Odľahčovacia služba

Námestie slobody 988/1
071 01 Michalovce


Deň Doobeda Poobede
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Popis

 

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a táto osoba nemôže vykonávať opatrovanie (nevyhnutný odpočinok na udržanie jej  fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia) a je poskytovaná
     a) v zariadení opatrovateľskej služby, Jána Hollého 9, Michalovce,
     b) terénnou formou,  prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby,

Čas poskytovania – najviac 30 kalendárnych dní v roku.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7555392 / E 21.91324880000002