Prerušenie distribúcie elektrickej energie
5. 5. 2022

10. máj 2022 od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

11. máj 2022 od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. máj 2022 od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. máj 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

25. máj 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

26. máj 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

31. máj 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.