Prerušenie distribúcie elektrickej energie
23. 5. 2024

24. máj 2024 od 07:30 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

28. máj 2024 od 07:30 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

29. máj 2024 od 07:30 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. júna 2024 od 11:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. júna 2024 od 07:40 h do 11:00 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. júna 2024 od 07:40 h do 11:00 h.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

 
 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.

O aktuálnom stave v distribúcii elektriny vo Vašej lokalite sa môžete informovať na stránke www.vypadokelektriny.sk.