Prerušenie distribúcie elektrickej energie
13. 1. 2022

11. január 2022 od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

12. január 2022 od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

13. január 2022 od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

14. január 2022 od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. februára 2022 od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. februára 2022 od 08:40 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

9. februára 2022 od 10:00 h do 13:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.