Denné centrum - DC2

Školská 3125/2
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 9:00 - 13:00
Utorok
Streda 10:00 - 13:00
Štvrtok
Piatok 10:00 - 13:00

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
   a) sociálne poradenstvo,
   b) zabezpečuje záujmová činnosť.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7608252 / E 21.929471899999953