III. ZŠ, Ul. Moskovská

Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

ZŠ Moskovská 1, Michalovce ponúka:

  • kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov
  • široký výber záujmových krúžkov na vyplnenie voľného času
  • od 1. ročníka cudzí jazyk ako súčasť vyučovania
  • služby školského klubu detí s bohatou záujmovou činnosťou
  • prácu s počítačom na odbornej úrovni

Základná škola Moskovská 1 v Michalovciach bola založená v roku 1961,čím patrí medzi najstaršie školy v meste. Má bohaté skúsenosti s vyučovaním žiakov, svojim absolventom zabezpečuje kvalitnú teoretickú aj praktickú prípravu na vyššie štúdium. Žiaci sa vzdelávajú v plne vybavených triedach a učebniach (rekonštrukcia telocvične v roku 2009, rekonštrukcia sociálnych zariadení v roku 2012, rekonštrukcia učebne informatiky v roku 2013, zriadenie učebne matematiky a biológie v roku 2015, nový nábytok v triedach, dataprojektory a interaktívne tabule v učebniach...). Po vyučovaní majú možnosť tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent v rôznych vedomostných, športových či umeleckých krúžkoch. Svoje úsilie každoročne potvrdzujú poprednými priečkami v súťažiach na okresnej a krajskej úrovni. Škola každoročne usporadúva vyše 20 akcií (Vianočná akadémia, Šarkaniáda, Literárne popoludnie...), ktoré sú dokladované fotografiami vo fotoalbume webstránky. Na škole takisto funguje aj žiacky parlament a školský časopis Guľášik, kde majú žiaci možnosť vyjadriť sa k dianiu na škole.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7481519 / E 21.93064819999995