Slovenská únia slochovo postihnutých

Popis

Poskytuje:

   a) sociálne poradenstvo
   b) špecializované poradenstvo pre fyzické osoby so sluchovým postihnutím

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.74926026202584 / E 21.909363333804322