, Čs. armády, A. S. Suvorova, M. I. Kutuzova, Užhorodská, F. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku, Záhradná, J. Alexyho, I. Krasku, M. Aleša, Čajkovského, A. Bernoláka, A. S. Makarenka, Pri sýpke, Petra Jilemnického

8 – obvod – Topolianská, Jarná, Letná, Močarianská, Barč Ivana, Slovenská, Pri mlyne, Kapušianska, Vrbovecká, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá

  

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2022 bude realizovať v týchto termínoch:

 

obvod 4

obvod 5

obvod 6

obvod 7

obvod 8

11.01.2022 13.01.2022 27.01.2022 01.02.2022 03.02.2022
08.02.2022 10.02.2022 24.02.2022 01.03.2022 03.03.2022
08.03.2022 10.03.2022 24.03.2022 29.03.2022 31.03.2022
05.04.2022 07.04.2022 21.04.2022 26.04.2022 28.04.2022
03.05.2022 05.05.2022 19.05.2022 24.05.2022 26.05.2022
31.05.2022 02.06.2022 16.06.2022 21.06.2022 23.06.2022
28.06.2022 30.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 21.07.2022
26.07.2022 28.07.2022 11.08.2022 16.08.2022 18.08.2022
23.08.2022 25.08.2022 14.09.2022 20.09.2022 22.09.2022
27.09.2022 29.09.2022 13.10.2022 18.10.2022 20.10.2022
25.10.2022 27.10.2022 16.11.2022 22.11.2022 24.11.2022
29.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 20.12.2022 22.12.2022