Denné centrum - DC5

Jána A.Komenského 34
07101 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 9:00 - 12:00
Utorok
Streda 9:00 - 12:00
Štvrtok
Piatok 9:00 - 12:00

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
   a) sociálne poradenstvo,
   b) zabezpečuje záujmová činnosť.