Prerušenie distribúcie elektrickej energie
24. 5. 2023

2. jún od 10:00 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

6. jún od 10:10 h do 13:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

7. jún od 08:00 h do 14:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

7. jún od 08:00 h do 14:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. jún od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

14. jún od 08:00 h do 17:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

15. jún od 08:00 h do 17:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

16. jún od 07:30 h do 17:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

16. jún od 08:00 h do 16:00 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.