Aktuality

   

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

07. apríla 2021 od 11:00 h do 14:00 h celá ul. Koceľova, celá ul. Svätoplukova celá ul. Gorazdova celá ul. Rastislavova celá ul. Mojmírova OKREM č.d. 13 ul. Užhorodská č.d. 38 časť ul. Františka Kubač...

22. 3. 2021 10:18

Sto rokov Matice v Michalovciach

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je hostiteľom panelovej výstavy História Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach. Výstava vznikla k stému výročiu založenia miestneho odboru Matice slovensk...

22. 3. 2021 7:37

MOMky na dlani

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo samosprávam bezplatne rezervačný systém od slovenskej spoločnosti Bookio na testovanie obyvateľov. Systém sa osvedčil. Teraz združenie ponúka širokej verejnosti možnosť nájsť si na jednom mieste v prehľadnej interaktívnej ...

18. 3. 2021 14:41

Ešte necelý mesiac na podanie prihlášky na strednú školu

Deviataci v týchto dňoch premýšľajú, akú strednú školu si zvoliť po skončení základnej. Na rozhodovanie majú čas do 8. apríla, čo je termín odovzdania prihlášky riaditeľovi základnej školy. Ministerstvo školstva SR po novom zjednotilo termíny prijímacích skúšok. T...

18. 3. 2021 14:35

Posun času na letný

Aj v roku 2021 dôjde k úprave času na letný a zimný. Na letný čas sa nastavíme 28. marca posunutím o jednu hodinu dopredu, o 2.00 hod. na 3.00 hod. K zimnému času sa opäť vrátime 31. októbra. Slovenské územie prvýkrát zasiahla zmena času v roku 1916, kedy bol...

18. 3. 2021 14:32

Pomoc pre seniorov v michalovskom domove

Michalovský domov seniorov sa zapojil do  mimoriadneho  grantového programu vyhláseného Nadáciou SPP Pomáhame SPPolu, ktorého cieľom bolo riešenie aktuálnych problémov seniorov v dôchodkovom veku, ktorí sú umiestnení v zariadeniach poskytujúcich sociálne...

18. 3. 2021 14:29

Angličtina predškolákov online

Nemilá pandemická situácia prekazila plány aj v Materskej škole na Leningradskej ulici. Deti sa tešili na mnohé aktivity a zrazu sa ich nemohli zúčastňovať. Ostali izolované doma a chýbali im zaujímavé interaktívne činnosti a kontakt s kamarátmi. Preto nás ve...

18. 3. 2021 14:06

Interaktívna tabuľa pre deti s autizmom

V rámci podpory Nadácie Volkswagen Slovakia projektu Premena školy prostredníctvom interaktívnej tabule a svojho grantového programu Budúcnosť aj s autizmom sa Základnej škole žiakov s autizmom, Školská ulica 10, podarilo zakúpiť interaktívnu tabuľu do ďalšej zo š...

18. 3. 2021 14:04

Svet z hlavy na nohy postaví jedine láska

Mnohým sa zdá, že svet sa zastavil.  V zdanlivom zastavení sa zároveň črtá množstvo negativity. Z reality, ktorú prežívame, sa vynára závisť, nenávisť, hnev. Tieto emócie sú výsledkom osobného  (ne)spracovania   jestvujúcej skutočnosti. Je to n...

18. 3. 2021 14:02

Epidémiu sme mali aj pred 190 rokmi

Tragické udalosti epidémie cholery sužovali Michalovce a okolie pred 190 rokmi. Vyústili do východoslovenského roľníckeho povstania, známeho aj ako cholerové povstanie. Cholera bola dovtedy pre Európu neznámou chorobou. V roku 1830 sa epidémia rozšírila z Ind...

18. 3. 2021 13:55