Prerušenie distribúcie elektrickej energie
29. 11. 2023

11. decembra od 08:00 h do 15:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

13. decembra od 08:10 h do 15:30 h

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.

O aktuálnom stave v distribúcii elektriny vo Vašej lokalite sa môžete informovať na stránke www.vypadokelektriny.sk.