Prerušenie distribúcie elektrickej energie
17. 8. 2022

05. september 2022 od 09:00 h do 12:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

08. september 2022 od 09:00 h do 12:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

13. september 2022 od 10:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

14. september 2022 od 10:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

16. september 2022 od 07:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

20. september 2022 od 10:00 h do 14:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

21. september 2022 od 08:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

21. september 2022 od 08:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

23. september 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

27. september 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

4. október 2022 od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

28. október 2022 od 09:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.