SOŠ technická

Popis

História školy.

1. september 2009

Vznik Združenej strednej školy v Michalovciach  na základe zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom školstva SR pod číslom CD – 2007 – 13701/280651:098/ZSŠ spojením piatich stredných škôl v Michalovciach a to :

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Partizánska 1, Michalovce
  • Stredné odborné učilište strojárske, Močarianska 1, Michalovce
  • Stredné odborné učilište stavebné, Partizánska 23, Michalovce
  • Stredná priemyselná škola, Ľ. Štúra 26, Michalovce
  • Stredná odborná škola, Kapušianska 6, Michalovce

Dôvodom vzniku bolo zabrániť zániku odborného školstva na Zemplíne vzhľadom na nízku populáciu a malý záujem o technické odbory. Stredné odborné učilište stavebné z Partizánskej 23 sa presťahovalo na Kapušiansku 6 a škola sídlila v štyroch objektoch umiestnených ďaleko od seba. Od 1.9.2008 pracovisko Ul. Ľ. Štúra bolo zrušené a žiaci sa presťahovali na pracovisko Kapušianska 6.

1. september 2008

Škola premenovaná na Strednú odbornú školu v Michalovciach.

1. január 2009

Škole bol pridelený prívlastok technická a teda súčasný názov školy je
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce.

1. september 2015

Z ekonomických dôvodov ukončenie vzdelávania na pracovisku Močarianska 1. Vzdelávanie v študijných a učebných odboroch bolo presunuté na pracoviská Pratizánska 1 (študijné odbory) a Kapušianska 6 (učebné odbory a nadstavbové štúdium).

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7595951 / E 21.9251663