MŠ, Ul. Masarykova

Masarykova 1336/30
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Charakteristika MŠ

Kapacita materskej školy je pre 100 detí. Budova školy je pavilónový typ, má školskú a hospodársku časť. V školskej časti sa nachádzajú 4 triedy a sociálne zariadenia pre deti a zamestnancov školy. V hospodárskej časti sa nachádzajú školská kuchyňa, práčovňa, pracovňa riad.školy a riad.ŠJ, soc.zariadenia a sklady.

Materiálne a technické podmienky školy sú na  dobrej úrovni. V priestoroch materskej školy je množstvo esteticko-funkčných pomôcok, ktoré rozvíjajú sociálno emocionálnu, kognitívnu a perceptomotorickú  stránku osobnosti dieťaťa, pri ich tvorbe sa uplatňuje kreativita učiteliek. Kabinety školy sú vybavené novými modernými audiovizuálnymi a didaktickými pomôckami. Školská knižnica vlastní aktuálne vydania  odbornej , náučnej a detskej literatúry, ktorá je využívaná v procese výchovy a vzdelávania.

Interiér tried je estetický upravený a vybavený detským nábytkom a kobercami. Pre deti je zabezpečené dostatočné množstvo rôznych variabilných a účelových hračiek. Priestory jednotlivých tried sú vymaľované, upravené.

Hygiena školy je na vysokej úrovni. Využívajú sa ekologický nezávadné čistiace prostriedky. O kvalite hygieny svedčia aj záznamy z kontrol RÚVZ.  Objekt školy je chránený elektronickým signalizačným zariadením.

Exteriér školy tvorí školská záhrada, ktorá je dostatočne veľká a priestranná s množstvom náradia, ktoré slúži na uplatňovanie športovo relaxačných aktivít a oddychu detí. Záhradné vybavenie školskej záhrady, piesok, údržba zodpovedá požiadavkám detí.

Viac tu: http://msmasarykova.webnode.sk/o-nas/charakteristika-ms/

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75660670000001 / E 21.91041180000002