ZUŠ, Štefánikova

Popis

Viac ako 60 rokov v živote jednotlivca znamená veľa. 60 rokov vo vývoji spoločnosti je málo, ale dosť na to, aby sme hodnotili doterajšiu činnosť školy. Ak však chceme spomínať na usilovnú a cieľavedomú prácu, musíme sa obzrieť do minulosti. V r. 1950 Rada MNV schválila zriadenie hudobného ústavu a kuratórium menovalo za prvého riaditeľa Michala Michalovčíka. Spočiatku tu vyučovali prevažne českí učitelia, no nástupom Gejzu Kissa do funkcie riaditeľa školy v roku 1958 sa postupne pedagogický kolektív stabilizoval. V 60-tych rokoch došlo k rozšíreniu školy o tanečný a výtvarný odbor, ktorý sa pomerne často sťahoval a vyučovalo sa v improvizovaných podmienkach. Mestský hudobný ústav bol premenovaný na ľudovú školu umenia. Druhá polovica 60 rokov sa niesla v duchu súťažnej tvorivosti, žiaci získali úspechy v celonárodných kolách akordeónistov a huslistov. Úspechy hudobného odboru na medzinárodných súťažiach získala Andrea Šestáková - husle pôsobiaca v Slovenskej filharmónií, Štefan Demeter t. č. Košická filharmónia, Jana Bodnárová profesorka Košické Konzervatórium.

V 70 rokoch pôsobí na škole éra profesijnej orientácie u absolventov školy, ktorí vo väčších počtoch odchádzajú študovať hudbu najmä na konzervatória. Na post vedenia školy nastúpil Dionýz Koči. Žiaci získavajú čoraz viac umiestnení na krajských a celoslovenských súťažiach. Prichádzajú prvé úspechy výtvarného odboru na medzinárodnej Shankrovej súťaži v Indii New Delhi 2 strieborné medaily, ocenenie z Paríža, Ankary ako aj ďalšie. Absolventi ako Ľubica Kistyová klavír t. č. odborná asistentka katedry hudobnej výchovy na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Daniel Hrinda – fagot pôsobiaci v zahraničí, Ivica Markovičová VŠVÚ odbor umelecké sklo a ďalší zapísali školu do širokého povedomia doma i v zahraničí. Ku koncu osemdesiatych rokov pedagogicky kolektív tvorí 70% učiteľov, ktorí sa po štúdiách vracajú ako pedagógovia na školu v ktorej vyrastali.

Po roku 1989 dostáva škola terajšiu účelovo využívanú budovu, ktorú navštevuje 1100 žiakov a vďaka mestskému úradu sa prvý krát stretli pod jednou strechou tanečníci, výtvarníci i hudobníci. Pri vytvorení vhodných pracovných podmienok a 100% kvalifikovanosti učiteľov sa dosiahla dobrá spolupráca medzi jednotlivými odbormi, čím sa získali v ďalšom období značné úspechy. Kvalitu vedomosti našich žiakov ocenili v Anglicku, Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Holandsku, Indii, Izraeli, Japonsku, Macedónií, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Slovinsku a Turecku. Iniciatíva žiakov H. N. bola ocenená v posledných siedmich rokoch na celoslovenskej súťaží Hnúšťanský akord získaním viacero prvenstiev. Zlaté palety VO z medzinárodných súťaži Bitola, Bohúňová paleta, Bienále detskej výtvarnej tvorby či Ex Libris zdobia naše steny spolu s ďalšími úspechmi. Tanečný odbor reprezentujú na škole dvaja pedagógovia, ktorí pripravujú 200 žiakov v 16 choreografiách od klasických cez moderné výrazové až po ľudový tanec. V poslednom čase sa tešíme z ocenení a výsledkov tanečnej skupiny Amélia.

K dobrej tvorivej práci nám dopomáha aj slušné materiálne vybavenie školy a vysokorýchlostný internet. Začali sme s výučbou počítačovej grafiky, animácie, digitálnej fotografie, čo spoločne napomáha k celkovej profilácii absolventov školy, ktorí najmä v posledných rokoch vo väčších počtoch odchádzajú na štúdium hudobnej, výtvarnej, tanečnej výchovy, módneho návrhárstva, architektúry, grafického a textilného dizajnu. Že sa nám vcelku darí, dovoľte aj touto cestou chcem poďakovať všetkým Vám čo nám pomáhate akýmkoľvek spôsobom. Sponzorom rodičom i školským orgánom na úrovni mesta i kraja. Škola je úzko spätá s množstvom rodín od Malčíc, Rakovca nad Ondavou po Pavlovce nad Uhom.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7527698 / E 21.91064640000002