Pomoc rodine, o.z.

Popis

 

 

 

 

Poskytuje pre fyzické osoby:

   a) špecializované sociálne poradenstvo
   b) všeobecné právne poradenstvo – administratívna pomoc pri spisovaní návrhov a iné
   c) sprostredkovanie ubytovania pre týrané ženy a ich deti
Cieľom združenia je chrániť, podporovať a skvalitňovať život rodín a ich členov.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7550853 / E 21.91408990000002