Denné centrum - DC8

Andreja Šándora 1
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 15:00 - 18:00
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 15:00 - 18:00

Popis

 

 

 

 

 

 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
   a) sociálne poradenstvo,
   b) zabezpečuje záujmová činnosť.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.731108336547344 / E 21.879102651698304