Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Popis

Zariadenie poskytuje:

   a) chránenú prácu a pracovnú rehabilitáciu,
   b) klubové aktivity

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7558733 / E 21.905192700000043