Šport v Michalovciach

Investovali sme do rekonštrukcie a dostavby športovísk v meste


Zlepšili sme športové areály škôl vrátane telocviční základných škôl


Mesto výrazne podporuje mládežnícky šport:
rok 2015 suma 110 500 € pre 11 klubov
rok 2016 suma 137 500 € pre 12 klubov
rok 2017 suma 210 500 € pre 11 klubov
rok 2018 suma 210 500 € pre 12 klubov


Podporujeme nové aj tradičné podujatia:
2015 podporených 22 subjektov sumou 11 000 €
2016 podporených 30 subjektov sumou 13 400 €
2017 podporených 23 subjektov sumou 11 900 €
2018 podporených 22 subjektov sumou 10 900 €


Spolupracujeme s Olympijským klubom Michalovce


Primátor mesta Viliam Zahorčák prijíma a oceňuje úspešných reprezentantov mesta


Niekoľko záberov z našich podujatí


Naše mesto navštevujú aj známi športovci


  • Dotácie na šport:

Celoročná činnosť - športové a mládežnícke kluby

subjekt suma (€)
ŠK Comenium pri IV. ZŠ 2 500.00
1. basketbalový klub dievčatá Michalovce 7 000.00
Hokejový klub mládež 84 000.00
Športový kickbox klub 1 400.00
Florbalový klb Michalovce 7 500.00
Športový klub Zemplín JUDO 8 000.00
Plavecký klub ORCA 6 000.00
Mestský hádzanársky klub junior 7 500.00
Hádzanársky klub IUVENTA 74 000.00
ŠK stolného tenisu 2 400.00
1. Basketbalový klub 9 000.00
Volejbalový klub Michalovce 1 200.00
Spolu 210 500.00

 

Jednorázové aktivity I. štvrťrok - telovýchova a šport

subjekt suma (€)
Prvý michalovský klub Slovenských turistov 800.00
Športový strelecký klub 500.00
Spolu 1 300.00