Aktuality

   

Záložka do knihy spája stredné školy

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach sa aj v tomto roku zapojili do 9. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy, ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020. Ten v...

2. 11. 2020 15:11

Michalovce a ich okolie

Realizátori leteckého fotografovania Slovensko z neba aktívne pracujú na zostavení najzaujímavejších záberov na mesto Michalovce a jeho najbližšie okolie. Vydaním ojedinelej publikácie chcú pomôcť rozvoju turizmu v kraji. V dôsledku prijatia ekonomických opatrení ...

2. 11. 2020 15:07

Deň športu

Slovenský zväz telesne postihnutých a jeho Okresné centrum Michalovce uskutočnili tradičnú akciu – Okresný deň športu telesne postihnutých. Jeho 13. ročník sa konal za skvelej podpory Mesta Michalovce, zástupcu primátora Ing. Sokologorského, starostov obce Ku...

2. 11. 2020 15:05

Hviezdoslavov Kubín 2020

    Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najp...

2. 11. 2020 14:57

Spomienka na zosnulých

Tento rok je zvláštnym. Určite iným ako tie predošlé. Možno sme si uvedomili skutočnosť, že nič, čo sme považovali za samozrejmosť, ňou vôbec nemusí byť. Máme pocit, že sa svet zastavil, či zbláznil? Možno by stačilo na celú tú situáciu, v ktorej sme sa ocitl...

2. 11. 2020 14:37

Jazyky inak

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV Už 19 rokov je 26. september Dňom európskych jazykov. Školy majú možnosť zúčastniť sa   rôznych aktivít, alebo samy navrhnú a realizujú podujatie, zamerané na cudzie jazyky. Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služ...

2. 11. 2020 14:32

Rádio Šírava má jeden rok

Rádio Šírava má jeden rok a vysielanie rozšíri sa na celý región Zemplína Začiatkom novembra 2020 uplynie rok, odkedy si mohli poslucháči po prvýkrát naladiť živé vysielanie Rádia Šírava v aute, doma či v práci. Odvtedy prináša svojim poslucháčom informácie o ...

2. 11. 2020 14:28

Starajú sa o naše zdravie - MUDr. Filkor

Starajú sa o naše zdravie Po skončení Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1982 nastúpil do NsP Michalovce na onkologické oddelenie, neskôr pracoval na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vo svojom odbore sa venuje pôrodníctvu a  otvorenej op...

2. 11. 2020 14:12

Michalovčan storočnice

Blahoslavený Dominik Trčka – Víťaz minuloročnej ankety Michalovčan storočnice. Toto meno je mnohým Michalovčanom veľmi dobre známe. Občianske združenie Priatelia Zemplína sa rozhodlo obraz tohto mučeníka venovať mestu Michalovce. Slávnostne ho v uplynulom týž...

2. 11. 2020 14:04

Pomoc pri celoplošnom testovaní

Na základe žiadosti odborov krízového riadenia žiadame občanov, ktorí chcú pomôcť pri zabezpečení celoplošného testovania v pozíciách: „C“ – osoba, ktorá realizuje činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru (tzv. miešač/odčíta...

30. 10. 2020 12:48