MŠ, Ul. J. Švermu

Jána Švermu 1352/8
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Materská škola sa nachádza na ul.J. Švermu 8 v Michalovciach. Pozostáva zo štyroch pavilónov. V dvoch pavilónoch sa nachádza päť tried, v treťom telocvičňa, štrvtý tvorí hospodárska budova.Materskú školu navštevujú deti od 2-6 rokov veku v počte 114. Na materskej škole pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci, a 4 zamestnanci školskej jedálne. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, oddychovo relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.V časti výchovno- vzdelávacej sa nachádza detské dopravné ihrisko.Jednotlivé triedy sú vybavené štandartným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi a hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi.

"Materská škola v pohybe" to je názov vzdelávacieho programu, ktorý je realizovaný v našej materskej škole. Už samotný názov naznačuje, že materská škola je zameraná na pohyb, športové aktivity.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7510169 / E 21.90622869999993