Gymnázium

Popis

 

 

 

 

Gymnázium so štvorročným, osemročným a päťročným bilingválnym štúdium (anglický jazyk), na ulici Ľ. Štúra 26. Informácie o škole, absolventi školy, pedagogickí pracovníci školy, fotogalérie a informácie o prijímacích pohovoroch.

 

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75513779999999 / E 21.927047899999934