Opatrovateľská služba

Námestie slobody 988/1
071 01 Michalovce


Deň Doobeda Poobede
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Popis

 

 

 

 

Opatrovateľská služba je poskytovaná osobe, ktorá:

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona
    448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
    sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2020

Príloha č. 1 EON 2020
Príloha č. 2 EON 2020

 

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7555392 / E 21.91324880000002