Aktuality

   

V Michalovskom domove seniorov opravujú bytové jadrá

V uplynulých mesiacoch sa v Michalovskom domove seniorov začala rekonštrukcia bytových jednotiek. Predmetom stavebných úprav sú hlavne zastarané umakartové bytové jadrá, ktoré budú po rekonštrukcii murované, s bezbariérovým prístupom a sprchovým kútom spojeným s t...

20. 11. 2023 9:40

Výstava chovateľov

Dvadsiaty siedmy ročník Zemplínskej výstavy drobných zvierat sa konal počas dvoch dní 28. a 29. októbra. Na výstave sa organizovaní chovatelia popýšili svojimi chovateľskými výsledkami z celého chovateľského roka 2023. Tak ako všetky výstavy, aj táto mala svoj...

20. 11. 2023 9:25

Záleží nám na vás

Milým stretnutím dvoch generácií na pôde Základnej školy, J. Švermu 6, sme spoločne oslávili šediny, múdrosť, lásku, cit a starostlivosť starých rodičov. Trieda III.C a oddelenie ŠKD Makovičky sa rozvoňali liečivými bylinkami, medom a rôznymi dobrotami. Konalo...

20. 11. 2023 9:18

Malí umelci

OZ Združenie rodičov Deviatky, ktoré aktívne podporuje edukáciu v Materskej škole na ulici J. A. Komenského 2 v Michalovciach, spolupracuje v projekte Malí umelci s materskou školou na zvýšení záujmu detí a rodičov o literárne a dramatické umenie a kultúru. Rôznym...

20. 11. 2023 8:57

Jednota dôchodcov si uctila svojich starších

Každoročne v októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme seniorom a skoršie narodeným pozornosť a úctu. Ich vlasy sú postriebrené šedinami, konanie obohatené životnými skúsenosťami a múdrosťami. Pri tejto príležitosti sa konalo posedenie, ktoré zorganizo...

20. 11. 2023 8:52

Mestská plaváreň a wellness otvorená aj počas štátneho sviatku

Pozývame vás do plavárne aj počas štátneho sviatku. Plaváreň bude 17. novembra otvorená od 11.00 hod. do 21.00 hod. Wellness bude otvorené od 14:00 hod do 21:00hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.    

14. 11. 2023 13:42

Uplynulo 40 rokov od rozsiahleho požiaru budovy michalovskej radnice

V tomto roku si pripomíname v súvislosti budovou michalovskej radnice dve významné výročia. Uplynulo 95 rokov dostavby objektu radnice, ale aj smutné 40. výročie od jeho rozsiahleho požiaru. Súčasná budova michalovskej radnice bola postavená v rokoch 1927 – 1...

14. 11. 2023 13:14

Michalovčania si v novembri pripomínajú oslobodenie Michaloviec

Posledné novembrové dni sa v našom meste tradične nesú v znamení spomienky na oslobodenie Michaloviec. V nedeľu 26. novembra uplynie 79 rokov od týchto udalostí. Na jeseň 1944, keď sa línia frontu približovala k Michalovciam, bola 28. októbra nariadená evakuác...

13. 11. 2023 9:26

Putovný pohár primátora mesta Michalovce

Dňa 5.11.2023 sa uskutočnil už 20 ročník streleckej súťaže v streleckom trojboji  o putovný pohár primátora mesta Michalovce . Súťaž otvoril príhovorom primátor Mgr. Miroslav Dufinec ,ktorý bol zároveň aj riaditeľom súťaže.  Aj napriek veľmi zlému daždiv...

10. 11. 2023 13:30

Pracovné stretnutie predsedov odborných komisií predmetových olympiád

Dňa 8. 11. 2023 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Michalovciach pracovné stretnutie predsedov odborných komisií na riadenie predmetových olympiád a postupových súťaží v okrese Michalovce. Predmetom ich stretnutia bolo oboznámiť sa s termínmi jednotlivých predmeto...

10. 11. 2023 13:25