Primátor

Miroslav DufinecMiroslav Dufinec

Volám sa Miroslav Dufinec a mám 49 rokov.  V Michalovciach som sa nielen narodil, ale prežil som tu krásne a šťastné detstvo, mladosť a som veľmi rád, že tu dnes spolu s manželkou vychovávame našu dcérku.

Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, na ktorej som v rokoch 1991 – 1996 študoval anglický a ruský jazyk. Počas svojho štúdia som absolvoval aj zahraničné študijné pobyty v Belfaste, Moskve a Užhorode. Do Prešova som sa kvôli jazykom ešte vrátil. V rokoch 1998 – 2001 som študoval na Prešovskej univerzite španielčinu. Rozprávam anglicky, španielsky, rusky a čiastočne taliansky. Svoje jazykové znalosti som naplno využíval vo svojich pracovných skúsenostiach a cestách do zahraničia. Pracoval som ako učiteľ a spolu s mojimi priateľmi sa nám podarilo založiť úspešnú jazykovú školu v Michalovciach. Láska k ľudovej kultúre a tradíciám ma v roku 1987 spojila s FS Zemplín. Aj vďaka tomu som mal som tú česť pracovať s úžasným človekom a úspešným Michalovčanom - Jankom Ďurovčíkom, a to ako manažér pre jeho medzinárodné projekty.

Popri pôsobení v jazykovej škole som mnohokrát sprevádzal delegácie mesta Michalovce na zahraničných cestách, kde som mal možnosť tlmočiť a stretávať sa s vrcholovými komunálnymi politikmi, najmä našich zahraničných partnerských miest. Mám osobné kontakty a priateľské vzťahy s viacerými predstaviteľmi verejnej správy. Ako účastník mnohých politických rokovaní som mal možnosť preniknúť do problematiky riadenia samospráv a zoznámiť sa s početnými príkladmi dobrej praxe zo zahraničia.

Keďže som mal prirodzený záujem o veci verejné a prostredníctvom pôsobenia vo FS Zemplín aj silne zakorenený lokálpatriotizmus, v roku 2018 som sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce a začal sa tak aktívne podieľať na chode a rozvoji nášho mesta.

Mám štvorročné skúsenosti z práce poslanca mestského zastupiteľstva. Viem, ako funguje samospráva, akým spôsobom sa realizuje výkon poslaneckého mandátu a nesmierne ma teší každá drobnosť, ktorá prináša Michalovčanom lepšiu kvalitu života. Od júla 2022 som zastával post zástupcu primátora mesta a vďaka Vašej podpore som dnes primátorom našich Michaloviec.

Môj život je teda naplnený prácou s ľuďmi rôznych vekových kategórií, prácou zameranou na rozvoj mesta Michalovce, cestovaním a komunikovaním so zahraničím, a predovšetkým šťastím, ktoré vyplýva z toho, že som obklopený svojou rodinou, ktorú milujem.

Som hrdý Michalovčan a mojím cieľom je využiť všetky svoje schopnosti, vedomosti i skúsenosti tak,  aby moja práca prinášala osoh všetkým Michalovčanom.

Webová stránka primátora mesta Michalovce.