MŠ, Ul. mlynská

Mlynská 1
07101 Michalovce


Mlynská 1
07101 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 7,30 - 16,00
Utorok 7,30 - 16,00
Streda 7,30 - 16,00
Štvrtok 7,30 - 16,00
Piatok 7,30 - 16,00

Popis

Dvojtriedna materská škola s poldennou prevádzkou je v prevádzke od 1.9.2021. Materská škola je určená pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Nachádza sa v priestoroch Elokovaného pracoviska základnej školy, Mlynská 1, Michalovce.