VII. ZŠ, Ul. Krymská

Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

 V septembri 1984 brány našej školy po prvýkrát prekročili nohy prvých žiakov, ozvalo sa prvé zvonenie, prvýkrát sa postavili učitelia pred svojich žiakov.

     Naša škola je teda už tridsaťročná. Tridsaťročný človek má za sebou detstvo i pubertu, naplno si užíva práva plnoletého.

     A tridsaťročná škola?

     Tridsať rokov v existencii školy, to je tridsať rokov naplnených životmi a osudmi stoviek detí a mladých ľudí, ktorí dozrievali pod jej strechou, hľadali a nachádzali svoju cestu životom, borili sa s problémami, učili sa na svojich chybách.

     Keby vedeli steny rozprávať, počúvali by sme nekonečné príbehy o detských starostiach, radostiach, strachu, očakávaniach, sklamaniach, snoch, prvých láskach.

     Hovorili by aj o starostiach učiteľov, o ich snahe naučiť deti to, čo predpisujú osnovy, o ich pokusoch o výchovu nevychovateľných o radosti z napredovania žiakov, o pocite zadosťučinenia, keď sa stredoškoláci pri návrate na svoju bývalú školu pochvália, ako sa im darí a len tak medzi rečou podotknú, že za všetko, čo vedia, vďačia svojim bývalým učiteľom. Najmä tým prísnym. Tým, ktorí vedeli žiakov zaujať a donútiť ich učiť sa aj doma.

     Práve slová uznania, aj keď prichádzajú v čase, keď žiaci navštevujú už iné školy, sú jedným zo závažných dôvodov, ktorý púta učiteľov k ich povolaniu.

     Byť učiteľom je stále náročnejšie. Pribúda detí so vzdelávacími, výchovnými a psychickými problémami. Sú poznačené rodinnými problémami a často i v bežných situáciách reagujú neprimerane. Zvládnuť vyučovanie v triede, kde je niekoľko takýchto detí si vyžaduje veľkú námahu, nekonečnú trpezlivosť a vynaliezavosť najmä lásku k učiteľskému povolaniu a k deťom. Bez nej by takúto prácu ani nebolo možné vykonať.

     Za tridsať rokov sú z našich bývalých žiakov dospelí ľudia, mnohí si už založili vlastné rodiny a ich deti, podobne ako voľakedy ich rodičia, sú našimi žiakmi. Niektorí z nich sú známi a úspešní, ich tváre vidíme i na televíznych obrazovkách.

     Ako beží čas, striedajú sa žiacke kolektívy, omladzuje sa i pedagogický zbor. Striedajú sa ľudia, mení sa obsah učiva, ale ostáva to podstatné. Starší, skúsenejší odovzdávajú svoje vedomosti mladším, aby sa neporušila reťaz poznávania a napredovania ľudskej spoločnosti.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7463549 / E 21.92890310000007