CMŠ sv. Terezky

Deň Hodiny
Pondelok 6:45 - 16:45
Utorok 6:45 - 16:45
Streda 6:45 - 16:45
Štvrtok 6:45 - 16:45
Piatok 6:45 - 16:45

Popis

Naša materská škola je zameraná na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu, ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom prostredí.

Jej cieľom je, aby dieťa v procese edukácie získavalo, rozvíjalo a skvalitňovalo rôzne kompetencie, postoje a hodnoty. Konkrétne sa snažíme o rozvoj nasledovných fenoménov:

  • aby si dieťa vážilo samé seba
  • aby si ctilo druhého
  • aby dieťa chápalo a rešpektovalo sociokultúrne autority
  • aby dieťa chápalo dôležitosť prírodného a spoločenského prostredia
  • aby dieťa komunikovalo a vytváralo vzťahy
  • aby sa vedelo orientovať v kultúre a zároveň ju rozvíjať

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75689690000001 / E 21.927486300000055