Primátor

Viliam Zahorčák

Viliam Zahorčák sa narodil 21. 7. 1959. Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, učiteľský odbor Slovenský jazyk - dejepis absolvoval v roku 1983.

Začínal ako učiteľ na VI. základnej škole v Michalovciach. Od roku 1986 pôsobil najprv ako pedagóg na Gymnáziu Pavla Horova, potom bol zástupcom riaditeľa a od roku 2001 zastával funkciu riaditeľa tejto školy. V júni 2006 mu rada školy jednomyseľne opätovne vyjadrila dôveru, čo znamená, že funkciu riaditeľa mal právo zastávať do roku 2011.

Vstup do komunálnej politiky

Do komunálnej politiky sa zapojil v roku 1998. Ako nečlen úspešne kandidoval za Stranu demokratickej ľavice za poslanca do mestského zastupiteľstva. Už ako člen SDĽ v roku 2001 vo voľbách za poslanca do Vyššieho územného celku Košice získal spomedzi kandidátov z celého okresu Michalovce najviac voličských hlasov. Vo voľbách do samosprávy mesta v roku 2002 sa opätovne stal poslancom MsZ. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom mestského zastupiteľstva. Bol vtedy predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva a po jej rozčlenení na dve komisie ostal predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže a športu. 

Od roku 2006 je primátorom mesta Michalovce. Do tejto funkcie bol znovu zvolený v roku 2010, 2014 a tiež v roku 2018. Túto funkciu zastáva nepretržite štvrté volebné obdobie. Okrem tejto funkcie bol tri volebné obdobia aj predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín - michalovský región a vďaka tomu aj členom Republikovej rady ZMOS. Mesto Michalovce zastupuje v Predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vo voľbách do zastupiteľstva KSK bol v roku 2009, 2013 aj 2018 spomedzi všetkých kandidátov kraja druhý najúspešnejší a v Michalovciach mu voliči spomedzi všetkých kandidátov okresu dvakrát vyslovili výrazne najvyššiu podporu. V súčasnosti je podpredsedom Školskej komisie zastupiteľstva KSK, ktorej bol ako jediný dve volebné obdobia  predsedom. Okrem toho bol dve volebné obdobia aj členom Dopravnej komisie zastupiteľstva KSK a v tomto volebnom období je členom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zastupiteľstva KSK.

V parlamentných voľbách vo februári 2020 kandidoval za stranu SMER – sociálna demokracia. Ako poslanec NR SR je členom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Webová stránka primátora mesta Michalovce.