Fotodokumentácia - realizácia projektu

Fotodokumentácia obsahuje postup realizácie prác ako aj ukončenie projektu otvorením parku dňa 26.8.2022.