I. ZŠ, Ul. T. J. Moussona

Teodora Jozefa Moussona 4
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Základná škola s triedami so zameraním na cudzie jazyky a s výučbou cudzieho jazyka od 1. ročníka. Okrem dvoch cudzích jazykov sa žiak učí od 1. ročníka aj informatiku. Na stránke nájdete aj informácie o tanečnom súbore Slniečko.

Profil školy
Žiak našej školy získava v priebehu 9 rokov školskej dochádzky tieto nadštandardné kompetencie európskeho žiaka

Cudzie jazyky
Formou povinného predmetu sa naučí 2 cudzie jazyky - AJ, NJ, RJ a tretí cudzí jazyk formou nepovinného predmetu.

Informatika
Od druhého ročníka sa učí obsluhovať PC, kde získa:

1. základné zručnosti v práci s Internetom, s aplikáciami v textovomeditore a tabuľkovom procesore, získava prvé skúsenosti s programovaním v prostrediach Baltík a Imagine.

2. učí sa používať edukačné CD na podporu svojho vzdelávania a vytvárať vlastné prezentácie k preberaným témam,kde využíva medzipredmetové vzťahy

3. učí sa komunikovať  s rovesníkmi na celom svete používaním interaktívnej a neinteraktívnej komunikácie

Tanečný súbor Slniečko
Podporujeme jeho umelecký rast v detskom tanečnom súbore Slniečko.

Viac na stránke http://slnieckomichalovce.wix.com/slniecko

Florbal
Pohybom stimulujeme zdravie, voľnosť, spontánnosťa sebadisciplínu detí.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7615092 / E 21.902615500000024