Mestské kultúrne stredisko

Deň Hodiny
Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 15:30

Popis

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené k 1. januáru 1985 ako príspevková organizácia, ktorej predchádzalo zrušenie Kultúrneho a spoločenského strediska a Mestskej správy kín.

Mestské kultúrne stredisko je kultúrno-spoločenským zariadením mesta Michalovce. Je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je  mestské zastupiteľstvo, Jeho hlavným poslaním je vytvárať priaznivé podmienky a zabezpečovať uspokojovanie kultúrnych potrieb a aktivít občanov. Organizuje neprofesionálne a profesionálne vystúpenia, miestne slávnosti a podujatia pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje významných kultúrnych dejateľov, výstavy, koncerty – výchovné, vážnej a populárnej hudby, divadelné predstavenia a filmové predstavenia. Za 30 rokov svojho trvania prešlo zásadnými zmenami.

V roku 1996 sa rekonštrukciou  spoločenská sála zmenila aj na divadelnú, druhá veľká rekonštrukcia prebehla v roku 2006 – výmena podlahovej krytiny, výmena sedadiel z 350 na 431, výmena okien, núdzové osvetlenie, zriadenie druhého vstupu na javisko, kompletné zázemie vo vestibule sociálne zariadenia pre mužov a ženy a imobilných pacientov.

  • rok 2007 – premiestnenie Malej galérie a výtvarnej dielne
  • rok 2008 – investíciou mesta boli postavené dva bezbariérové vstupy – jeden do budovy MsKS a druhý vo vestibule
  • rok 2010 – v kine Centrum, ktoré je zároveň aj veľkou sálou MsKS sme  z vlastných zdrojov inštalovali Dolby Digital Surround zvuk, ktorý bol predprípravou pre digitalizáciu obrazu
  • rok 2012 – s podporou Audiovizuálneho fondu SR a mesta Michalovce sa kino Centrum zdigitalizovalo a od apríla 2012 sa premieta aj v 3D. To všetko prispelo k tomu, že MsKS sa stalo jedným viacúčelovým kultúrnym zariadením v meste, ktoré disponuje veľkou sálou s divadelnou technológiou, kompletným zázemím, digitálnym 3D kinom, Malou galériou, antikvariátom, dvoma  malými sálami, a učebňou slúžiacou na semináre, prednášky a rôzne stretnutia.

Mestské kultúrne stredisko je jedným  z hlavných organizátorov podujatí v meste, pričinilo sa však aj o akcie, ktorými chce oživiť svoju minulosť, takými sú Dies pro honore civitatis –Deň na poctu mesta,  kde divadelným spôsobom zobrazuje históriu mesta, Špacirki po varošu – netradičné potulky mestom. Veľmi obľúbenými sa stali organové koncerty pod názvom Michalovský organ, každé dva roky MsKS organizuje Medzinárodné maliarske a sochárske plenéry, ktorých diela krášlia interiéry inštitúcii mesta aj exteriéry – gaštanový parčík. To najlepšie, čo v meste Michalovce máme je podujatie, na ktorom predstavujeme jednotlivcov a kolektívy ktoré  získali ocenenie ČIN ROKA, Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám, hudobno – zábavné podujatie, na ktorom sa pokúšame prekonať rekord o čo najviac Michalov a Michael na jednom mieste, premiéry ochotníckeho divadla Pri fontáne, ktoré založilo MsKS, vianočné benefičné koncerty pod záštitou primátora.

Kino Centrum, ktoré je súčasťou MsKS okrem premietania filmových predstavení  každoročne ponúka aj filmové festivaly ako projekt 100, Expedičnú kameru, Snow film fest a tohto roku aj Medzinárodný festival outdoorových filmov. Mestské kultúrne stredisko pri organizovaní podujatí spolupracuje na území mesta so všetkými kultúrno – výchovnými inštitúciami, spolkami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a tak poskytuje širokú paletu spoločenskej zábavy a oddychu pre všetky vekové kategórie.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7566172 / E 21.918176600000038