Prerušenie distribúcie elektrickej energie
16. 1. 2023

26. januára od 08:20 h do 15:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

27. januára od 08:40 h do 15:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

3. februára od 08:00 h do 12:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

6. februára od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

8. februára od 08:30 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

9. februára od 08:10 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

10. februára od 08:00 h do 16:30 h

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedených termínoch realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesta z dôvodu plánovaných prác.