Denné centrum - DC9

Nám. osloboditeľov 1042
07101 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok
Utorok
Streda 9:00 - 15:00
Štvrtok
Piatok

Popis

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
   a) sociálne poradenstvo,
   b) zabezpečuje záujmová činnosť.